Ольга Володимирівна Науменко


викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук

Освіта і професійний шлях

У 2012 році закінчила ЧДУ імені Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ імені Петра Могили), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача англійської та німецької мов.

З 2012 року-по теперішній час працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

У 2014-2018 рр. навчалася в аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили (спеціальність 10.02.16 – «Перекладознавство»).

Захист дисертації

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах» зі спеціальності 10.02.16 – «Перекладознавство» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Викладає наступні дисципліни:

 «Практичний курс перекладу», «Редагування перекладу», «Основна іноземна мова (англійська)».

 

Коло наукових інтересів: фоностилістика, художній переклад, переклад поезії.

Електронна адреса: Olha.Naumenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові публікації:

 1. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Е. А. По “Annabel Lee” та її відтворення в перекладі. Новітня філологія. 2016. № 51. С. 123 – 131.
 2. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Едґара Аллана По “А dream within a dream” та її відтворення в українському та російському перекладах. Мандрівець. 2016. № 1. С. 60 – 62.
 3. Науменко О. В. Традиційне та нове у фоностилістиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Випуск 25. Т.1. С.141 – 143.
 4. Науменко О. В. Індивідуальний стиль Анатолія Онишка (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По). Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 2. С. 144 – 151.
 5. Науменко О. В. Збереження фоностилістики оригіналу у перекладі. Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. 2016. С. 59 –
 6. Науменко О. В. Стиль перекладу та стиль перекладача. Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki”. 2017. С. 69 –
 7. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Е. А. По “The Raven” та її відтворення в українських перекладах. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (46). Вип. 159. С. 52 – 55.
 8. Науменко О. В. Інтонація в поетичних творах різноспоріднених мов. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти». Миколаїв, 2015. Тези № 6. С. 146 – 149.
 9. Науменко О. В. Проблема збереження звукового символізму у перекладі. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти». Миколаїв, 2016. Т. 3. С. 170 – 172.
 10. Науменко О. В. Звуковий символізм у поезії Е. А. По. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2016 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Миколаїв, 2016. Тези. Т. 2. С. 102 – 104.
 11. Науменко О. В. Способи передачі фоностилістичних прийомів у перекладі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2017 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Миколаїв, 2017. С. 64 – 66.
 12. Науменко О. В. Особливості передачі фоностилістики оригіналу у перекладі. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. 2017. С. 247 –251.

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 9 – 12.06.2016, очна форма участі).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 8 – 11.06.2017, очна форма участі).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» (Київ, 7 – 8.04.2017, заочна форма участі).
 4. Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (Миколаїв, 12 – 20.11.2015, очна форма участі).
 5. Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (Миколаїв, 14 – 18.11.2016, очна форма участі).
 6. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju” (Краків, 29 – 30.04.2016, заочна форма участі).
 7. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki” (Люблін, 28.02.2017, заочна форма участі).
 8. “Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 2018” (Будапешт, 31.03.2018, заочна форма участі).

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …