Панченко Сніжана Сергіївна


кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри

Панченко

 

Освіта та професійний шлях

В 2000 р. Сніжана Сергіївна закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «Правознавство», та отримала кваліфікацію – юрист.

 

Захист дисертації

2017 р. –  успішний захист в Тернопільському національному економічному університеті дисертації за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Тема дисертації: «Строк цивільно-правового договору». На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року отримала диплом кандидата юридичних наук ДК № 042574.

На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року отримала диплом кандидата юридичних наук ДК № 042574.

 

Panchenko Snizhana Serhiivna defended a thesis on specialty Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law and received a degree Candidate of Science of Law/ On the basis of the Attestation board decision of 26 of June 2017 received a diploma DK № 042574.

 

Наукові інтереси: цивільне право, право ЄС, права людини і громадянина.

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-61

 

Наукові публікації за 2012-2017 рр.

 • Панченко С.С. Система захисту прав людини в Європейському Союзі / С.С. Панченко // // Всеукраїнська науково-методична конференція “Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти “: Збірник тез. – Том 7. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 45-47.
 • Панченко С.С. Строк дії договору і строк виконання договірного зобов’язання в цивільному праві: питання взаємозв’язку й розмежування / С.С. Панченко // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. Випуск 6. Том 1. – 2015. – С. 111-114.
 • Панченко С.С. Щодо сучасних тенденцій у визначенні правової природи цивільно-правового строку / С.С Панченко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 27-28 листопада 2015 р. – Дніпропетровськ: У 2 частинах. Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015. – Частина 1. – С. 143-145.
 • Панченко С.С. Правова природа строку у цивільному праві / С.С. Панченко // Університетські наукові записки, 2015. – № 55. – С. 87-97.
 • Панченко С.С. Невизначений строк дії договору та його вплив на цивільно-правові зобов’язання / С.С. Панченко // Університетські наукові записки, 2016. – № 57. – С. 130-140.
 • Панченко С. Срок действия договора в классификации гражданско-правовых сроков по их назначению / С.С. Панченко // LEGEA SI VIATA. – Martie 2016. – С. 42-45.
 • Панченко С.С. Щодо ознак цивільно-правового строку / С.С. Панченко // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції “П’ятнадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): {у 2-хчастинах.}. – Частина перша. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. – С. 180-181.
 • Панченко С.С. Глава 5.1. у монографії ( с. 216-240). Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства україни до європейських стандартів: монографія / М.В. Бориславська, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін.; за заг. ред. С.Д. Гринько. – Хмельницький: Видавництво Хмельницкого універсітету управління та права, 2016. – 390 с.
 • Панченко С.С. Щодо сучасних тенденцій у визначенні правової природи цивільно-правового строку / С.С.Панченко // Всеукраїнська науково-практична конференція “ІІ юридичні могилянські читання”: Тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 80-82.
 • Панченко С.С. Правові наслідки спливу строку дії цивільно-правового договору та його проміжних строків / С.С.Панченко // Міжнародна науково-практична конференція “Ольвійський форум – 2016: стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі”: тези. – Том 6. актуальні проблеми юриспруденції. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могли, 2016. – С. 27-30.
 • Панченко С.С. , Василенко О.В. Судова система Західноукраїнської Народної республіки / С.С.Панченко, О.В.Василенко // Всеукраїнська науково-методична конференція “Могилянські читання – 2016: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти “: Збірник тез. – Том 4. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 116-118.

Події та оголошення


жовтня
23

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …

жовтня
19
Конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+

Шановні викладачі! Оголошено конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+ протягом двох тижнів в університеті Ка’Фоскарі, Венеція. Викладач отримає повний грант у розмірі 140 євро на день + сумарне відшкодування витрат на проїзд до 360 євро. Дедлайн подачі …