Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання


ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD)
(третій освітньо-науковий рівень вищої освіти)
за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:

  Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності
1 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
2 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
3 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
4 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
5 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
6 09 Біологія 091 Біологія
7 10 Природничі науки 101 Екологія
8 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
9 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
10 22 Охорона здоров’я 222 Медицина
11 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

Документи для вступу:

  • заява вступника;
  • листок обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до нього;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
  • рекомендація до аспірантури (за наявності);
  • 4 фотокартки 3х4;
  • копія паспорта;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Прийом документів до аспірантури відбуватиметься з 1 по 19 березня 2021 р.

Вступні іспити триватимуть з 22 по 31 березня 2021 р.

Зарахування – з 1 квітня 2021 р.

Довідкова інформація за телефоном: (0512) 76-55-99

Адреса: м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ЧНУ ім. Петра Могили,
відділ аспірантури та докторантури, каб.1-113

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …