У Медичному інституті ЧНУ імені Петра Могили відбулося засідання студентського активу


17 вересня в Медичному інституті ЧНУ імені Петра Могили відбулося засідання студентського активу, де було обговорено нову освітньо-професійну програму «Медицина», яка уводиться з 2021-2022 н. р., процедуру та умови вибору дисциплін відповідно до нової освітньо-професійної програми, силабуси обраних дисциплін, питання академічної мобільності та закордонного стажування студентів, а також розглядалося питання визначення можливості зарахування балів з неформальної освіти.

Серед учасників засідання були студенти 1 – 6 курсів медичного інституту, а також проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Микола Клименко, заступник директора медичного інституту Ольга Яремчук.

Учасники засідання ухвалили рішення звернутися до деканату та кафедри гігієни, соціальної медицини, громадського здоров’я та медичної інформатики щодо поглиблення викладання такої тематики, як електронні системи ведення медичної документації, на зразок HELSI або eHealth, практичне відпрацювання навичок у роботі в системі HELSI або аналогічних системах. Також учасники вирішили звернутися до деканату та відділу міжнародних зв’язків щодо пришвидшення підписання договорів  із закордонними університетами про можливість академічної мобільності з медицини, своєчасно знайомити студентів медичного інституту з можливостями використання академічної мобільності.