Олександра Юріївна Стоян


Завідувач кафедри менеджменту,  доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент

стоян

 

Освіта та професійний шлях

У 2008 р. Олександра Юріївна закінчила з відзнакою Миколаївський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У квітні

2014 р.– червні 2015 р. була докторантом ІДУ ЧНУ імені Петра Могили, працювала старшим викладачем інституту післядипломної освіти, старшим викладачем кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки. З червня 2015 р. по серпень 2016 р. – в.о. доцента кафедри державної політики та менеджменту ІДУ ЧНУ імені Петра Могили. З вересня 2016 р. по жовтень 2017 р. – доцент (б.в.з.) кафедри менеджменту та адміністрування ІДУ ЧНУ імені Петра Могили.

З жовтня 2017 р. по цей час – завідувач кафедри менеджменту. З 2016 й донині – член Спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) та доктора наук з державного управління.

Входить до складу 2-х редакційних колегій: член редакційної колегії  Журналу “Інвестиції: практика та досвід”, включеного до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).
Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292. Член редакційної колегії Науковий журнал «Публічне управління та регіональний розвиток» Засновник та Видавець: Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Член Вченої ради Чорноморського національного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України, а також відокремленого підрозділу Громадської організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” у Миколаївській області.

Учасниця науково-дослідної роботи в рамках реалізації іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2018 року, співвиконавець 3 науково-дослідних тем з державною реєстрацією.

Олександра Юріївна є автором  понад 80 наукових праць, серед них 11 – монографій, з яких 1 – одноосібна та 10 англомовні зарубіжні колективні монографії, 2 посібники. Є автором великої кількості публікацій в українських і міжнародних виданнях, що входять до міжнародних науко метричних баз, зокрема Scopus і Web of Science.

Захист дисертацій

2010 р. – захист дисертації зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на тему: «Формування інвестиційної стратегії розвитку підприємств переробних галузей АПК», та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

2015 р. – захист докторської дисертації зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління, на тему: «Розвиток механізмів державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в Україні», та здобула науковий ступінь доктора наук з державного управління.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2018 р.призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених Постановою Верховної Ради України від 11.07.2018 р.  2502-VIII «Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

2018 р.нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку та виховання кваліфікованої молоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-методичної роботи та з нагоди професійного свята – Дня науки.

2019 р. присуджено вчене звання доцента кафедри менеджменту.

 

Наукові інтереси: менеджмент, стратегічний менеджмент, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,  менеджмент в органах державної влади, енергоефективність, відновлювальна енергетика, публічне управління та адміністрування.

Підвищення кваліфікації:

2017 р. – Internal control seminar: COSO framework applicability for universities, Nord University Business School (Norway) in Cooperation with International Foundation of Social Adaptation (Ukraine) and Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine) Link 

2018 р. – Міністерство освіти і науки України «Полтавська державна аграрна академія» Інститут післядипломної освіти ПДАА Підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна спрямованість освітньої дільності» 108 год. з 16.04.2018 до 27.04.18. Зокрема: «Сучасні методи викладання дисциплін: менеджмент, менеджмент в органах державної влади, публічне управління, менеджмент ЗЕД, кадровий менеджмент» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК 00493014/000159-18 159/18 від 27.04.2018) Link 

2018 р. – отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (англійською),  у 2018 році (TOEFL)

2019 р. – International postgraduate practical internship ‘‘New and innovative teaching methods’’ organized University of Economics in Krakow, NR 2136/MSAP/2019 22.02.2019 Link  Link 

2020 р. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Учасник методичного семінару-тренінгу для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти Миколаївської області 3-4 вересня 2020 р. Link 

2021 р. – Міністерство освіти і науки України «Чорноморський національний університет імені Петра Могили» Підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти за програмою «Менеджмент в системі охорони здоров`я» 78 год. з 06.02.2021 до 27.02.21.(Свідоцтво про підвищення кваліфікації  СПК 23623471/0074/1-21 від 27.02.2021 р.) Link 

2021 р. – Член групи  «Економічна кооперація в сфері охорони здоров’я» Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини «Fit for Partnership with Germany», IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (06.09.2021 – 29.10.2021)

Досвід роботи за фахом

У період з січня 2009 по червень 2009 року працювала на посаді головного бухгалтера, головного спеціаліста (головного бухгалтера) інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Миколаївської облдержадміністрації. З червня 2009 до серпня 2012 року – провідний економіст, головний економіст відділу планування та виконання обласного бюджету бюджетного управління головного фінансового управління Миколаївської облдержадміністрації.

У 2013-2014 рр. – заступник директора державної бюджетної установи «Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку», що належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.

Помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України (восьмого скликання).

З 2020 року – Заступник директора з маркетингу та забезпечення навчально-науково-практичного центру «Консультативно-діагностична та реабілітаційна поліклініка ЧНУ ім.Петра Могили (за сумісництвом)

Контакти:

Google Scholar
ORCID.ORG: 0000-0002-3939-8816
PUBLONS
Scopus Author ID: 57204619076
Електронна адреса: oleksandra_stoian@ukr.net
Телефон: (0512) 76-92-78

Публікації

Наукові публікації включені до наукометричної бази Web of Science та Scopus:

 1. Chorna, M., Nord, G., Avanesova, N., Stoian, O. “Innovative impressionability as a basis for stimulation of agent’s behavior regarding energy saving” / Chorna, M., Nord, G., Avanesova, N., Stoian, O. // Academy of Strategic Management Journal. – 2018. – 17(5). – Oct. – P. 272–278. – URL: https://www.abacademies.org/articles/innovative-impressionability-as-a-basis-for-stimulation-of-agents-behavior-regarding-energy-saving-7554.html.
 2. Stoian, O.; Polozova, T.; Didenko, E.; Storozhenko, O.; Moskvichova, O. “Strategies of interaction with a consumer within the marketing product policy” / Stoian, O.; Polozova, T.; Didenko, E.; Storozhenko, O.; Moskvichova, O. // Entrepreneurship and Sustainability. – 2018. – 6(2). – Dec. – P. 1018-1027. – Access mode: http://jssidoi.org/jesi/article/267.
 3. Iryna Lesik, Nadia Bobrovska, Oleksandr Bilichenko, Liubov Dranus, Vadim Lykhach, Valentyn Dranus, Oleksandra Stoian, Alena Kolevatova and Inna Nazarenko Assessment of management efficiency and infrastructure development of Ukraine Management Science Letters 10 (2020) 3071–3080 homepage: www.GrowingScience.com/msl
 4. Olha Borysenko, Halyna Pavlova, Yuliia Chayka, Natalia Nechyporuk, Oleksandra Stoian, Increasing Efficiency of Entrepreneurial Potential in Service Sector International Journal of Entrepreneurship 25(6).- (2021). – June. – Access mode:https://www.abacademies.org/articles/increasing-efficiency-of-entrepreneurial-potential-in-service-sector-11978.html

Монографії за 2016-2021 рр.:

 1. Stoyan O., Mamontov M. Environmental and еconomic problems of Ukrainian foreign trade under the conditions of globalization of world economy / O. Stoyan // Economic systems management   of   in   conditions   of   instability:   Collective   monograph. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2016.- p. 26–35.
 2. Stoyan O. Formation of the subsystem to manage renewable energy development in Ukraine on the basis of the theory of socio-economic systems / O. Stoyan // Socio-economic system: realities and vectors of development: Collective monograph – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – p. 27–39.
 3. Stoyan O. Modern state and directions of improvement of management of foreign economic activity of Ukraine / O. Stoyan // Management model in a market economy: Collective monograph. – AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. – p. 26–37.
 4. Stoyan O. Ukrainian energy management or prolonged period of strategic uncertainty / O. Stoyan // Problems of economics and management. – Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2018. – 90–102.
 5. Stoyan O. Problems of Ukrainian management development in the conditions of transformation / O. Stoyan // Mechanisms of stimulation of socio-economic development of regions in conditions of transformation. Monograph.– Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, , Poland, 2019. – p. 233–247.
 6. Stoian O., Burdelna H. Current state management and regulation of the development of renewable energy in Ukraine// O. Stoian, H. Burdelna //Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, –2020 – Polska. – (monograph). – P 69–76.https://www.wszia.opole.pl/
 7. Stoian O., Burdelna H. Adaptation of european tendencies in safety and security education and sustainable education to ukrainian higher education //Oleksandra Stoian, Hanna Burdelna, Anna Bozhenko, Wojciech Duczmal// Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, –2020–Polska.– (monograph). – P 92–101.https://www.wszia.opole.pl/
 8. Stoian O., Cherniuk T. Key aspects of international economic security management in the XXI century // Stoian O., Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other/ Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – P 90–97.
 9. Stoian Oleksandra, Petrychenko Svitlana, Netudykhata Kostiantyn, Buzhykov Roman (2021). General analysis of the polyclinic personnel management system components // Administrative and socio-economic systems:scientific and practical aspects of sustainable development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. P 132-141.

 Навчальні посібники

 1. Management of economic processes in the enterprise: Tutorial [Text] / Opole :The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; pp. 338, illus., tabs., bibls. Nazarova L., Duchmal M., Ohiienko A., Porydeieva T., Pokusa T., Fedosova A., Kumar Goel A., Stoyan O., Burdelna H., Obozna A.
 2. Бізнес-планування та організація малого бізнесу: навчальний посібник / С.М.Белинська, О.О.Братусь, Г.Л. Норд, О.Ю.Стоян та ін. : за ред. Г.Л. Норд.- Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2019.-300 с.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України за 2016-2021 рр.:

 1. Стоян О. Ю. Впровадження міжнародних стандартів як можливий шлях побудови на Україні прогресивного екологічного менеджменту / О. Ю. Стоян // Наукові праці. – Серія : Державне управління. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 255. – Т. 267. – С. 152–157.
 2. Стоян О. Ю. Роль та значення стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах трансформаційної економіки / О. Ю. Стоян // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 294. Т. 306. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С 136-141.
 3. Стоян О. Ю. Управління міжнародною економічною безпекою: загрози, фактори та регіональні системи безпеки в умовах глобалізації / О. Ю. Стоян // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 300. Т. 312. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – С 28-32.
 4. Стоян О. Ю. Лідерські компетентності для керівників-лідерів у сфері публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1911 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.10.11
 5. Стоян О. Ю. Теоретичні положення формування харизматичного лідерства в системі публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1932 (дата звернення: 25.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.5
 6. Antonov, A., & Stoyan, A. (2019). Threats in the organization of the election process and prospects for overcoming them. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 5(2), 247-260. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/62..
 7. Antonov, A., & Stoyan, A. (2020). State support of stability of the information field of the electoral process in Ukraine. EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES, 6(1), 156-169. Retrieved from https://ejss.nuczu.edu.ua/index.php/ejss/article/view/60

Статті в наукових періодичних виданнях інших держав та фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Stoian O. “ Components of successful reform of public administration and local government in Ukraine” / Oleksandra Stoyan // Scientific and Practical Journal «Public Policy and Economic Development».- Mykolayiv, 2016. – 9(13). – P. 28-38.
 2. Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27.
 3. Стоян О. Ю. Глобалізація як кульмінаційний етап формування нової світової політики, що передбачає міжнародну економічну безпеку / О. Ю. Стоян // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 9–14.
 4. Стоян О. Ю. Управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України у співпраці з енергетичним співтовариством. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6751.
 5. Beglytsia, V., & Stoian, O. (2019). Problems of Ukrainian management and functioning of socio-economic system during the transformation period. Public Administration and Regional Development, 3(1), 7-22. https://doi.org/10.34132/pard2019.03.01

Матеріали наукових конференцій:

 1. Стоян О. Ю. Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів ISO 14000 “Системи управління навколишнім середовищем / О. Ю. Стоян // ” Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 10. ‒ с.42-43.
 2. Стоян О. Ю. Права і свободи громадян – головні принципи, пріоритети та основа нової філософії управління / О. Ю. Стоян // Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 червня 2017 р. – Миколаїв, 2017. – С.93-95.
 3. Стоян О.Ю. Складний пошук консенсусу міжнародної безпеки в умовах глобалізації. / О.Ю. Стоян // Ольвійський форум–2018:стратегії країн При-чорноморського регіону в геополітичному просторі: XIІ міжнар.наук.-практ.конф.7–10 червня 2018р., м.Миколаїв: тези доп.:Аспекти економічного розви-тку: підприємництво, облік, фінанси. Теоретичні  та управлінські аспекти економічного розвитку /Чорном. нац. ун-т ім.Петра Могили.–Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім.Петра Могили, 2018.–С.77-80.
 4. Стоян О.Ю. Деякі нагальні проблеми та заходи для посилення зовнішньоекномічної діяльності України / О.Ю. Стоян // «Могилянські читання – 2018: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» 12-16 листопада 2018 року. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2018. – С. 63-65.
 5. Stoian O. Areas of improvement of strategic management of the energy sector of Ukraine in the conditions of the transformation period / Oleksandra Stoian // Monografia pokonferencyjna science, research, development. Economy. Management. State and Law / Oleksandra Stoian. – Rotterdam (The Netherlands): Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – p. 37–40.
 6. Stoian O. Problems and directions of improvement of strategic management of renewable energy of Ukraine in the conditions of transformations/ Oleksandra Stoian // Current directions of scientific research: Collection of scientific articles. / Oleksandra Stoian. – Nürnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH, 2018. – p. 169–174.
 7. Стоян О.Ю. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності України: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення / О.Ю. Стоян // матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-методичної конференція «Могилянські читання – 2020» / ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020