Починаються курси тематичного удосконалення лікарів (на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти)


 Шановні колеги

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили, на підставі Наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019. «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», доводить до Вашого відома, що з 6 лютого 2021 року на базі інституту починають працювати курси тематичного удосконалення лікарів.

Навчання проходить за очною формою. Курсант в перший день занять (субота) прослуховує цикл лекцій з обраної теми та отримує план занять для індивідуальної роботи та перелік літератури. В останній день занять (субота), проводиться семінар з врученням сертифікату де вказана тема ТУ, тривалості курсу (Дивись Додаток 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V п.п. 2.1) Наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019.)

Для вступу на курси необхідно не пізніше ніж за сім днів до початку обраного курсу повідомити за контактними телефонами:

 1. Ваше прізвище, ім’я та батькові.
 2. Ваш контактний телефон, електронну адресу.
 3. Найменування вашого місця роботи.
 4. Тема обраного ТУ.
 5. Надати копії таких документів:
  -диплома про вищу медичну освіту та додатку до нього;
  -паспорта;
  -довідки про надання ідентифікаційного номера.

Вартість навчання становить 2600 грн.

Увага! Сертифікати і свідоцтва видаються після успішного завершення навчання та повної оплати згідно договору.

До уваги керівників лікувальних установ. Ви можете оплатити навчання своїх співробітників на підставі договору між лікувальним закладом та університетом.

Наше місце знаходження:
місто Миколаїв, вулиця 1-а Воєнна 2А
10-й корпус, кімн. 10-104
Контактні телефони:
(0512) 76-55-59
5.103.ipo@gmail.com

НАВЧАЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ
НА 1-2 КВАРТАЛ 2021 РOКУ

               Тема циклу ТУ   Початок    циклу ТУ   Закінчен-ня циклу ТУ   Трива-       лість        (дні)      Додаток
1. «Вибрані питання медицини невідкладних станів» 06.02.21. 27.02.21. 22 Лікарі всіх спеціальностей
2. «Актуальні проблеми дитячої та дорослої психіатрії» 06.02.21. 27.02.21. 22 Психіатри, педіатри
3. «Менеджмент в системі охорони здоров’я.» 06.02.21. 27.02.21. 22 Керівники лікувальних закладів та їх структурних підрозділів
4. «Соматичні захворювання у в практиці сімейного лікаря» 06.02.21. 27.02.21. 22 Лікарі терапевти, сімейні лікарі
5. «Міждисциплінарні проблеми дієтології та дієтотерапії» 06.03.21. 27.03.21. 22 Лікарі всіх спеціальностей
6. «Актуальні питання лабораторної діагностики» 06.03.21. 27.03.21. 22 Лікарі лаборанти
7. Синдром діабетичної стопи як ускладнення цукрового діабету 06.03.21. 27.03.21. 22 Лікарі ендокринологи, сімейні лікарі
8. Методики реставрації. Методи ізоляції робочої зони. Робердамологія. 06.03.21. 27.03.21. 22 Лікарі стоматологи
9. «Актуальні проблеми неврології та психіатрії у практиці сімейного лікаря» 03.04.21. 24.04.21. 22 Сімейні лікарі
10 Принципи клініко-фармакологічного підходу до раціонального ви користування антибактеріальних препаратів. Система фармаконагляду за побічною дією ліків в Україні та світі. Методи виявлення та отримання інформації про побічні ефекти 03.04.21. 24.04.21. 22 Лікарі  всіх спеціальностей
11. Маршрутизація пацієнтів з підозрою на ОПМВ 03.04.21. 24.04.21. 22 Лікарі невропатологи, сімейні лікарі
12. Рентгенологічна диференційна діагностика захворювань легень 03.04.21. 24.04.21. 22 Лікарі рентгенологи
13 «Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо зниження захворюваності на інфекційні хвороби та запобігання їх поширення» 15.05.21. 05.06.21. 22 Лікарі інфекціоністи

Календарний план 3-4 кварталу буде доведено до лікувальних закладів у липні 2021 року.

 

 

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …