Спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії


ДФ 38.053.001 122 Компютерні науки

Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Антіпової Катерини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

 

Загальна інформація

Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 про створення спеціалізованої вченої ради ДФ 38.053.001

 

Контактна інформація

Структурний підрозділ – кафедра Інженерії програмного забезпечення

Електронна пошта: antipova.katerina@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-98

 

Інформація про захист дисертації

28 грудня 2020 року о 12:00 (ауд. 2-309, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10) на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 38.053.001 Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбудеться захист дисертаційної роботи Антіпової Катерини Олександрівни на тему: «Моделі та інформаційні технології аналізу і вибору складних лінійно-функціональних організаційних структур в умовах невизначеності», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Коваленко Ігор Іванович, професор кафедри Інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Відгуки на дисертаційну роботу у письмовому вигляді просимо надсилати не пізніше 27 грудня 2020 року за адресою: м. Миколаїв 54000, вул. 68 Десантників, 10, ЧНУ ім. Петра Могили, або у відсканованому вигляді на електронну пошту antipova.katerina@chmnu.edu.ua.

 

Посилання

Наказ ЧНУ ім.Петра Могили № 10-АСП від 14.05.2021 «Про видачу диплома доктора філософії»
Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020
Дисертація Антіпової Катерини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії
Висновок про наукову новизну дисертації Антіпової Катерини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії
Відгук на дисертацію офіційного опонента д.т.н., професора Павленка Віталія Даниловича
Відгук на дисертацію офіційного опонента д.т.н., професора Атаманюка Ігоря Петровича
Відеозапис захисту дисертації