Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Соціологія

Бакалавр соціології готується для організаційно-адміністративної, методичної, аналітичної та дослідницької діяльності у соціально-економічній та політичній сферах. Студенти обов’язково вивчають гуманітарні, соціально-економічні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни. Фахівець з соціології навчається визначати пріоритетні проблеми соціального розвитку України та її регіонів і практично їх досліджувати; розробляти конкретні рекомендації з розв’язання соціальних протиріч і конфліктів, вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності; складати проекти програм економічного і соціального розвитку підприємств, фонду соціально-культурних заходів; надавати методичну допомогу працівникам організацій і підприємств щодо вирішення соціальних питань.

Соціальна робота

Бакалаврська програма надає знання для визначення умов та ресурсів, необхідних для здійснення різних напрямів соціальної роботи та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, окремим особам та сім’ям. Студенти навчаються визначати умови громади, що можуть вплинути на проведення різних напрямів соціальної роботи та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, окремим особам та сім’ям. Окрім того, вони досліджуються методику та інструментарій дослідження, спрямованого на оцінку наявних умов та ресурсів соціальної роботи; навчаються збирати дані щодо умов та ресурсів професійного втручання на рівні громади, соціальної групи, окремої сім’ї чи людини, та інформацію щодо умов життєдіяльності та ресурсів окремих осіб або сімей, які що звернулися за допомогою отримують соціальні послуги.

 

Психологія

Навчальний план

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про психічні процеси і стани, психічний розвиток та психологічну діагностику, про конфлікти та підходи до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу психологічних даних, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей психологічного знання. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі психології. Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр психології» можуть працювати в таких галузях народного господарства як, охорона здоровʼя, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука та наукове обслуговування; обʼєднання громадян

Магістратура

Соціологія

Навчальний план

Організація підготовки фахівця-магістра полягає у поєднанні теоретичних знань та навичок практичної діяльності. Протягом навчання у студентів формується науковий світогляд; формуються знання основних закономірностей розвитку природи і суспільства, ключових етапів розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Магістри вивчають парадигмами світової соціологічної думки; досліджують місце людини в соціальному світі, у загальному взаємозв’язку природи і людства; вивчають місце культури в розвитку людства, типи культур та систему основних культурних цінностей, соціальну сутність релігійних вчень та вірувань. Вони стають обізнаними із змістом сучасної соціології як науки, визначають її роль в житті сучасного суспільства, у дослідженні процесів глобалізації та суспільної інтеграції; вивчають методологію та методи конкретних соціологічних досліджень і сучасні інформаційні технології.

Соціальна робота

Майбутні магістри соціальної роботи навчаються розуміти та аналізувати принципи формування державної соціальної політики у контексті професійної соціальної роботи; володіти сучасними технологіями інноваційної діяльності у сфері професійної соціальної роботи; застосовувати соціологічно-орієнтовані, психологічно орієнтовані та комплексно орієнтовані моделі соціальної роботи;  забезпечувати навчання теорії і практики соціальної роботи у відповідності до вітчизняних та міжнародних стандартів; проводити науково-дослідницьку роботу та представляти її результати; практикувати забезпечення навчально-педагогічного процесу.

Дисципліни

Кафедра психології

Кафедра соціологіЇ

Бакалаврат

Магістратура

Кафедра філософії

Бакалаврат:

Магістратура:

Кафедра соцільної роботи , управління і педагогіки

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …