Наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили: Фонд дисертаційних та дипломних робіт


Фонд ДДР (дисертаційних та дипломних робіт) – спеціалізований відділ бібліотеки (з читальним залом), де зберігаються оригінали дисертацій та дипломних робіт. Фонд ДДР був створений за наказом ректора в 2003 році з метою задоволення інформаційних потреб користувачів та обслуговує науковців, аспірантів, студентів ВНЗ.

Основу фонду складають:

  • дисертації
  • автореферати дисертацій
  • кваліфікаційні роботи здобувачів різних рівнів освіти

ДИСЕРТАЦІЇ

Наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили послідовно проводить інформаційну підтримку наукової роботи та досліджень в університеті. Одним з пріоритетних напрямків її діяльності є збереження наукових розробок вчених університету. Основна мета діяльності фонду дисертаційних робіт – ознайомити користувачів з науковими дослідженнями вчених, створення інформаційної бази для окремих наукових дисциплін і збереження інформації для наступних поколінь.

Наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили надає можливість перегляду повнотекстових дисертацій, що зберігаються у фонді. Інформацію про фонд дисертацій можна отримати через електронний каталог та систему традиційних каталогів, бюлетенів дисертацій та авторефератів дисертацій, а також завдяки бібліографічним покажчикам: «Докторські та кандидатські дисертації в бібліотеці ЧНУ ім.  Петра Могили». До складу покажчика увійшли бібліографічні описи наукових робіт, захищених не лише в нашому університеті, але і в інших ВНЗ України, починаючи з 1975 року по 2017 рік. Бібліографічні описи дисертацій розміщені у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених, у межах року в алфавітному порядку.

АВТОРЕФЕРАТИ

 Великий інтерес представляє фонд авторефератів дисертацій захищених в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили та тих, що надсилаються іншими установами й організаціями з усіх регіонів України. Адже автореферати дисертацій з інформаційної точки зору є джерелом вивчення змісту дисертації. Саме за змістом автореферату, насамперед оцінюють наукову якість дисертації, а також професійну кваліфікацію автора як дослідника. Тематика авторефератів дисертацій, що знаходяться у фонді, є надзвичайно різноплановою.

ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Вагоме місце в бібліотеці посідає фонд кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти університету. Кваліфікаційні роботи студентів становлять значний науковий потенціал. Тут можна побачити всю різносторонню проблематику досліджень студентів університету. Для користувачів надається можливість переглянути матеріали за вибраною темою, ознайомитися зі структурою дипломної роботи.

Для утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті університету, починаючи з 2018 року, поряд з друкованим варіантом дипломних  робіт, до фонду ДДР подаються електронні варіанти дипломних робіт. Електронний варіант тексту дипломної та магістерської роботи подається до бібліотеки університету на компакт-диску або USB-носіях інформації. Структура та зміст електронного повністю відповідає друкованому варіантові роботи.

Згідно з розпорядженням ректора ЧНУ  ім. Петра Могили №3 від 23.01.19 «Про розміщення кваліфікаційних робіт у електронному репозитарії університету» було створено  електронний  репозитарій (архів) «Кваліфікаційні роботи студентів»,  який  буде розміщений на офіційному сайті ЧНУ ім. Петра Могили.

   Кваліфікаційні роботи (у друкованому вигляді) та автореферати до них (в електронному вигляді) передаються до наукової бібліотеки ЧНУ ім. Петра Могили, згідно з розкладом роботи екзаменаційних комісій відповідних спеціальностей та оформлення процесу передачі двосторонніми актами прийому (передачі) від випускових кафедр до наукової бібліотеки ЧНУ ім.  Петра Могили.

Важливим джерелом під час написання дипломної роботи є опрацювання джерел з методології наукових досліджень. Під час підготовки до написання дипломної роботи у студентів може виникнути багато питань, відповіді на які можна знайти у спеціальних виданнях. У них розглянуто коло питань організації та загальної методики науково-дослідницької діяльності, таких як вибір теми, визнання об’єкта та предмета дослідження, структури наукової роботи, основні вимоги до оформлення тексту робіт, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді доповідей, статей, рефератів, кваліфікаційних робіт.

У межах реалізації інформаційно-просвітницького проекту «Культура академічної доброчесності», було підготовлено презентацію «Академічна доброчесність у вищій школі», мета якої – запобігання плагіату під час написання кваліфікаційних робіт,  формування культури академічної доброчесності в студентському середовищі,  зокрема, допомога в оформленні дипломних проектів,  укладання бібліографії тощо. Викладачі університету можуть замовити тренінг або презентацію на цю та багато інших тем онлайн через електронну пошту бібліотеки library@chmnu.edu.ua, через Google forms  та особисто. Тематика та розклад тренінгів залежить від Вас – чекаємо на співпрацю разом з студентами, колегами-викладачами та науковцями ЧНУ ім. Петра Могили.

Події та оголошення


вересня
17
Інноваційний кластер RinnoHUB запрошує на круглий стіл на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини»

Інноваційний кластер RinnoHUB, який активно займається розвитком інноваційного потенціалу нашого регіону, разом із Чорноморським національним університетом імені Петра Могили запрошує до участі у круглому столі на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини», який відбудеться 17 вересня 2020 року. Початок заходу о 14,00 …

вересня
7
Вебінари від компанії Clarivate про ресурси для успішної наукової діяльності

Запрошуємо на безкоштовні вебінари компанії Clarivate про ресурси, що будуть корисними для успішної наукової діяльності. 7-11 вересня 2020 року заплановано 12 вебінарів українською, щодня пропонується нова тема, у двох або трьох повторах. Обирайте зручний час. Після переходу за обраним посиланням …

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів)

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 17.08 – 25.08.2020 року Детальніше тут