Студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» за сприяння кафедри управління земельними ресурсами пройшли курс «Академічна доброчесність»


Кафедра управління земельними ресурсами ЧНУ імені Петра Могили забезпечила перегляд онлайн-курсу «Академічна доброчесність» на платформі вишу Moodle для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Студенти також були ознайомлені з «Положенням про академічну доброчесність в ЧНУ ім. Петра Могили», яке схвалене Вченою радою (Протокол №1 від 30.08.2019 р.) та розташоване за посиланням.

За результатами проходження онлайн-курсу та тестування здобувачі підписали Кодекс академічної доброчесності студента, який зобов’язує додержуватися принципів академічної доброчесності як основи навчання, викладання та наукових досліджень в університеті.