Студенти спеціальності “Геодезія та землеустрій” долучилися до вебінару «Схеми землеустрою і техніко-економічне обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць»


18 листопада 2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» доєдналися до вебінару з теми «Схеми землеустрою і техніко-економічне обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць» та ознайомилися з методикою розроблення схем землеустрою й техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць. У вебінарі взяли участь 25 студентів-землевпорядників.

Лектор Борис Пархуць, кандидат економічних наук, доцент зосередив увагу студентів на ключових аспектах складу, змісту та порядку розроблення схем землеустрою на прикладі Сокальського району Львівськлї області з метою ефективного використання земельних ресурсів.

Під час виступу обгрунтовано доцільність складання схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель, орієнтовано увагу на перспективи щодо підготовки пропозицій у сфері землекористування, організації раціонального використання та охорони земель, акцентовано увагу  на перерозподіл земель з урахуванням потреб сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Наголошено на необхідності розробки схем для залучення інвестицій.

Отримана студентами інформація є достатньо актуальною та відповідає сучасним реаліям. У процесі вебінару відбулася діалогова  взаємодія на рівні «доповідач-студент», яка сприяє формуванню професійних компетентностей та стане в нагоді у подальшій професійній діяльності.