Палагнюк Юліана Вікторівна


Завідувач кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили, доктор наук з державного управління, доцент, професор б.в.з.

Освіта та професійний шлях

Закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили,  2003 р. Спеціальність – політологія, кваліфікація – спеціаліст політології. Центральноєвропейський університет, Угорщина, 2004 р. Спеціальність – політологія, кваліфікація – магістр політології. Доцент кафедри державної політики і менеджменту (Рішення ВАК від 25.01.2013р.) Захистила кандидатську дисертацію з політології, а докторську дисертацію зі спеціальності  25.00.02 – механізми державного управління, тема дисертації: «Механізми формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України» (Рішення ВАК від 29.09.2015 р.). Автор більше 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2-х одноосібних монографій, 3-х монографій у співавторстві, 2-х розділів монографій, що опубліковані англійською мовою у видавництві країни-ЄС, статті у всеукраїнській енциклопедії, 5-ти навчально-методичних посібників, фахових статтях з державного управління та політології, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

Діяльність

  • брала участь у виконанні науково-дослідної роботи в рамках реалізації іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 2017 року за темою «Удосконалення механізмів реалізації державної євроінтеграційної політики України в умовах сучасних соціальних і безпекових викликів»;
  • керівник науково-дослідну роботу в рамках реалізації проекту молодих учених, що виконувався за рахунок коштів загального фонду державного бюджету  «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки»;
  •  член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських  та докторських дисертацій з державного управління;
  •  член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з політології;
  •  брала участь у науковому проекті Жана Моне за грантом Єврокомісії ЄС на тему «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні»;
  •  член редакційної колегії  іноземного наукового видання «Public Politics and Economic Development», яке включено до наукометричних баз;
  •  брала участь у науково-дослідному українсько-норвезькому проекті з місцевого самоврядування.
  • 12 грудня 2018 року здобула перемогу в конкурсі проектів молодих вчених на тему: «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України», є керівником проекту. Проект виконується упродовж трьох років 2019-2021 рр., фінансування з державного бюджету.
  • Виконавець Міжнародного наукового проекту Жана Моне «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» Erasmus+, що фінансується ЄС (01.09.2019 – 31.08.2022 рр.)
  • Член галузевої експертної ради за галуззю знань 23 Соціальна робота Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Соціальні стандарти Європейського союзу» , «Соціальна робота в зарубіжних країнах»,  «Соціальна робота в громаді», «Технологія підготовки та проведення тренінгу» , «Організація діяльності соцслужб».

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2019 р. – отримала Подячний лист Миколаївського міського голови за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, значні успіхи в організації та вдосконаленні науково-методичної роботи та з нагоди 23-ї річниці заснування Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

2019 р. – отримала Подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2017 р. – отримала іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

2015 р. – нагороджена дипломом Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївської обласної ради як переможець Миколаївського обласного конкурсу «Кращий педагогічний працівник» у номінації «Вища освіта».

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної політики та менеджменту.

2011 р. – нагороджена Грамотою Асоціації міст України за активну участь у реалізації українсько-норвезького проекту та високу педагогічну майстерність при проведенні занять з депутатами міських рад в містах Миколаївської області.

2009 р. – нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

2009 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки.

2009 р. – присуджено друге місце у категорії кандидатських робіт у ІІІ Всеукраїнському конкурсі імені Єжи Гєдройця.

2007 р. – нагороджена Подякою Генерального Консульства Республіки Чехія в м. Катовіце (Польща) за участь у проекті «Найближчий сусід».

2006 р. – отримала сертифікат про проходження навчання в Оксфордському університеті.

2002 р. – нагороджена Почесною Грамотою Асоціації Міст України за третє місце у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Якби мером був я» Асоціації Міст України.

2002 р. – нагороджена Почесною грамотою Миколаївської міської ради за перше місце в обласному конкурсі творчих робіт «Якби мером був я» Асоціації Міст України.

Закордонні стажування

2003-2004 рр. – навчання на магістерській програмі з політичних наук Центральноєвропейського університету (Угорщина).

2005 р. – навчалася в літній школі польської мови та культури у Жешувському університеті імені Королеви Ядвіги у м. Жешув (Польща).

2005–2006 рр. – наукове стажування в Оксфордському університеті (Великобританія).

2006–2007 рр. – наукове стажування у Сілезькому університеті (Польща).

2009 р. – навчалася в літній школі університету Саарланда, під час якої розробила курс «Медіа та демократія» та його викладала англійською мовою у рамках проекту «Демократія» DAAD (Німеччина).

2009, 2013 р. – стажування у Центральноєвропейському університеті (Угорщина).

2010 р. – стажування в Університеті Бухаресту (Румунія).

2011 р. – стажування у Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі (Грузія).

2011 р. – стажування у Норвезькому інституті міських і регіональних досліджень та Асоціації міст і громад Норвегії (Норвегія).

2012 р. – навчалася у літній школі з європейської інтеграції «Європа у світі» в Університеті Інституту Лісабона (Португалія).

Коло наукових інтересів: державна євроінтеграційна політика України, європейська інтеграція, соціальні стандарти ЄС, мас-медіа та громадянське суспільство, публічне управління.

Контакти:
 yulianna_p@hotmail.com