Практики у сфері моніторингу водних ресурсів в Україні та країнах ЄС


«Практики у сфері моніторингу водних ресурсів в Україні та країнах ЄС» – тема чергової сесії, що відбулась у рамках Проєкту Еразмус+ Жана Моне «Кращі Європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку»  597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE на кафедрі екології ЧНУ імені Петра Могили.

1.png

 

Тему було презентовано координатором проєкту, професором кафедри екології, доктором педагогічних наук Оленою Мітрясовою.

2.jpg

 

Онлайн-формат має свої переваги, оскільки дозволяє залучити до прямого ефіру учасників з різноманітних установ та регіонів України (Кам’янець-Подільський, Мукачеве, Вінниця, Рівне, Львів, Чернівці, Запоріжжя, Київ, Умань, Суми, Харків, Кременчук, Херсон, Миколаїв та ін.).

3.jpg

 

Діалоги розгорнулись навколо таких питань: водна рамкова директива як основний документ для забезпечення моніторингу вод; статус водних ресурсів; види державного моніторингу водних ресурсів; новий порядок моніторингу вод в Україні; порівняльний аналіз формату моніторингу: як було і як є; європейський досвід моніторингу вод.

Колеги з Вінницького національного технічного університету поділились цікавою ідеєю щодо оперативного діагностичного моніторингу водних екосистем за допомогою радіобуїв.

4.jpg

 

З відеоматеріалами усі зацікавлені можуть ознайомитись за посиланням.

Команда Проєкту рухається далі і висловлює щиру надію на творчу і плідну співдружність усіх учасників ІІІ Раунду Міждисциплінарних європейських студій!

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …