Шевченкіана. Рідкісні видання з фонду наукової бібліотеки ЧНУ імені Петра Могили


Творчістю Тараса Шевченка захоплюється не одне покоління, а його твори звучать різними мовами. Великий українець зробив величезний внесок у розвиток української літератури.

Так, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили зібрана велика добірка матеріалів про Тараса Шевченка, його твори, серед яких стародруки, унікальні видання. Окрасою фонду нашої бібліотеки та найстарішою серед видань Т. Г. Шевченка є академічне видання, яке охоплює всю літературну й малярську спадщину, закінчені й незакінчені роботи, варіанти та фрагменти творів Тараса Шевченка.

Це передрук творів за п’ятитомним виданням творів письменника 1939 року. Видання ілюстроване художніми роботами Т. Г. Шевченка: з численними автопортретами, автографами, листами, репродукціями малярських робіт.

Томи 3 та 4 повного зібрання в десяти томах 1949 року випуску вміщують драматичні твори та повісті написані Шевченком в період з 1841-1855 роки. Це ювілейне видання до 125-ліття з дня народження автора тиражом 10 000 примірників.

Також варто ознайомитися з книгою «Пам’яті Т. Г. Шевченка: збірник статей до 125-річчя з дня народження».  Книга видана Академією наук УРСР у 1939 році напередодні Шевченківського ювілею 1939 року. Автори наукових статей дослідили біографію, літературну та рукописну спадщину поета, мову і стиль поезій, а також проаналізували історико-археологічну діяльність Тараса Григоровича під час служби в тимчасовій комісії для розгляду давніх актів у Києві.

Видання представника європейської академії УВАН Віктора Петрова «Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства» було вперше надруковане 1946 році в серії «Шевченко та його доба. Праці шевченківської конференції». Він написав її, скориставшись одним із друкарських відбитків П. Зайцева, що залишилися після невдалої спроби видати книжку.

Книги із фонду нашої бібліотеки, дають можливість уявити картину зародження і розвитку шевченкознавства в українській діаспорі. Основні теми даних творів – невідомі чи малодосліджені сторінки біографії Т. Шевченка.

Представники шевченкіани в Канаді Л. Білецький, Я. Рудницький, М. Марунчак, М. Мандрика, Я. Славутич узяли участь у створенні серії видань з дослідження українського літературознавства. У фонді ЧНУ імені Петра Могили представлені видання серій «Література», «Літопис УВАН», «Slavistica».

Особливий інтерес викликають зарубіжні дослідження, присвячені релігійності Т. Шевченка, які в радянській Україні були заборонені. Проблема релігійності Шевченка у працях еміграційних вчених досліджувалася в тісному зв’язку з етикою поета.

У 1958 році науковець Я. Рудницький устудії «Найближчі завдання шевченкознавства» (Вінніпег; Канада) окреслив основні напрямки подальших досліджень у цій галузі, приурочених до згадуваних подій.

До західної Шевченкіани належить праця Я. Славутича «Шевченкіана на Заході». (опублікована 1959 року у Вінніпегу )

Всі видання належать до української діаспорної електронної бібліотеки «Diasporiana». Фонд нашої бібліотеки має друковані варіанти, які подарувало Товариство «Просвіти» в Канаді.

Однією із сторінок багатогранної творчої особистості Шевченка є його діяльність просвітницько-педагогічного характеру. Дослідженню педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка присвячена робота педагога, історика, славіста Василя Луціва.

Крім того, у фонді бібліотеки є англомовний переклад книги видатного шевченкознавця Павла Зайцева «Життя Тараса Шевченка», яка була написана автором ще в 1939 році.

Модерні шевченкознавчі дослідження продовжив гарвардський учений Г. Грабович, автор багатьох новаторських студій із цієї тематики. У книзі «Шевченко як міфотворець. Семантика символів у творчості поета» американський шевченкознавець із позицій психоаналізу і структуралізму розглядає міф як фундаментальний код Шевченкової поезії. Ця книга – дарунок Українського Інституту Гарвардського Університету.