Тривають міждисциплінарні Європейські студії з водної безпеки


Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили у рамках реалізації Проєкту Еразмус+ Жана Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку» (597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE) продовжує серію занять.

Цього тижня учасники Модуля з багатьох установ та регіонів України (Кам’янець-Подільський, Мукачеве, Вінниця, Рівне, Львів, Чернівці, Запоріжжя, Київ, Умань, Суми, Харків, Кременчук, Херсон, Миколаїв та ін.) мали змогу обговорити питання стратегічних напрямів екологічної політики ЄС. Тему презентував відповідальний виконавець проєкту, кандидат технічних наук – Євген Безсонов.

Розглянуто питання загальної характеристики екологічної політики ЄС; внутрішньої та зовнішньої водної політики; європейської стратегії управління водними ресурсами в контексті змін клімату.

З відеоматеріалами усі зацікавлені можуть ознайомитись за посиланням.

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …