Склад кафедри


Лісна email:spasyka@gmail.com

Іванна Стефанівна Лісна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили

У 1987 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» (диплом ДК № 002545 від 10.02.1999 р.). Тема дисертації: «Становлення державності на Західноукраїнських землях». Захист проходив у Львівському державному університеті ім. І. Франка. На даний момент є доцентом кафедри історії та теорії держави і права (атестат 02ДЦ № 002095 від 17.06.2004 р.). Є автором понад 100 наукових публікацій, брала участь у наукових конференціях, у тому числі міжнародних.

Результатами наукової роботи останніх років доцента є видання монографій та навчальних посібників: Лісна І. С. Складання процесуальних документів: [навчальний посібник] / І. С. Лісна, О. М. Мгалоблішвілі, А. М. Мерненко. – Миколаїв. – 2013. – 268 с.; Лісна І. С. Становлення державності в Україні (1917 – 1922 рр.): [монографія у 2-х частинах] / І. С. Лісна. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. Ч. 2. – 2014. – 444 с.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, судова риторика, юридична компаративістика, адвокатура України, складання процесуальних документів.

Валецькаemail: vitasc@rambler.ru

Оксана Валеріївна Валецька – заступник завідувача кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 1996 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут, здобула кваліфікацію вчитель російської мови та літератури, практичний психолог в системі освіти. З 1996 по 1999 роки працювала практичним психологом. У 2000 році закінчила з відзнакою Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, здобула кваліфікацію юриста. З 1999 року по 2002 рік працювала юрисконсультом, а згодом старшим юрисконсультом Корабельного відділення Промінвестбанку у Миколаївській області. З 2002 року по 2004 рік – викладач ВМУРОЛ «України», а з 2004 року по 2007 рік навчалася у аспірантурі МДГУ імені Петра Могили, одночасно викладала «Трудове право України» у цьому ж університеті. У 2009 році успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.05 – «Трудове право та право соціального забезпечення» на тему «Правове регулювання оплати праці». У 2011 році отримала звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

Основний напрям наукових досліджень – трудове право та право соціального забезпечення. Автор понад 60 наукових робіт, серед яких монографія та три навчально-методичні практикуми. Взяла участь у науково-практичних конференціях, у тому числі і міжнародних.

З 2007 року є членом Української асоціації фахівців трудового права та бере активну участь у роботі асоціації, очолює Миколаївський осередок. У 2008 року пройшла навчання у Національній академії державного управління при Президентові України в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів та отримала посвідчення трудового арбітра, має публікації у Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: трудове право, юридична психологія, право соціального забезпечення, професійна відповідальність юриста, правознавство.

Ковальова email: svetkovaleva@list.ru

Світлана Григорівна Ковальова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили

У 1998 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Всесвітня історія», кваліфікація – вчитель всесвітньої історії.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень (диплом ДК № 026156 від 10.11.2004 р.). Тема дисертації: «Еволюція судової системи та судочинства на українських землях Великого князівства Литовського». Захист проходив у Одеській національній юридичній академії. На даний момент є доцентом кафедри історії та теорії держави і права (атестат 12ДЦ № 023105 від 17.06.2010 р.)

Результатами наукової роботи викладача є видання монографій та навчальних посібників: Ковальова С. Г. Судебник великого князя Казимира 1468 року.: Монографія. – Миколаїв,  2009; Ковальова С.Г. Історія держави і права зарубіжних країн у запитаннях та відповідях. Навчальний посібник. – Миколаїв, 2010.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: теорія держави і права, основи римського права, юридична деонтологія, історія політико-правових вчень про державу і право.

Коновалов email: konovalov_volodimir@rambler.ru

Володимир Васильович Коновалов 1981 р. закінчив з відзнакою Волгоградську Вищу слідчу школу. З 1981р. по 2000 р. працював в експертно-криміналістичній службі УМВС України в Миколаївській області. З листопада 2000 р. по серпень 2001 р. завідувач кабінету криміналістики, а з вересня 2001 р. по січень 2014 р. – старший викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу, з січня 2014 р. – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Для забезпечення навчального процесу вивчення дисциплін, які викладає, підготував конспекти лекцій з курсів та навчально-методичні матеріали, що вийшли друком, з таких дисциплін: криміналістика, кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: аграрне право, земельне право, екологічне право, криміналістика.

Панченко  email: yukatan@ukr.net

Сніжана Сергіївна Панченко – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2000 р. закінчила  Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» та отримала  кваліфікацію – юрист.

Основний напрям наукових досліджень – конституційне право, право ЄС, права людини і громадянина.  Є автором більше ніж 15 – ти наукових статей та більше 10 тез наукових конференцій.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: право Європейського Союзу, правознавство.

Міщенко  email: mishchenko-mariia@ukr.net

Марія Володимирівна Міщенко – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2007 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, здобула кваліфікацію юриста.

У вересні 2007 року стала здобувачем кафедри Цивільного права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Основний напрям наукових досліджень – цивільне та сімейне право, правочини за участю малолітніх та неповнолітніх осіб. Є автором близько 15 наукових публікацій, приймала участь у близько 20 наукових заходах, у тому числі міжнародних.

З березня 2009 року працює на посаді приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу.

Дисципліни, які закріплені за викладачем: нотаріат України.

Деміда  email: fomina_masha@ukr.net

Марія Андріївна Деміда – аспірантка кафедри історії та теорії держави і права ЧДУ ім. Петра Могили.

У 2009 році здобула базову вищу юридичну освіту в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили, отримала диплом бакалавра з відзнакою. У червні 2011 року закінчила з відзнакою Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. В листопаді 2012 року стала аспірантом кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.

Основний напрям наукових досліджень – історія держави і права, історія суду та правосуддя в Україні, теоретичні уявлення про роль суду і правосуддя в 20-30-х рр. ХХ ст. Автор більш ніж 15 наукових публікацій, в тому числі, англійською мовою, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, тренінгів, сертифікованих курсів. Серед іншого, учасник 17th UNAFEI UNCAC Training Programme on “Effective Measures to Prevent and Combat Corruption – Focusing on Identifying, Tracing, Freezing, Seizing/Confisceting and Recovering Proceeds of Corruption”, організованої Японським агентством міжнародного розвитку в жовтні-листопаді 2014 року в м. Токіо, Японія. В рамках програми працювала над доповіддю “Strengthening the Capacity and Integrity of Criminal Justice Authorities and their Personnel”. Випускник програми з питань судового адміністрування Університету штату Мічиган (США), що відбулася в березні-червні 2015 року в м. Києві за підтримки  Проекту USAID “Справедливе правосуддя”, Державної судової адміністрації України та Національної школи суддів України. За результатами програми презентувала підсумковий проект на тему “Підвищення авторитету працівників суду”.  Представник від України на семінарі « The Consumption of Judicial Images » (25-26 червня 2015 р., м. Лондон, Великобританія) у формі презентації в секції « Judicial Communications : Promoting user understanding and generating confidence » .

З листопада 2009 року працювала на посаді помічника судді Комсомольського районного суду м. Херсона,  з грудня 2013 року до лютого 2016 року – керівником апарату того ж суду.

В 2012 році висловлено подяку  ТУ ДСА України в Херсонській області   за високі досягнення у праці, зразкове виконання посадових обов`язків та високу професійну майстерність, а в 2014 році нагороджена почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов`язків.

Тітаренко  email: robinho14@mail.ru

Анатолій Анатолійович Тітаренко – аспірант кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У 2015 році закінчив юридичний факультет Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

Основний напрям наукових досліджень – міжнародне право та державне управління, захист прав людини та міжнародно-правові принципи та гарантії. Є автором близько 20 наукових публікацій.

З липня 2015 року по березень 2016 року працював юристом територіального осередку політичної партії в Миколаївській області.  З березня 2016 року працює помічником-консультантом народного депутата України.

Василенко

Ольга Вікторівна Василенко – завідувач кабінету кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут