Сергій Павлович Тимофєєв


доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили,

кандидат наук з державного управління, доцент

 

Тимофєєв

Освіта та професійний шлях

У 2005 р. Сергій Павлович закінчив Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Етнологія».

У 2006 р. закінчив ЧНУ (колишній МДГУ) імені Петра Могили, спеціальність за дипломом – «Державна служба».

З листопада 2007 р. по жовтень 2010 р. працював викладачем кафедри державної служби ЧНУ імені Петра Могили.

У листопаді 2010 – квітні 2013 рр. – викладач кафедри державного управління та політичної аналітики імені Петра Могили.

У квітні 2013 – березні 2014 рр. – старший викладач кафедри державного управління та політичної аналітики імені Петра Могили.

З квітня 2014 р. по серпень 2016 р. – доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. З вересня 2016 р. і по теперішній час Сергій Павлович працює доцентом кафедри публічного управління та адміністрування ІДУ імені Петра Могили. Веде модулі та дисципліни: «Публічна служба», «Вступ до спеціальності», «Державна політика в сфері охорони здоров’я», «Моделювання у менеджменті в соціальній та публічній сфері».

Кандидат наук з державного управління, доцент Сергій Павлович Тимофєєв – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи з теми «Формування концептуальних засад впровадження державної Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції як чинника соціальної стабільності та національної безпеки», номер державної реєстрації 0119U100372

Захист дисертації

2013 р. – захист кандидатської дисертації з державного управління на тему: «Удосконалення механізмів державного регулювання етнонаціональних відносин в Україні».

Наукові інтереси: механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади, проблеми запобігання корупції, забезпечення прозорості та відкритості органів влади.

Контакти:

Google Scholar

 

ORCID

 

Телефон: (0512) 76-71-95

Електронна адреса: stymofeev@gmail.com