Сазонова Юлія Олександрівна


кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент б.в.з.,

член Національної спілки журналістів України

Юлія Олександрівна Сазонова − кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент б.в.з. кафедри журналістики ЧНУ імені Петра Могили, член Національної спілки журналістів України

Є автором понад 30 наукових праць у збірниках конференцій та ВАКівських журналах із соціальних комунікацій України, Росії, Білорусі,  учасниця понад 15 міжнародних і всеукраїнських конференцій з журналістики,  авторка низки статей з соціальної, культурологічної, медичної та спортивної проблематики у газетах Харкова та Київської області.

Наукові інтереси: жанрологія, публіцистика, типологія журналістики, новітні тенденції в друкованих мас-медіа, історія української та зарубіжної журналістики, преса Іспанії та країн Латинської Америки, паблік рілейшнз, іміджеві технології, медіаосвіта, інноваційні технології у викладанні журналістських дисциплін.

Основні публікації

Сазонова Ю. Журнал «Красный спорт» (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років // «Держава і регіони. Серія “Соціальні комунікації”». – 2013. – № 1 (13). – С. 95-102.

Сазонова Ю. Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу «Шахтёр») // Стиль і текст. – 2013. – № 14.  – С. 194-205.

Сазонова Ю. Зародження спортивної преси в Україні та її розвиток в дорадянську добу (1881—1916 рр.) // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія «Журналістика». – 2013. – № 37. – С. 451-461.

Сазонова Ю. Київська спортивна преса 1920-30-х рр. в історії української журналістики // Наукові записки Інстуту журналістики. – Т. 52. – 2013. – С. 283-293.

Сазонова Ю. Спортивная пресса УССР 1920-30-х годов: типология, периодизация, особенности развития, историко-функциональный аспект // Вестник Московского университета. Серия Журналистика. – 2014. –  № 3. – С. 119-134.

Сазонова Ю. Герд Штромайер: масс-медиа как политический посредник // Гуманитарные научные исследования. – Апрель 2014. – № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/04/6225

Сазонова Ю. Миссия Университета как социального института в современном мире // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/09/3562

Сазонова Ю. Зарождение и формирование украинской спортивной прессы на территории Галиции (конец XIX – начало XX в.) // Вестник Белорусского государственного университета. Серия 4. Филология. Журналистика. Педагогика. – № 3. – 2015. – С. 85-91

Сазонова Ю. Спортивная тележурналистика Украины в 2000–2010 годах: функционально-структурный и лингвистический аспекты // Сучасная медыясфера: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаванне, інстытуцыянальныя перспектывы: матэрыялы I Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 30 сак. 2017 г. / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 229-239.

Сазонова Ю. Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни “Технічні засоби медійного виробництва” в Українському гуманітарному інституті) // Українське журналістикознавство. – 2017. – Вип. 18. – С. 46-54.

Електронна адреса

 

Події та оголошення


жовтня
23

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …

жовтня
19
Конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+

Шановні викладачі! Оголошено конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+ протягом двох тижнів в університеті Ка’Фоскарі, Венеція. Викладач отримає повний грант у розмірі 140 євро на день + сумарне відшкодування витрат на проїзд до 360 євро. Дедлайн подачі …