Про старт виробничої (асистентської) практики для студентів-геодезистів ЧНУ імені Петра Могили


21 листопада 2022 року у студентів шостого курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» Чорноморського національного університету імені Петра Могили розпочалась виробнича (асистентська) практика 2 в онлайновому форматі.

Виробнича (асистентська) практика- 2 є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр».

На початку проходження практики студенти ознайомились з організаційними питаннями, мали змогу побачити, де на сайті університету розміщено  основні документи, що регламентують діяльність як кафедри, так і університету загалом.

Планом проходження виробничої (асистентської) практики-2 передбачено вивчити структуру факультету економічних наук та кафедри управління земельними ресурсами, а також взаємодією різних підрозділів закладу вищої освіти.

Крім того, студенти матимуть змогу ознайомитися з навчальними графіками та навчальними планами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», вивчити навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри.

Тривалість виробничої (асистентської) практики-2 два тижні.

Календарним планом проходження практики заплановано ознайомлення студентів з методикою проведення групових занять, а також передбачено проведення онлайн заняття студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 618М групи зі студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти цієї ж спеціальності.

Завершується практика диференційним заліком.

Виробнича (асистентська) практика-2 дозволить студентам набути практичних умінь, навичок та досвіду викладацької діяльності відповідно до другого рівня вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», необхідних для викладання навчальних дисципліни за профілем набутої спеціальності.