Орленко Марина Володимирівна


кандидат політичних наук, в.о. старшого викладача кафедри

Орленко М.В._1024х768

Освіта та професійний шлях

У 2008 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології). У 2008 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України». З 2015 року і по сьогодні працює викладачем кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Профіль у Google Академії

Коло наукових інтересів: діяльність молодіжних громадських організацій в контексті євроінтеграції України, співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні.
E-Mail: maryna.orlenko@chmnu.edu.ua

 

Наукові праці

 1. Гуцалова М. Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні /М.Гуцалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Серія «Питання політології». – № 1013. Випуск 21. – Харків, 2012. – С. 106–113.
 2. Гуцалова М. Європейський досвід реалізації молодіжної політики / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 200. Т. 212. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с. – С. 97–101.
 3. Gutsalova Features institutionalization of youth organizations in Europe and modern Ukraine / Maryna Gutsalova // The Caucasus and the 16 world. International Scientific Journal / Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, 2014. – № 18. – P.23–31.
 4. Орленко М. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України / М. Орленко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 248. Т. 260. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 26–31.
 5. Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії / Колективна монографія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 194 с. Співавтор – С. 146-159.

Статті в наукових фахових виданнях 

 1. Гуцалова М. Державна молодіжна політика як фактор залучення молоді до участі у державотворчих процесах / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 97. Т. 110. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 85–88.
 2. Гуцалова М. Діяльність молодіжних організацій Миколаївщини на початку 2000-х років / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 118. Т. 131. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 123–126.
 3. Гуцалова М. Молодь як об’єкт державної молодіжної політики / М. Гуцалова // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 22. – С. 210–217.
 4. Гуцалова М. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 182. Т. 170. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, – С. 111–115.
 5. Гуцалова М. В. Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні / М. Гуцалова // Вісник Харківського національ-ного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Серія «Питання політології». – № 1013. Випуск 21. – Харків, 2012. – С. 106–113.
 6. Гуцалова М. В. Європейський досвід реалізації молодіжної політики / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 200. Т. 212. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с. – С. 97–101.
 7. Гуцалова М. В. Моделі молодіжної політики в країнах Євро-пейського Союзу / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 218. Т. 230. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 18–22.
 8. Орленко М. В. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України / М. Орленко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 248. Т. 260. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 26–31.

 

Стаття в закордонному виданні 

 1. Gutsalova Maryna. Features institutionalization of youth organizations in Europe and modern Ukraine / Maryna Gutsalova // The Caucasus and the world. International Scientific Journal / Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, 2014. – № 18. – 23–31.

 

Матеріали в збірниках науково-практичних конференцій 

 1. Гуцалова М. Вплив інформаційних технологій на політичну свідомість молоді / М. Гуцалова // Матеріали II Міжнародної наукової конференції: «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». – Т. 3. Ч. 1. – Секція № 4. – Суми, 2009. – 99 с. – С. 5–6.
 2. Гуцалова М. Участь молоді у становленні демократичної ідеології в Україні / М. Гуцалова // Матеріали I Науково-практичної студентської конференції «Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності». – Львів : Філософський факультет Львівського національного університету ім. І. Франка : Центр політичних досліджень, 2009. – 112 с. – С. 87–89.
 3. Гуцалова М. В. Державотворчий напрямок діяльності моло-діжних організацій України. Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія / М. Гуцалова // Зб. наук. пр. / гол. ред. М. А. Лепський. – Спецвипуск. – Запоріжжя : КСК – Альянс, 2010. – С. 56–57.
 4. Гуцалова М. В. Розвиток молодіжних організацій в контексті державотворчих процесів України в історичній ретроспективі / М. В. Гуцалова // Зб. тез Першого національного конвенту українсь-кого відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Одеса, 24–25 березня 2011 р.). – С. 27–30.

У співавторстві 

 1. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні: [навчальний посібник у 2-х томах / Відповідальні за випуск: М.О. Багмет, В.М. Ємельянов].  – Т.2. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Випуск 9. – 236 с. (Серія «Україна: історія і сучасність»). (співавтор) Тема: Система управління в добу проголошення незалежності України. – С. 61-73.
 2. Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії / Колективна монографія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 194 с. Співавтор – С. 146-159.

Події та оголошення


січня
30
Економічний клуб: Кіномистецтво і трошки футболу

30 січня 2019 року з 15.30 по 17.00 проходитиме засідання Економічного клубу, який діє при Факультеті економічних наук. Цього разу засідання буде ще цікавішим, ніж зазвичай! Адже буде охоплено і кіно, і футбол! У першій частині зустрічі багаторазовий спікер клубу …

січня
27
ЧНУ імені Петра Могили запрошує на день відкритих дверей

27 січня 2019 р. з 10:00 по 14:00 в Чорноморському національному університеті ЧНУ імені Петра Могили пройде день відкритих дверей.

січня
18
Запрошуємо на День професій до ЧНУ імені Петра Могили

День професій ЧНУ імені Петра Могили Щорічно практично перед всіма випускниками шкіл постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Які предмети  ЗНО здавати ?» тощо. Це  хвилює  не тільки школярів, а і їхніх батьків. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має …