Панченко Сніжана Сергіївна


кандидат юридичних наук, в.о. доцента (б.в.з.)
історії та теорії держави і права юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили

Панченко

 

Освіта та професійний шлях

В 2000 р. Сніжана Сергіївна закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «Правознавство», та отримала кваліфікацію – юрист.

 

Захист дисертації

2017 р. –  успішний захист в Тернопільському національному економічному університеті дисертації за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Строк цивільно-правового договору». На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року отримала диплом кандидата юридичних наук ДК № 042574.

На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року отримала диплом кандидата юридичних наук ДК № 042574.

 

Panchenko Snizhana Serhiivna defended a thesis on specialty Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law and received a degree Candidate of Science of Law/ On the basis of the Attestation board decision of 26 of June 2017 received a diploma DK № 042574.

 

Наукові інтереси: цивільне право, право ЄС, права людини і громадянина.

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Наукові публікації за 2012-2017 рр.

 • Панченко С.С. Система захисту прав людини в Європейському Союзі / С.С. Панченко // // Всеукраїнська науково-методична конференція “Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти “: Збірник тез. – Том 7. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 45-47.
 • Панченко С.С. Строк дії договору і строк виконання договірного зобов’язання в цивільному праві: питання взаємозв’язку й розмежування / С.С. Панченко // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. Випуск 6. Том 1. – 2015. – С. 111-114.
 • Панченко С.С. Щодо сучасних тенденцій у визначенні правової природи цивільно-правового строку / С.С Панченко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 27-28 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: У 2 частинах. Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – Частина 1. – С. 143-145.
 • Панченко С.С. Правова природа строку у цивільному праві / С.С. Панченко // Університетські наукові записки, 2015. – № 55. – С. 87-97.
 • Панченко С.С. Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання / С.С. Панченко // Університетські наукові записки, 2016. – № 57. – С. 130-140.
 • Панченко С. Срок действия договора в классификации гражданско-правовых сроков по их назначению / С.С. Панченко // LEGEA SI VIATA. – Martie 2016. – С. 42-45.
 • Панченко С.С. Щодо ознак цивільно-правового строку / С.С. Панченко // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції “П’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): {у 2-хчастинах.}. – Частина перша. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 180-181.
 • Панченко С.С. Глава 5.1. у монографії ( с. 216-240). Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства україни до європейських стандартів: монографія / М.В. Бориславська, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін.; за заг. ред. С.Д. Гринько. – Хмельницький: Видавництво Хмельницкого універсітету управління та права, 2016. – 390 с.
 • Панченко С.С. Щодо сучасних тенденцій у визначенні правової природи цивільно-правового строку / С.С.Панченко // Всеукраїнська науково-практична конференція “ІІ юридичні могилянські читання”: Тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 80-82.
 • Панченко С.С. Правові наслідки спливу строку дії цивільно-правового договору та його проміжних строків / С.С.Панченко // Міжнародна науково-практична конференція “Ольвійський форум – 2016: стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі”: тези. – Том 6. актуальні проблеми юриспруденції. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могли, 2016. – С. 27-30.
 • Панченко С.С. , Василенко О.В. Судова система Західноукраїнської Народної республіки / С.С.Панченко, О.В.Василенко // Всеукраїнська науково-методична конференція “Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти “: Збірник тез. – Том 4. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 116-118.

Події та оголошення


липня
20
Запрошуємо стажування в Києві в редакціях провідних медіа

Фундація Суспільність спільно з ГО «Інтерньюз-Україна» та за сприяння Інтернет-видання «Детектор медіа» запрошує студентів випускних курсів бакалаврату та магістратури шкіл журналістики з усіх регіонів країни взяти участь у 15-тиденному стажуванні в Києві в редакціях провідних медіа. Учасники журналістської інтернатури опанують …

червня
30
Триває набір на програму Study Tours to Poland

Study Tours to Poland – досліджуй польську культуру, освіту і традиції на безкоштовній програмі для активних студентів! Метою STP для студентів є представлення різних аспектів життя у Польші, механізмів системних змін і модернізації, а також досвіду присутності в європейських структурах. …

липня
1
Запрошуються науково-педагогічні працівники ЗВО до участі у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX in Ukraine) та Академія Української Преси (АУП) запрошують науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, до участі у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Проект виконується за підтримки посольств Великої Британії …