Остапчук Тетяна Павлівна


доцент кафедри англійської філології
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук, доцент

Остапчук

Освіта та професійний шлях

У 1997 р. закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З 2005 р. – працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії та практики перекладу, з 2015 р. – працює на посаді доцента кафедри англійської філології Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили.

У 2007-2008 рр. проходила стажування за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта в Університеті штату Пенсільванія. У 2016 р. стала випускницею міжнародного освітнього проекту Salzburg Global Seminar.

 

Захист дисертації

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію «Компаративістська парадигма творчості Юрія Тарнавського (на матеріалі перекладів та прози)» за спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2006 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри теорії та практики перекладу

 

Наукові інтереси: порівняльне вивчення американської та української літератур, культурні студії.

Google Scholar

Телефон: (0512) 76-92-79

Електронна адреса: tat_ostap@ukr.net

Наукові публікації

Публікації до захисту дисертації

 • Модернізм у контексті: штрихи до портрету Юрія Тарнавського. //Традиції слов’янського просвітництва: шлях крізь століття. – Миколаїв, 2002. – С.135 – 140.
 • Прийоми впливу на читача в англійському та українському варіантах роману Юрія Тарнавського “Три бльондинки і смерть”. //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Випуск 3. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2002.– С 32 – 36.
 • Екзистенціалізм як домінанта творчості Юрія Тарнавського  //Слово і час. – 2002. – №7. – С.25 – 31.
 • Юрій Тарнавський: “Додому і назад”. // Літературна Україна. – 2002 – 22 серпня.– С.9.
 • Переклад Юрія Тарнавського та інші англомовні переклади “Думи про Марусю Богуславку” в системі порівняльного вивчення літератур// Сучасність. – 2003. — № 3. – С.146 – 156.
 • Роман Юрія Тарнавського “Три бльондинки і смерть”: казковий міф земного раю// Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 4. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2003. – С. 214 – 219.
 • Українська література діаспори: проблема самовизначення в координатах сучасності (на матеріалі україномовної прози Юрія Тарнавського)// Актуальні проблеми славістики як інтегративного напряму науки та освіти: науково-методичний збірник. – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2003. – С. 90 – 96.
 • Інтертекстуальне прочитання роману Юрія Тарнавського “Три бльондинки і смерть” на тлі роману Т.Манна “Чарівна гора”// Слово і час. – 2003. — №11. – С.44 – 50.
 • Від міфів і казок – до світової глобалізації// Кур’єр Кривбасу. – 2004. — №1. – С.159 – 168.
 • Мультикультуральний підхід до прочитання прозових текстів Юрія Тарнавського // Американська література на рубежі ХХ – ХХІ століть: Матеріали ІІ Міжнародної конференції з літератури США. – Київ, 24 – 26 вересня 2002р./Укл. Т.Н.Денисова. – К.: ІМВ, 2004. – 592 с. – Укр., англ. – С. 485 – 496.

Публікації після захисту дисертації

 • Трансформація християнських релігійних міфів та європейських архетипів на тлі американського літературного дискурсу// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.29. Вип. 16. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2004. – С.44 – 47.
 • Про «іспанські» пошуки Юрія Тарнавського, або «де пелерини й луки в матадорській крові відкривають луки в наших устах»// Літературна компаративістика. – Вип.І. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 363с. – С.246 – 263.
 • Фрагментарність у літературі і візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2004. Вип. 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Част. 1. 289с. – С.239 – 245.
 • Українські інтерпретації драми С.Беккета «Krapp’s Last Tape» //Літературна компаративістика. – Вип. ІІ. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 364 с. – С.323 – 329.

2006

 • Просторово-часові орієнтири в збірці поезій Віри Вовк «Жіночі маски» // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.55. Вип.42. Філологія. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2006. – 112 с. – С.29 – 32.
 • Рецепція творчості С.Беллоу з перспективи компаративістики // Головна течія – гетерогенність – канон в сучасній американській літературі: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з американської літератури. Київ, Україна, 3 – 5 жовтня 2005 р./ Укл. Т.Н.Денисова. – К.: Факт, 2006. – 608 с. – Укр., англ. – С.523 – 534.
 • Концепція тілесності в романі Дж.С.Фоєра «Все освітлено»// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.59. Вип. 46. Філологія. – Миколаїв. Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 176 с. – С. 161 – 164.

2007

 • Подолання національно-культурних стереотипів як необхідна умова формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж.С.Фоера та фільму Л.Шрайбера «Все освітлено»)// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 70. Вип.57. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – 136 с. – С. 24 – 29.

2009

 • Експерименти Юрія Тарнавського в жанрі роману: європейські витоки і контексти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 118. Вип.105. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧГУ ім. П.Могили, 2009. – 100 с. – С. 54 – 61.
 • Constructing Memory and Disseminating Identity in Ukrainian American Narrative // Схід/Захід: Іст.-культ. зб./ Схід. Ін-т українознавства ім. Ковальських та ін. Вип. 13 – 14: Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи/ за ред. В.Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2009. – 428 с. – С. 219 – 237.

2010

 • Трансформація історичної пам’яті у романах Олександра Мотиля «Whiskey Priest» та Марини Левицької «A Short History of Tractors in Ukrainian» // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.141. Вип. 128. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 128 с. – С.71 – 76.
 • Подолання національно-культурних стереотипів як необхідна умова формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж.С.Фоера та фільму Л.Шрайбера «Все ясно»)// Американській літературні студії в Україні. Вип.5/6: Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд / Відовідальний редактор проф. Т.Н.Денисова. – Київ: Факт, 2010. – 424 с. – С. 343 – 354.

2011

 • Гетерообраз України/українця в сучасному західному масовому кіно // “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики.  Мюнхен, 27 – 29 жовтня 2010 року”, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2011 р., ISBN 978-3-86688-143-3. – С.222 – 232.
 • Themes and Motifs in Tawni O’Dell’s novel Coal Run// «Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – Том1. – 72 с. – С.51 – 52.
 • Ідентичності персонажів у просторово-часових координатах роману І.Забитко «When Luba Leaves Home»// Наукові праці: науково-методичний журнал. –Вип.152. Т. 164. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 140 с.- С. 75 – 86.

2012

 • Ідентичності персонажів у просторово-часових координатах роману І.Забитко «When Luba Leaves Home»// Збірник матеріалів Другої міжнародної наукової Інтернет-конференція з україністики 2011 “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2011. Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. Видавництво: Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2012. Друкована версія: ISBN 978-3-86688-287-4; 475 c.  – C. 286 – 306. (Електронна версія: E-Book: ISBN 978-3-86688-288-1.)27.
 • Тіло та ідентичність: вибудовування самости героями документальних фільмів-подорожей А.Одежинської “TheWhisperer” та П.Флейшер “The Pied Piper of Hützovina” // Збірник матеріалів Другої міжнародної наукової Інтернет-конференція з україністики 2011 “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2011. Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. Видавництво: Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2012. Друкована версія: ISBN 978-3-86688-287-4; 475 c.  – C. 371 – 378. (Електронна версія: E-Book: ISBN 978-3-86688-288-1.)
 • Реклама взуття на інтертекстуальному перехресті // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.193. Вип. 181. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 132 с. – С.78 – 82.

2013

 • Tetjana Ostapčuk. Oleksandr Motyl – Andy Warhol: Dialog durch den Text// ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. – s.683 – 691.30.
 • Сакральний та профанний простір і час у романі А.Рой «Бог дрібних речей»// Наукові праці: науково-методичний журнал. –Т. 217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2013. – 108 с. – С.64 – 68.

2014

 • Світ дитинства в автобіографіях О.Довженка та Р.Бредбері: спроба порівняльно-типологічного аналізу// Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VII науково-практичної конференції присвяченої дню народження канд.пед.наук, доц. С.В.Будака/ за заг.ред. Н.І.Козак, Л.В.Водяна. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – 398 с. – С. 252 – 256.32.
 • Образ міста – Нью-Йорк та Київ – у творчості Ю.Андруховича та О.Мотиля// Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”. Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2014. ISBN (eBook): 978-3-86688-479-3. – C.389 – 396.33.
 • Екфразиси в романі О.Мотиля «Хто убив Андрія Ворголу» // Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: Матеріали Міжнародної наукової конференції/ КНЛУ, Київ, 25 – 27 вересня 2014 р. : [відп.ред. О.П.Воробйова].-К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 144 с. – С. 98.34.
 • Перепрочитання американського міста як Іншого в «Лексиконі інтимних міст» Юрія Андруховича // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І.Фесенко. Збірник наукових праць. Вип. 11. Гол. Ред. Н.О.Висоцька. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 626 с. – С. 421 – 432.35.
 • Художній образ покоління DP крізь призму постколоніального перепрочитання/ Постколоніалізм. Генерації. Культура/ за ред. Т.Гундорової, А.Матусяк. – Київ: Лаурус, 2014. – 336 с. – (Серія «Теоретичні ревізії»; вип. 4). – С.243 – 257.

2015

 • Образ України та українців в американських романах останніх десятиліть// Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 832 с. – С. 776 – 779.37.
 • Індивідуальний стиль перекладача: Наталя Трохим// «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2015. – Том 3. – 104 с. – С. 55 – 56.38.
 • Детективи Ореста Стельмаха як варіант масової нуклеарної культури// Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 16 – 17 жовтня 2015 р.).- Миколаїв: МНУ імені В.О,Сухомлинського. – 274 с. – С. 103 – 106.
 • Український компонент імагологічної проблематики детективного роману Ореста Стельмаха „Хлопець з 4-ого реактора“ // Щорічний науковий збірник П’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”. Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2014. Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. – Видавництво: Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2015. ISBN (eBook): 978-3-86688-562-2, 678 c. – С. 380-394.
 • Концепт «кордону» в збірці оповідань Ксенії Рихтицької «Перетинаючи кордон»// Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» : [збірник тез]. – Том 6. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2015. – 156 с. – С.64 – 66.41.
 • Деконструкція тіла і мови у збірці Ю.Тарнавського «Modus Tollens» (2013)// Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 247. Т. 259. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2015. – 168 с. – С. 60 – 63.42.
 • Memory of the end of the world and European identity: strategies of visualization and narration in Lars von Trier’s Melancholia (2011)// Film and Cultures of Memory (ed. by Christoph Vatter and Oleksandr Pronkevich). – Saarland University Press, 2015. – 154 p. – P. 143 – 152. (http://universaar.uni-saarland.de/monographien/volltexte/2015/146/pdf/saravi_pontes_4_komplett.pdf)

2016

 • Топос Чорнобиля в сучасній американській масовій літературі// Щорічний науковий збірник Шостої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики  “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ.” Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Щорічник. Випуск 2015. Під редакцією Олени Новікової, Петера Гількеса, Ульріха Шваєра. Видавництво:  readbox unipress readbox publishing gmbh Open Publishing LMU 2016. – 726 с. (ISBN 978-3-95925-034-4). – С. 319 – 329.
 • (Der Topos ‘Čornobyl’ in der modernen amerikanischen Massenliteratur// Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU 2016. ISBN 978-3-95925-034-4. ISBN 978-3-95925-035-1 (e-Version).44.
 • Лялька Барбі в культурі та літературі// Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні : глобальний, національний та регіональний аспекти»: [збірник тез]. – Том 3. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім.. П.Могили, 2016. – 192 с. – С.37 – 39.45.
 • Компаративістика та імагологія в колі сучасних порівняльних культурних студій: шляхи до включення в поле зору «Іншого»/ Тетяна Остапчук// Онтологія літератури в сучасниз комунікативних умовах: [монографія] / гол. ред. О. В. Пронкевич; Н. В. Яблоновська, А. Л. Татаренко, О. В. Пронкевич, Н. М. Лебединцева, Х. Б. Павлюк, Т. П. Остапчук, С. П. Маценка, Б. В. Стороха. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 284 с. – С. 155 – 191.
 • Науково-популярні статті в Інтернет-виданнях
 • Американський прорив Юрія Тарнавського: нова англомовна проза та поезія від Юрія Тарнавського зразка 2013// Буквоїд, 26.05.2014. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2014/05/26/122257.html
 • Україна в полі зору англомовного читача// Буквоїд, 17.09.2014. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/world/2014/09/17/072443.html
 • Трилогія про Надю Теслу// Буквоїд, 25.08.2015. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/08/25/084435.html
 • Сум, розпач і докір….// Буквоїд, 31.05.2016. Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/news/kritik/2016/05/31/174216.html
 • Chernobyl: The Red Eyes of the Predator: Popular U.S. American Cinematographic Depictions of Chernobyl// East European Film Bulliten. Special Issue 2016/ 2. May 17, 2016. https://eefb.org/retrospectives/chernobyl-the-red-eyes-of-the-predator/

Рецензії та огляди

 • Книга як цілість. // Сучасність. – 2002. — №10 – С.142 – 145.
 • Філологічні праці останнього року (Огляд)// Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2005. – №3(23) – 244 с. – С.204 – 212.
 • Автореферати дисертацій з філології, захищених в Україні у 2005 році// Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2005. – №3(23) – 244 с. – С.212 – 236.
 • Літературознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002; Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс. – Тернопіль, 2004//Літературна компаративістика. – Вип. ІІ. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 364 с. – С.341 – 344.
 • Традиційні сюжети та образи// Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – №5(25) – 252 с. – С.229 – 237.
 • Автореферати дисертацій (за шифром 10.02.04 – германські мови), захищені в Україні 2006 року // Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – №5(25) – 252 с. – С.237 – 241.
 • Остапчук Т.П., Усата О. “…Und dieses einen Weges kamen sie…” // Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: МДГУ, 2007. – № 6 (26). – 264 с. – С. 248 – 255.
 • Imagology: The Cultural Construction and Literary Reprasentation of National Characterd. A critical survey/ Edited by Manfred Beller and Joep Leerssen. — Rodopi: Amsterdam — New York, NY, 2007. — 476 р. // Літературна компаративістика. — Вип. ІІІ. — Ч. ІІ. — К.: ВД „Стилос”, 2008. — 408 с. – С.339 – 351.
 • Перша українська антологія з літературної компаративістики// Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: МДГУ, 2009. – № 13 (33). – 172 с. – С. 108 – 117.

Навчально-методичні праці

 • Філіппова Н.М., Остапчук Т.П. Вступ до перекладознавства. Книга 1. Частина 1 – 2. – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2001. – 68с.
 • Остапчук Т.П. Практика перекладу. Збірник текстів для перекладу. – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ,2001. – 38с.
 • Остапчук Т.П. Самостійна робота студентів з курсу «Вступ до перекладознавства». – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2002. – 30 с.
 • Остапчук Т.П. Методичний посібник до курсу «Порівняльна граматика української та англійської мов». – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2002. – 20 с.
 • Методичний посібник «Avenue to Business English». – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ,2003. – 48с.
 • Остапчук Т.П. Типи і види перекладів. – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2005. – 52с.
 • Остапчук Т.П. Література крізь призму інтермедіальності: методичні рекомендації. Вип. 194 [упор. Т.П.Остапчук]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ, 2012. – 160 с.

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут