Ольховий Олег Михайлович


доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,
завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту
Факультету фізичного виховання ЧНУ імені Петра Могили

 

 

Освіта та професійний шлях

З 1986 р. навчався у Військовому інституті фізичної культури (м. Ленінград), який закінчив у 1990 р. за спеціальністю  «Фізична культура і спорт» та здобув кваліфікацію «Спеціаліст з фізичної підготовки і спорту, викладач фізичної підготовки».

З 1990 р. по 2011 р. – військова служба у Збройних Силах за спеціальністю та кваліфікацією.

З 2011р. – старший науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил.

З 2013р. – провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

З 2018р. – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Загальний науково-педагогічний стаж – 28 років.

Захист дисертацій

2005 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення у Львівському державному інституті фізичної культури.

2013 р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення у Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2006 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри фізичної підготовки та спорту.

2016 р. – присвоєно вчене звання професор кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Нагороджений відзнаками міністерства оборони України серед яких ”Знак пошани” (2009р.).

 

Наукові публікації: Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Керівник восьми науково-дослідних робіт.

 

Наукові праці (Scopus та Web of Science)

 1. Klymovych V. Adoption of youth`s bodies to educational conditions in higher educational institutions / V. Klymovych, O.Olkhovyі, S.Romanchuk // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2016. – 16 Suppl. issue (1), Art 98. – Р. 620622. (Published online: July 30, 2016.
 2. Oderov A. Innovative approaches for evaluating physical fitness of servicemen in the system of professional training / S. Romanchuk, S. Fedak, M. Kuznetsov, A.Petruk, A. Dunets-Lesko, O. Lesko, O. Olkhovyі // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 17 Supplement issue 1, Art 4, pp. 23 – 27, 2017 online ISSN: 2247 – 806X.
 3. А. Oderov. The Influence of the System of Physical Education of Higher Educational School on the Level of Psychophysiological Qualities of Young People / V. Klymovych, M. Korchagin, O. Olkhovyі, S. Romanchuk // Sport Mont 17 (2019) 2, 93-97. (DOI 10.26773/smj.190616).
 4. V. Klymovych. The Influence of Professionally Oriented Physical Training Means on the Operator’s Physical Ability Level / A. Oderov, O. Olkhovyі, S. Romanchuk, М. Korchagin // Sport Mont 18 (2020) 1, 93-97. (DOI 10.26773/smj.190616).
 5. A. Oderov. Оptimization of the content of the physical training program of cadets-gunners / V. Klymovych, M. Korchagin, O. Olkhovyі, S. Romanchuk // International Journal of Recent Scientific Research Vol. 10, Issue, 07(A), P. 33340 – 33343, 2019
 6. A. Oderov. The Influence of Professionally Oriented Physical Training Means on the Operator’s Physical Ability Level / V. Klymovych, M. Korchagin, S. Romanchuk, O. Olkhovyі // Sport Mont 18 (2020) 1, 93-97. (DOI 10.26773/smj.190616).
 7. S Romanchuk. Priority Indicators of Sports Activity of Jumps in Water at the Stage of Advanced Sports Training / O. Olkhovyі, A Oderov, V Klymovych, A Arabskyi // Sport Mont 18 (2020) 2: 73–78. (DOI 10.26773/smj.200602).

Фахові видання

 1. Ольховий О. М., Темченко В.А. Динамика технической подготовленности юношей, занимающихся настольным теннисом в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4161, Спортивные игры, 2018, №1(7), С. 22–28
 2. Olkhovyі O., Klimovich V., Kurbakova S., Romanchuk S. Influence of System of Physical Training on the Level of Side Indices of the Graduates-Gunners’ Professional Working Capacity Медичні, біологічні науки, фізичне виховання і спорт / Український журнал медицини, біології та спорту  Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, – 2017.– № 1 (3)  С. 215-219.
 3. Ольховий О.М. Розвиток фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються в бойовому двоборстві у підготовчому мезоциклі / Корчагін М. В., Откидач В. С., Мартиненко О. М. // Медичні, біологічні науки, фізичне виховання і спорт / Український журнал медицини, біології та спорту – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, – 2019.–Том 4, № 1 (17) – С. 302-307.
 4. Ольховий О.М. Проблемні аспекти фізичного виховання, здоровя і психологічної підготовки юнаків призивного віку до умов служби в секторі безпеки і оборони України / Климович В.Б., Ольховий О.М., Романчук С.В., Одеров А. М., Лашта В.Б. // Медичні, біологічні науки, фізичне виховання і спорт / Український журнал медицини, біології та спорту – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, – 2019. – том. 4 № 3 (19) – С. 39 – 44.
 5. Ольховий О. Система дистанційного навчання керівників форм фізичної підготовки / МВ Корчагін, ІВ Баркатов, ВО Гунченко, ЮВ Цепляєв // Медичні, біологічні науки, фізичне виховання і спорт / Український журнал медицини, біології та спорту – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, – 2019. – том. 4 № 5 (19) – С. 390 – 394.
 6. Ольховий О. Розвиток силових якостей бійців бойового двоборства у базовому мезоциклі підготовки / М Корчагін, В Золочевський // Спортивний вісник Придніпров’я / Наук.-практ. журнал – Дніпропетровськ : ДДІФКіС, – 2019. – № 1 – С. 32 – 38.
 7. Ольховий О. Визначення пріоритетності складових процесу чи системи / Ольховий О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 5 К (113). – С. 253-258.

Коло наукових інтересів: олімпійський і професійний спорт, фізична культура, фізичне виховання, фізична реабілітація.

 

Контакти:
Електронна адреса:
 chdu.sport@gmail.com
Телефон:
 (0512) 75-55-95

Події та оголошення


червня
10
Вебінар з природоохоронної тематики «Екологічний моніторинг заповідних територій Миколаївського Причорномор`я»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили та ГО “Агентство регіонального розвитку “Причорномор’я” За участі Відкритого Університету Майдану, Південної філії Інституту національної пам’яті та Національного природного парку “Білобережжя Святослава” За підтримки Британської Ради в Україні Розпочинають проєкт соціальної дії Еко-Фест “Кінбурнcька …

червня
10
Приєднуйтесь до Міжнародної наукової конференції “Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору”

10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» відбудеться Міжнародна наукова конференція  «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору». Метою конференції є дослідження різних аспектів українсько-польських відносин, зокрема значення …

травня
25
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили Запрошує на презентацію книги «Арабески и сны»

Шановні читачі! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили Запрошує Вас на презентацію книги «Арабески и сны» Автор книги-літературознавець, викладач, докторант ЧНУ імені Петра Могили, лектор проекту «lectorium» від Наукової бібліотеки Олександра Філоненко Книга визнана найкращим літературним дебютом 2020 року XV …