Анатолій Олександрович Осипов


професор кафедри соціології,
факультету соціології ЧНУ імені Петра Могили,
доктор філософських наук, професор

Осипов

Освіта та професійний шлях 

У 1977 році Анатолій Олександрович закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. В 1984 році закінчив аспірантуру МДУ ім.М.В.Ломоносова.
Викладав у вищих навчальних закладах Одеси, Ніжина, Миколаєва, Дніпра. З 1997 року Анатолій Олександрович обіймає посаду доцента, професора кафедри філософії ЧНУ ім. П.Могили. В 2008 році ним була опублікована монографія «Онтологія духовності».

 

Захист дисертацій 

1985 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування засобів спілкування та їх взаємозв’язок у вираженні змісту свідомості».
2010 р. – захист докторської дисертації на тему: «Тілесність і символ духовних практиках» у Харківському педагогічному університеті ім. Г.Сковороди.

 

Наукові звання 

З 1992 р. – доцент кафедри суспільних наук.
З 2014 р. – професор кафедри політології, соціології та гуманітарних наук.
 

Наукові інтереси: феноменологія, філософська антропологія, питання духовності, філософська герменевтика.

 
Google Scholar

Телефон: (0512) 57-18-00
 

Наукові публікації 

 • Підготовлено до друку розділ в колективній монографії: «Теософія-Антропософія». – Лейденский институт Раціонального монотеїзму (Нідерланди). – 4 друк. арк.
 • Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма. Статья 1 /А.А.Осипов//Практична філософія.  – № 1, 2014 (51). – С. 59-65.
 • Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма. Синтез уровней антропо-бытия в отчественной философской традиции: Г. Сковорода, П. Юркевич, В. Соловьев. Статья 2 /А.А.Осипов//Практична філософія.  – № 2, 2014 (52). – С. 10-17.
 • Julia Alexandrovna Shabanova, Anatolii Alexandrovich Osipov. Theoretical and Practical Aspects of Magic Text’s Being // Magical Texts in Ancient Civilisatios: Texts, Themes, Interpretations / The Polish Journal of the Arts and Culture № 9 (1/2014). Jagelonian University in Krakov. – P. 165-171.
 • A.Osypov. Essence of esoterics knowledge and conception E.P.Blavatskayas аbout magic / British Journal of Education and Science No.1.(5), January-June / – London: London University Press 2014, – Р. 386-391.
 • Осипов А. О. Идея целостности человека: от абстрактно-мыслительного к конкретно-антропологическому подходу // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип.1.Т.234.Філософія – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – (електронний журнал).
 • Осипов А.А. Духовно-практическое освоение действительности как предпосылка формирования идеи антропокосмизма. П.А.Флоренский: «Сиволизирующая деятельность жизни» как основа духовно-практического освоения действительности. Статья 3 / А.А.Осипов // Практична філософія.  – № 3, 2014 (53). – С. 148-152.
 • Шабанова Ю.О., Осипов А.О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи/Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка и психологія. Педагогічні науки, 2 (8) 2014. – С. 123-130.
 • Осипов А. О. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Етика і естетика» для студентів денної та заочної форми навчання. – Дніпропетровськ. – 2014. – 34 с.
 • Підготовлений розділ у колективному посібнику «Філософія науки» в електронному вигляді.
 • Осипов А. О. Філософія науки. Методи та форми наукового пізнання. Навчальний посібник для самостійної роботи / А. О. Осипов. Дніпропетровськ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 2014 – 196 с.

Події та оголошення


жовтня
23

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …

жовтня
19
Конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+

Шановні викладачі! Оголошено конкурс для викладачів на проходження стажування за програмою Erasmus+ протягом двох тижнів в університеті Ка’Фоскарі, Венеція. Викладач отримає повний грант у розмірі 140 євро на день + сумарне відшкодування витрат на проїзд до 360 євро. Дедлайн подачі …