Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації


Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації – це структурний підрозділ Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету ім. Петра Могили був створений в грудні 2018 р.

Основною місією Центру є сприяння формуванню інклюзивного освітнього середовища в Україні в закладах дошкільної освіти, закладах загальної середної освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти, інклюзивно-ресурсних центрах (ІРЦ).

Мета Центру – об’єднання зусиль науковців, фахівців та розробників обладнання для створення ефективних науково підтверджених технологій для впровадження в корекційно-розвиткову діяльність для дітей та молоді з особливими освітніми потребами (ООП)  сучасного інтерактивного обладнання, а також розповсюдження досвідусеред фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) та навчальних закладів, які входять до Мережі інклюзивних інтерактивних осередків.

Мережа інклюзивних інтерактивних осередків (МІІО) започаткована в результаті тісної співпраці у впровадженні новітніх технологій в інклюзивній освіті між Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та ЧНУ імені Петра Могили та з залученням інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області. В подальшому досвід буде поширюватися на інші регіони України.

 

Основними напрямками діяльності Центру є:

 • Науково-дослідницька робота, яка передбачає вивчення та узагальнення сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження інклюзивних практик у всі сфери життя суспільства. В тому числі використання інтерактивного обладнання, програм, методик в сфері психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової та реабілітаційної діяльності. Ведення експериментальної роботи з метою підтвердження ефективності та розробка технологій використання інноваційного інтерактивного обладнання в зазначених сферах діяльності.

 • Методично-організаційна робота, яка передбачає:
 1. створення бази даних результативності корекційно-розвиткової діяльності в інклюзивно-ресурсних центрах по роботі з дітьми з ООП, в тому числі з використанням інноваційного інтерактивного обладнання;
 2. інтеграція методик оцінки дитини (рівень фізичного, розумового та мовленнєвого розвитку, вербального і невербального інтелекту, наявності/відсутності гіперактивності, аутичного спектру тощо), які рекомендовані Міністерством освіти і науки, зі створеною централізованою базою даних з роботи з дітьми в інклюзивно-ресурсних центрах та закладах освіти з інклюзивною формою навчання;

 

 • Інформаційно-просвітницька робота спрямована на підвищення рівня компетенцій (законодавчої, інформаційної, психолого-педагогічної тощо), для впровадження інклюзивних процесів в суспільстві.

 • Освітня складова роботи складається з організації та (або) проведення заходів професійно-освітнього характеру:
 • конференцій, круглих столів із запрошенням фахівців у відповідних сферах;
 • лекцій, курсів, семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів очної та  дистанційної форми на рівні університету, міста, регіону, України;
 • групової та індивідуальної практичної роботи з партнерами та клієнтами Центру;
 • Діагностичний напрям спрямований на дослідження індивідуальних особливостей та потреб дітей з ООП та осіб з особливими потребами, з подальшим плануванням корекційно-розвиткової роботи, визначенням технології та індивідуальної програми роботи в тому числі з використанням інтерактивного обладнання.
 • Практичний напрям діяльності передбачає:
 1. розробку та проведення заходів з метою корекції або усунення відхилень в розвитку дитини або людини з особливими потребами (психічному, інтелектуальному, фізичному, особистістому, професійному тощо);
 2. інтеграція методик оцінки дитини (рівень фізичного, розумового та мовленнєвого розвитку, вербального і невербального інтелекту, наявності/відсутності гіперактивності, аутичного спектру тощо), які поширені МОН в усіх інклюзивно-ресурсних центрах, зі створеною у межах даного Центру базою даних по роботі з дітьми в інклюзивно-ресурсних центрах  області, яка включає оцінку дитини за методиками, рекомендованими МОН, та результати корекції, на основі автоматизованого вводу даних в базу корекційної роботи для підвищення ефективності корекційного процесу;
 3. створення контент-платформи, яка дозволяє накопичувати інформацію фахівцями Мережі інклюзивних інтерактивних осередків, на якій буде розміщено досвід використання інтерактивного обладнання, наукові статті, результати досліджень, обмін досвідом, рекомендації для батьків з метою поширення та просування досвіду використання інтерактивного обладнання серед практиків.

 

 • Консультативний включає індивідуальну допомогу батькам або офіційним представникамдітей з ООП у вирішенні проблемних питань при проходженні дитиною корекційно-розвиткових занять і проведення професійних консультацій  для фахівців ІРЦ, вчителів, реабілітологів та інших фахівців стосовно питань використання інтерактивного обладнання в корекційно-розвитковій, психолого-педагогічній, реабілітіційній та відновлюючій діяльності.

 

 • Міжнародний напрям діяльності реалізується у вигляді  участі Центру у міжнародних проектах та здійснення міжнародних зв’язків з питань інклюзії та реабілітації.

 

Контактна інформація:

Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації

Знаходиться в аудиторіях 3-101, 4-107
Телефон: +380 512 76-71-80