Абабілова Наталія Миколаївна


кандидат педагогічних наук,
доцент б.в.з. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

У 1998 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька),отримала кваліфікацію «вчитель англійської, німецької мов і зарубіжної літератури»

1998-2007 – викладач кафедри англійської філології Миколаївського державного університету (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського)

2007-2013 – старший викладач кафедри перекладознавства МДУ імені В.О.Сухомлинського (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського)

2013- серпень, 2019 – доцент кафедри германської філології та перекладу МНУ ім. В.О. Сухомлинського

з вересеня, 2019 – доцент б.в.з. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧНУ ім. Петра Могили

 

Захист дисертації

2008-2012 навчалася в аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, захистила кандидатську дисертацію «Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки». Присуджено науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Підвищення кваліфікації

вересень, 2018 р. – участь у першій міжнародній конференції «Сучасні задачі усного та письмового перекладу», що відбулася у Вроцлавському університеті (Польща). Тема доповіді: «Сучасні педагогічні тенденції професійної підготовки перекладачів в Україні». За результатами участі отримано сертифікат.

липень, 2017 р. – участь у літній школі для усних та письмових перекладачів  (Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія), отримано сертифікат

листопад, 2016 р. – навчання на он-лайн курсі «Працюючи над перекладом: теорія та практика» від університету Кардіф (платформа Future Learn, отримано сертифікат)

липень, 2015 р. – стажування у Карловому університеті, м. Прага, Чехія Сертифікати «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх перекладачів; граматичні аспекти перекладу.

Навчальні курси:

 • Теорія і практика перекладу читається студентам факультету міжнародних відносин.
 • Теоретична і порівняльна граматика
 • Теорія і практика редагування професійно-орієнтованого перекладу з англійської мови

 

Контакти

Електронна пошта: ababilovann@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові та методичні публікації

 1. Ababilova N. Future translators’ training for professional career in the multicultural society (Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в умовах полікультурного суспільства) / N.Ababilova // Наука і освіта : наук.-практ. журн. / Півден. наук. Центр НАПН України. – Одеса: ПНЦ НАПН України, 2/ CXXXXXV – Education – 2017. С. 32 – 37 (ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index; ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
 2. Абабілова Н.М. Реалія як лінгвокультурема англійської мови // Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу: монографія/ за наук.ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М.,2017. – 233с. (власний внесок С. 64-88);
 3. Абабілова Н.М. Застосування моделі «перевернутий клас» у процесі професійної підготовки конкурентоздатних перекладачів // Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців іноземних мов: монографія // За заг.ред. Мироненко Т.П., Добровольської Л.С. – Миколаїв: Видавництво МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 232с. (власний внесок – C. 171 – 189).
 4. Технологія анотування та реферування англійських науково-технічних текстів: навч.-метод. посіб. / Н.М.Абабілова. – Миколаїв, 2017. – 98 с.
 5. Абабілова Н.М. Знання, вміння та навички як важливі складові професійної підготовки майбутніх конкурентоздатних перекладачів / Н.М.Абабілова // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 4.4 (56.4) квітень. – 2018. – С.1 –5. (Index Copernicus)
 6. Абабілова Н.М. Граматичні особливості перекладу документів міжнародного права / Н.М.Абабілова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс.держ.ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 182 – 187 (Фахова стаття+Index Copernicus)
 7. Абабілова Н.М. Відтворення мови документів міжнародного права як перекладознавча проблема / Н.М.Абабілова // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В.Самойленко . – Ніжин : НДУ ім М.Гоголя, 2017. С .113-116 (Фахова стаття+Index Copernicus)
 8. Абабілова Н.М. Репрезентація герундію в англо-українському художньому перекладі / Н.М.Абабілова // Наукові Записки. – Випуск 154 – Серія : Філологічні науки Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.295-299.

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут