Тулузакова Ольга Геннадіївна


доцент б.в.з. кафедри журналістики
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук

Тулузакова

Освіта

1998–2003 рр. – Миколаївський державний університет, факультет української філології, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Мова та література (англійська)».

2006–2009 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра української мови, аспірантура.

 

Захист дисертації

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Лексика в українській постмодерністській прозі на тлі загальнолітературної норми 30-80-х рр. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

 

Основні здобутки

З 2016 р. підтримує міжнародне співробітництво із Iнститутом слов’янської філології Мюнхенського Університету Людвіґа Максиміліана щодо питання української мови як іноземної.

З 2016 р. бере участь у розробленні Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної у складі робочої групи при Міністерстві освіти і науки України.

У 2017 р. вийшов друком навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середній рівень» у співавторстві з Оленою Новіковою (Інститут слов’янської філології Університету Людвіґа-Максиміліана, Мюнхен/Німеччина) та Уляною Штанденко (Інститут української мови НАН України). Посібник став переможцем XII конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще навчальне видання та підручники» Миколаївської обласної державної адміністрації.

Коло інтересів: онлайн-журналістика, мова ЗМІ; українська мова як іноземна.

 

Основні наукові публікації

  • Проявление национальной идентичности украинцев посредством актуализации лексики. Władza Sądzenia. URL: wladzasadzenia.pl/2016/8/wladza-sadzenia-2016-8.pdf
  • Тулузакова О., Богданова Є. Порівняльний аналіз підручників з вивчення мови як іноземної. Мова: класичне – модерне – постмодерне: збірник наукових статей. Київ : Дух і літера, 2016. Вип. 2. С. 231–241.
  • ТулузаковаО.Г., Гавриляк К.М. Мова інтернет-блогів: функціонування актуалізованої лексики. Наукові праці: Науково-методичний журнал.  Т. 299. Вип. 287. Філологія. Мовознавство. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. С. 106–113.
  • Актуалізація лексики як вияв національної ідентичності українця. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen”. Die Ukraineaus globaler Sicht”. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. München : Open Publishing LMU, 2017. С. 805–811.
  • Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. Середній рівень / О.М. Новікова, О.Г. Тулузакова, У.М. Штанденко ; за ред. О.М. Новікової. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 332 с.

Події та оголошення


березня
31
До уваги вступників! Контактнi данi приймальної комісії на період карантину

Шановні вступники та батьки! На період карантину з питань щодо вступної кампанії 2020 року звертайтеся за номером телефону: +38 (066) 165-50-19 або письмово на електронну пошту приймальної комісії: chdupruyom@gmail.com та групу у Facebook (понеділок – п`ятниця: з 09:00 до 17:00).