Разова спеціалізована вчена рада ДФ 38.053.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Абдуллаєвим Вагіфом Ахмед огли


281 Публічне управління та адміністрування

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абдуллаєва Вагіфа Ахмед огли  на тему «Державна політика у сфері запобігання та протидії корупції: порівняння досвіду України та Азербайджанської Республіки» , поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Чорноморського національного університету імені Петра Могили від 21 березня 2023 р. № 1-АСП з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Державна політика у сфері запобігання та протидії корупції: порівняння досвіду України та Азербайджанської Республіки» Абдуллаєва Вагіфа Ахмед огли на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань _28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування.

Наказ про створення разової спеціалізованої вченої ради

Склад ради

  1. Голова ради – доктор наук з державного управління, професор Ємельянов Володимир Михайлович.
  2. Рецензент – кандидат наук з державного управління, доцент Тимофєєв Сергій Павлович.
  3. Офіційний опонент –доктор наук з державного управління, професор Івашова Людмила Миколаївна.
  4. Офіційний опонент – доктор наук з державного управління, професор Драган Іван Олександрович.
  5. Офіційний опонент – кандидат наук з державного управління Карпеко Надія Миколаївна

Контактна інформація

Структурний підрозділ – Інститут державного управління
Електронна пошта: d_idu@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-88

Інформація про захист дисертації

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор – Антонова Людмила Володимирівна.

Посилання

Дисертація
Дисертація з електронним підписом
Протокол підписання
Лист-підтвердження цифрових підписів
Посилання на трансляцію
Висновок про наукову та практичну цінність
Відгук Л. Івашової
Івашова (підтвердження підпису)
Відгук Н. Карпеко
Карпеко (підтвердження підпису)
Рецензія С. Тимофєєва
Тимофєєв (підтвердження підпису)
Відгук І. Драгана
Драган (підтвердження підпису)
Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Відеозапис захисту
Наказ про видачу диплома та додатку до нього