Шеїна Ольга Олегівна


старший викладач кафедри англійської мови

 

Освіта та професійний шлях

Шеїна Ольга Олегівна закінчила у 2008 році Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача (вчителя) англійської, німецької мови та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем кафедри англійської мови ЧНУ ім. П.Могили. З 2014 р. навчається в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили на заочному відділені.

Коло наукових інтересів: розвиток пізнавальної самостійності студентів нефілологічних спеціальностей засобами медіаосвіти.

Контакти:
Електронна адреса: olgasheina85@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-80

 

Основні публікації

 1. ‘Studying English through poetic texts’ у журналі Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014 www.seanewdim.com, Budapest.
 2. Особливості використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів університету // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том Ш (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 486с.
 3. Media culture in information society // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2014.
 4. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» («Використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів університету»).
 5. Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – 618 с.
 6. Peculiarities of media education technologies in professional training of university students // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2015.
 7. тези до Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства у Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» («Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів»)
 8. тези до Всеукраїнського науково-практичного вебінару “Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи” (“Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх соціальних працівників на заняттях з англійської мови”).
 9. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (“Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх соціальних працівників на заняттях з іноземної мови”).
 10. Forming of cognitive independence of university students by means of media education // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue №7. – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2016.
 11. Медіаосвіта: теоретичні основи // Наукові праці: Наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім.. Петра Могили; ред..кол.:О.П. Мещанінов (голова) [та ін.]. –Миколаїв, 2017. – Т. 291. – 144 с. – (Серія «Педагогіка»; вип. 279).
 12. тези до Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016» «Досвід та тенденції розвитку суспільства у Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» («Effective means of forming cognitive independence of university students »)
 13. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (“Media literacy in information society”).

 

 

 

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …