Нарада щодо проєкту “Удосконалення системи управління сталим розвитком громад Миколаївського району в умовах децентралізації на платформі ГІС цифрового освітнього простору”


8 лютого 2021 року у приміщені Вченої ради ЧНУ імені Петра Могили відбулась нарада щодо проєкту “Удосконалення системи управління сталим розвитком громад Миколаївського району в умовах децентралізації на платформі ГІС цифрового освітнього простору”.

Захід вступним словом відкрив ректор ЧНУ імені Петра Могили Леонід Клименко. Слідом за ним  виступили з доповідями в.о. декана факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили Олена Філімонова та представник компанії «ESRA Україна» Андрій Стефанович.

Також на заході були присутні народний депутат України Олександр Пасічний, голова Миколаївської районної ради Ганна Коверзнєва, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Марінов, координатор штабу «Слуга народу» Сергій Павлишко та ін.

Загалом ГІС (Геоінформаційна система) – це сучасна комп’ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Проєкт передбачає посилення дослідницької та просвітницької діяльності в умовах створення нового адміністративно-територіального устрою України, зокрема Миколаївського району на прикладі Коблівської та Очаківської ОТГ. Реалізація проєкту дозволить сформувати цифровий освітній простір на основі геоінформаційних систем та стане основою для розробки геопортальних рішень для удосконалення системи управління сталим розвитком громад Миколаївського району.

Як результат Проєкт має сприяти підвищенню ділової активності, збільшенню кількості суб’єктів бізнесу та підвищенню зайнятості, залучення інвестицій у розвиток регіону та громад, розвиток виробничої та логістичної інфраструктури, кластерних інституцій.

Проєкт фінансується коштом Державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу; коштом місцевих бюджетів Коблівської та Очаківської ОТГ та власними коштами ЧНУ імені Петра Могили.

Серед етапів реалізації проєкту чимало етапів за участі  ЧНУ імені Петра Могили, зокрема:

  • Створення ГІС цифрового регіонального освітнього простору.
  • Проведення природоохоронного та екологічного моніторингу з використанням інструментів ГІС на території Миколаївського району.
  • Окреслення Стратегії земельних відносин щодо використання й охорони земельних ресурсів і просторового планування розвитку Миколаївського району (субрегіону) та його громад з використанням інструментів ГІС.
  • Розробка портфеля інвестиційних проєктів для забезпечення сталого розвитку ОТГ Миколаївського району (субрегіону) та ін.

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …