Разова спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Козаєвою Рітою


222 Медицина

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козаєвої Ріти на тему «Механізми алкоголь-індукованого ураження слинних залоз, модельованого на тлі системної запальної відповіді, та їхня корекція поліфенолами», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

 Склад ради

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Зюзін Віктор Олексійович.
  2. Рецензент – кандидат біологічних наук, доцент Чеботар Лариса Дмитрівна.
  3. Офіційний опонент – доктор медичних наук, професор Регеда Михайло Степанович.
  4. Офіційний опонент – доктор медичних наук, професор Шевченко Олександр Миколайович.
  5. Офіційний опонент – доктор медичних наук, професор Єрошенко Галина Анатоліївна.

Контактна інформація

Структурний підрозділ – кафедра медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології

Електронна пошта: mklymen@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-71

Інформація про захист дисертації

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексійович, професор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Посилання

Посилання на захист
Наказ про створення разової спеціалізованої вченої ради
Дисертація
Сертифікат
Висновок про наукову новизну
Згода Єрошенко Г.А.
Згода Зюзіна В.О.
Згода Регеди М.С.
Згода Чеботар Л.Д.
Згода Шевченка О.М.
Згода Шевченка О.М. (2)