Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації


Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації – це структурний підрозділ Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету ім. Петра Могили був створений в грудні 2018 р.

Основною місією Центру є сприяння формуванню інклюзивного освітнього середовища в Україні в закладах дошкільної освіти, закладах загальної середної освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти, інклюзивно-ресурсних центрах (ІРЦ).

Мета Центру – об’єднання зусиль науковців, фахівців та розробників обладнання для створення ефективних науково підтверджених технологій для впровадження в корекційно-розвиткову діяльність для дітей та молоді з особливими освітніми потребами (ООП)  сучасного інтерактивного обладнання, а також розповсюдження досвідусеред фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) та навчальних закладів, які входять до Мережі інклюзивних інтерактивних осередків.

Мережа інклюзивних інтерактивних осередків (МІІО) започаткована в результаті тісної співпраці у впровадженні новітніх технологій в інклюзивній освіті між Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та ЧНУ імені Петра Могили та з залученням інклюзивно-ресурсних центрів Миколаївської області. В подальшому досвід буде поширюватися на інші регіони України.

 

Основними напрямками діяльності Центру є:

 • Науково-дослідницька робота, яка передбачає вивчення та узагальнення сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження інклюзивних практик у всі сфери життя суспільства. В тому числі використання інтерактивного обладнання, програм, методик в сфері психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової та реабілітаційної діяльності. Ведення експериментальної роботи з метою підтвердження ефективності та розробка технологій використання інноваційного інтерактивного обладнання в зазначених сферах діяльності.

 • Методично-організаційна робота, яка передбачає:
 1. створення бази даних результативності корекційно-розвиткової діяльності в інклюзивно-ресурсних центрах по роботі з дітьми з ООП, в тому числі з використанням інноваційного інтерактивного обладнання;
 2. інтеграція методик оцінки дитини (рівень фізичного, розумового та мовленнєвого розвитку, вербального і невербального інтелекту, наявності/відсутності гіперактивності, аутичного спектру тощо), які рекомендовані Міністерством освіти і науки, зі створеною централізованою базою даних з роботи з дітьми в інклюзивно-ресурсних центрах та закладах освіти з інклюзивною формою навчання;

 

 • Інформаційно-просвітницька робота спрямована на підвищення рівня компетенцій (законодавчої, інформаційної, психолого-педагогічної тощо), для впровадження інклюзивних процесів в суспільстві.

 • Освітня складова роботи складається з організації та (або) проведення заходів професійно-освітнього характеру:
 • конференцій, круглих столів із запрошенням фахівців у відповідних сферах;
 • лекцій, курсів, семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів очної та  дистанційної форми на рівні університету, міста, регіону, України;
 • групової та індивідуальної практичної роботи з партнерами та клієнтами Центру;
 • Діагностичний напрям спрямований на дослідження індивідуальних особливостей та потреб дітей з ООП та осіб з особливими потребами, з подальшим плануванням корекційно-розвиткової роботи, визначенням технології та індивідуальної програми роботи в тому числі з використанням інтерактивного обладнання.
 • Практичний напрям діяльності передбачає:
 1. розробку та проведення заходів з метою корекції або усунення відхилень в розвитку дитини або людини з особливими потребами (психічному, інтелектуальному, фізичному, особистістому, професійному тощо);
 2. інтеграція методик оцінки дитини (рівень фізичного, розумового та мовленнєвого розвитку, вербального і невербального інтелекту, наявності/відсутності гіперактивності, аутичного спектру тощо), які поширені МОН в усіх інклюзивно-ресурсних центрах, зі створеною у межах даного Центру базою даних по роботі з дітьми в інклюзивно-ресурсних центрах  області, яка включає оцінку дитини за методиками, рекомендованими МОН, та результати корекції, на основі автоматизованого вводу даних в базу корекційної роботи для підвищення ефективності корекційного процесу;
 3. створення контент-платформи, яка дозволяє накопичувати інформацію фахівцями Мережі інклюзивних інтерактивних осередків, на якій буде розміщено досвід використання інтерактивного обладнання, наукові статті, результати досліджень, обмін досвідом, рекомендації для батьків з метою поширення та просування досвіду використання інтерактивного обладнання серед практиків.

 

 • Консультативний включає індивідуальну допомогу батькам або офіційним представникамдітей з ООП у вирішенні проблемних питань при проходженні дитиною корекційно-розвиткових занять і проведення професійних консультацій  для фахівців ІРЦ, вчителів, реабілітологів та інших фахівців стосовно питань використання інтерактивного обладнання в корекційно-розвитковій, психолого-педагогічній, реабілітіційній та відновлюючій діяльності.

 

 • Міжнародний напрям діяльності реалізується у вигляді  участі Центру у міжнародних проектах та здійснення міжнародних зв’язків з питань інклюзії та реабілітації.

 

Контактна інформація:

Науковий дослідно-практичний центр з питань інклюзії та реабілітації

Знаходиться в аудиторіях 3-101, 4-107
Телефон: +380 512 76-71-80

 

 

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …