Шеїна Ольга Олегівна


старший викладач кафедри англійської мови

 

Освіта та професійний шлях

Шеїна Ольга Олегівна закінчила у 2008 році Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача (вчителя) англійської, німецької мови та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем кафедри англійської мови ЧНУ ім. П.Могили. З 2014 р. навчається в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили на заочному відділені.

Коло наукових інтересів: розвиток пізнавальної самостійності студентів нефілологічних спеціальностей засобами медіаосвіти.

Контакти:
Електронна адреса: olgasheina85@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-80

 

Основні публікації

 1. ‘Studying English through poetic texts’ у журналі Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014 www.seanewdim.com, Budapest.
 2. Особливості використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів університету // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том Ш (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – 486с.
 3. Media culture in information society // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2014.
 4. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» («Використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці студентів університету»).
 5. Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2015. – 618 с.
 6. Peculiarities of media education technologies in professional training of university students // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue № – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2015.
 7. тези до Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства у Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» («Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів»)
 8. тези до Всеукраїнського науково-практичного вебінару “Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи” (“Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх соціальних працівників на заняттях з англійської мови”).
 9. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (“Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх соціальних працівників на заняттях з іноземної мови”).
 10. Forming of cognitive independence of university students by means of media education // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. Issue №7. – Ariel University Center of Samaria. – Ariel, Israel, 2016.
 11. Медіаосвіта: теоретичні основи // Наукові праці: Наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім.. Петра Могили; ред..кол.:О.П. Мещанінов (голова) [та ін.]. –Миколаїв, 2017. – Т. 291. – 144 с. – (Серія «Педагогіка»; вип. 279).
 12. тези до Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016» «Досвід та тенденції розвитку суспільства у Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» («Effective means of forming cognitive independence of university students »)
 13. тези до Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (“Media literacy in information society”).

 

 

 

Події та оголошення


березня
4
Набір на військову підготовку за програмою офіцерів у 2020 році

4 березня 2020 року о 12:00 в читальній залі університету відбудеться зустріч із представником Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба щодо навчання на військовій кафедрі. Запрошуються студенти 1-5 курсів. За детальною інформацією звертайтеся до кабінету 5-102.

лютого
20
Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  в рамках спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (РВО – бакалавр). Зустріч відбудеться 20 лютого о 17-00 в приміщенні 1-314 (деканат факультету комп’ютерних наук).

березня
17
Запрошуємо до участі у I (університетському) турі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики

I (університетський) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з математики відбудеться 17 березня 2020 року (вівторок) о  10:00 (2-3 пари) в аудиторії 2-202 Учасники та призери будуть відзначені керівництвом університету