У ЧНУ імені Петра Могили розпочала роботу «Рада із забезпечення якості вищої освіти»


У ЧНУ імені  Петра Могили розпочала свою роботу «Рада із забезпечення якості вищої освіти». Рада є дорадчо-консультаційним органом, який надає рекомендації до стратегії, процесів і тактик направлених на забезпечення якості освіти в ЧНУ. Засідання ради проводяться відкрито, і на них можуть бути запрошені як учасники академічної спільноти університету, так і сторонні особи.

До складу ради ввійшли перший проректор  Наталія Іщенко (голова ради), начальник навчально-методичного відділу Сергій  Шкірчак, декан ФКН Анжела Бойко, директор бібліотеки  Анна Петроченко,  викладачі університету, а також   представники студентського самоврядування, які доєдналися до роботи ради через платформу Zoom.

Перше засідання, яке проходило у  змішаному форматі, відбулось 15 лютого 2021 року. Головним питанням на ньому стала зміна формату опитувань студентів щодо якості системи освіти, перехід з паперового анкетування на змішане (частина питань будуть онлайн).

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …