Орленко Марина Володимирівна


кандидат політичних наук, в.о. старшого викладача кафедри

Орленко М.В._1024х768

Освіта та професійний шлях

У 2008 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології). У 2008 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України». З 2015 року і по сьогодні працює викладачем кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Профіль у Google Академії

Коло наукових інтересів: діяльність молодіжних громадських організацій в контексті євроінтеграції України, співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні.
E-Mail: maryna.orlenko@chmnu.edu.ua

 

Наукові праці

 1. Гуцалова М. Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні /М.Гуцалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Серія «Питання політології». – № 1013. Випуск 21. – Харків, 2012. – С. 106–113.
 2. Гуцалова М. Європейський досвід реалізації молодіжної політики / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 200. Т. 212. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с. – С. 97–101.
 3. Gutsalova Features institutionalization of youth organizations in Europe and modern Ukraine / Maryna Gutsalova // The Caucasus and the 16 world. International Scientific Journal / Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, 2014. – № 18. – P.23–31.
 4. Орленко М. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України / М. Орленко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 248. Т. 260. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 26–31.
 5. Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії / Колективна монографія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 194 с. Співавтор – С. 146-159.

Статті в наукових фахових виданнях 

 1. Гуцалова М. Державна молодіжна політика як фактор залучення молоді до участі у державотворчих процесах / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 97. Т. 110. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 85–88.
 2. Гуцалова М. Діяльність молодіжних організацій Миколаївщини на початку 2000-х років / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 118. Т. 131. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 123–126.
 3. Гуцалова М. Молодь як об’єкт державної молодіжної політики / М. Гуцалова // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 22. – С. 210–217.
 4. Гуцалова М. Сучасні молодіжні організації в Україні: тенденції, проблеми та механізми участі в політичних процесах / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 182. Т. 170. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, – С. 111–115.
 5. Гуцалова М. В. Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні / М. Гуцалова // Вісник Харківського національ-ного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Серія «Питання політології». – № 1013. Випуск 21. – Харків, 2012. – С. 106–113.
 6. Гуцалова М. В. Європейський досвід реалізації молодіжної політики / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 200. Т. 212. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с. – С. 97–101.
 7. Гуцалова М. В. Моделі молодіжної політики в країнах Євро-пейського Союзу / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 218. Т. 230. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 18–22.
 8. Орленко М. В. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України / М. Орленко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 248. Т. 260. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 26–31.

 

Стаття в закордонному виданні 

 1. Gutsalova Maryna. Features institutionalization of youth organizations in Europe and modern Ukraine / Maryna Gutsalova // The Caucasus and the world. International Scientific Journal / Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, 2014. – № 18. – 23–31.

 

Матеріали в збірниках науково-практичних конференцій 

 1. Гуцалова М. Вплив інформаційних технологій на політичну свідомість молоді / М. Гуцалова // Матеріали II Міжнародної наукової конференції: «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». – Т. 3. Ч. 1. – Секція № 4. – Суми, 2009. – 99 с. – С. 5–6.
 2. Гуцалова М. Участь молоді у становленні демократичної ідеології в Україні / М. Гуцалова // Матеріали I Науково-практичної студентської конференції «Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності». – Львів : Філософський факультет Львівського національного університету ім. І. Франка : Центр політичних досліджень, 2009. – 112 с. – С. 87–89.
 3. Гуцалова М. В. Державотворчий напрямок діяльності моло-діжних організацій України. Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія / М. Гуцалова // Зб. наук. пр. / гол. ред. М. А. Лепський. – Спецвипуск. – Запоріжжя : КСК – Альянс, 2010. – С. 56–57.
 4. Гуцалова М. В. Розвиток молодіжних організацій в контексті державотворчих процесів України в історичній ретроспективі / М. В. Гуцалова // Зб. тез Першого національного конвенту українсь-кого відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Одеса, 24–25 березня 2011 р.). – С. 27–30.

У співавторстві 

 1. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні: [навчальний посібник у 2-х томах / Відповідальні за випуск: М.О. Багмет, В.М. Ємельянов].  – Т.2. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Випуск 9. – 236 с. (Серія «Україна: історія і сучасність»). (співавтор) Тема: Система управління в добу проголошення незалежності України. – С. 61-73.
 2. Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії / Колективна монографія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – 194 с. Співавтор – С. 146-159.

Події та оголошення


березня
4
Долучайтеся до фотоконкурсу «Весняне пробудження»

Готуємось до весни та готуємо світлини разом з Центром соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ імені Петра Могили та Первинною профспілковою організацією студентів ЧНУ імені Петра Могили. Умови участі: • терміново робимо круте весняне фото • роздруковуємо …

березня
15
І Всеукраїнський історичний дебатний турнір ІДЛ / IDL OPEN

Оргкомітет Історичної Дебатної Ліги, історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Наукове товариство студентів та ГО «Ідеалісти» запрошують студентів ЗВО України взяти участь у І Всеукраїнському історичному дебатному  турнірі «ІДЛ– 2020»! Історична дебатна Ліга (ІДЛ) – це студентський проект, де студенти …

лютого
27
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує на зустріч з письменником Віталієм Рогожею

27 лютого 2020 року о 12:30 у приміщенні  читального  залу Філологічної бібліотеки (Інститут філології ЧНУ імені Петра Могили) відбудеться зустріч з письменником Віталієм Рогожею «Не віддаймо Україну нікому!» Віталій Рогожа – український поет, прозаїк, драматург, автор трилогії «Запороги» («Петро Сагайдачний», …