Ольга Володимирівна Науменко


викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук

Освіта і професійний шлях

У 2012 році закінчила ЧДУ імені Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ імені Петра Могили), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача англійської та німецької мов.

З 2012 року-по теперішній час працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

У 2014-2018 рр. навчалася в аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили (спеціальність 10.02.16 – «Перекладознавство»).

Захист дисертації

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах» зі спеціальності 10.02.16 – «Перекладознавство» (Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»)

Викладає наступні дисципліни:

 «Практичний курс перекладу», «Редагування перекладу», «Основна іноземна мова (англійська)».

 

Коло наукових інтересів: фоностилістика, художній переклад, переклад поезії.

Електронна адреса: Olha.Naumenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові публікації:

 1. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Е. А. По “Annabel Lee” та її відтворення в перекладі. Новітня філологія. 2016. № 51. С. 123 – 131.
 2. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Едґара Аллана По “А dream within a dream” та її відтворення в українському та російському перекладах. Мандрівець. 2016. № 1. С. 60 – 62.
 3. Науменко О. В. Традиційне та нове у фоностилістиці. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Випуск 25. Т.1. С.141 – 143.
 4. Науменко О. В. Індивідуальний стиль Анатолія Онишка (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По). Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 2. С. 144 – 151.
 5. Науменко О. В. Збереження фоностилістики оригіналу у перекладі. Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. 2016. С. 59 –
 6. Науменко О. В. Стиль перекладу та стиль перекладача. Zbiór artykułów naukowych. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki”. 2017. С. 69 –
 7. Науменко О. В. Фоностилістика вірша Е. А. По “The Raven” та її відтворення в українських перекладах. Science and Education a New Dimension. Philology, VI (46). Вип. 159. С. 52 – 55.
 8. Науменко О. В. Інтонація в поетичних творах різноспоріднених мов. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти». Миколаїв, 2015. Тези № 6. С. 146 – 149.
 9. Науменко О. В. Проблема збереження звукового символізму у перекладі. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016 : Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти». Миколаїв, 2016. Т. 3. С. 170 – 172.
 10. Науменко О. В. Звуковий символізм у поезії Е. А. По. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2016 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Миколаїв, 2016. Тези. Т. 2. С. 102 – 104.
 11. Науменко О. В. Способи передачі фоностилістичних прийомів у перекладі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2017 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Миколаїв, 2017. С. 64 – 66.
 12. Науменко О. В. Особливості передачі фоностилістики оригіналу у перекладі. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. 2017. С. 247 –251.

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 9 – 12.06.2016, очна форма участі).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (Миколаїв, 8 – 11.06.2017, очна форма участі).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика» (Київ, 7 – 8.04.2017, заочна форма участі).
 4. Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (Миколаїв, 12 – 20.11.2015, очна форма участі).
 5. Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (Миколаїв, 14 – 18.11.2016, очна форма участі).
 6. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju” (Краків, 29 – 30.04.2016, заочна форма участі).
 7. “Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki” (Люблін, 28.02.2017, заочна форма участі).
 8. “Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 2018” (Будапешт, 31.03.2018, заочна форма участі).