Про засідання комісії з питань етики при ЧНУ імені Петра Могили


12 листопада 2022 року відбулося онлайнове засідання комісії з питань етики при ЧНУ імені Петра Могили. Комісія є незалежним органом, який створюється наказом ректора та діє згідно з положенням, затвердженим Вченою радою університету.

До складу комісії входять медичні та біологічні наукові спеціалісти, представники громадськості, які здійснюють нагляд за дотриманням прав, безпеки, благополуччя, гуманного ставлення до лабораторних тварин та пацієнтів, що залучаються до біомедичних та клінічних  досліджень.

Мета діяльності Комісії – сприяння втіленню етичних, біоетичних і морально-правових принципів та цінностей в наукові дослідження, що плануються та виконуються в ЧНУ імені Петра Могили.

На засіданні було розглянуто дотримання наукової етики у дисертаційних дослідженнях, що плануються, аспірантів першого року навчання спеціальності 222 «Медицина».

Аспіранти завчасно надали до комісії необхідні документи, зокрема: анотації, структурні та календарні плани, форми протоколів дослідів, карт обстеження пацієнтів тощо.

На засідання були запрошені аспіранти та їх наукові керівники. Цього року до аспірантури на спеціальність «Медицина» вступило 5 лікарів. Аспіранти доповіли про актуальність теми дисертації, мету та завдання дослідження, постановку роботи, очікувані результати, їх наукову новизну та практичне значення. Молоді вчені та їх наукові керівники відповіли на запитання членів комісії та присутніх.

У засіданні взяли участь гарант освітньо-наукової програми професор Микола Клименко та в. о. директора медичного інститут Ольга Яремчук.

Комісія затвердила всі теми та дизайн дисертаційних досліджень, що плануються. Далі вони будуть розглянуті на засіданнях кафедр та Вченій раді університету.

Засідання пройшло жваво та конструктивно, під час обговорення виникали цікаві наукові дискусії.

Вітаємо аспірантів та їх наукових керівників з першим кроком у реалізації цих наукових проектів та бажаємо подальших великих успіхів/