На базі кафедри екології ЧНУ імені Петар Могили розпочала свою роботу Міжнародна Екологічна Школа «Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change & Sustainable Development»


7 та 8 вересня 2022 року розпочала свою роботу Міжнародна Екологічна Школа «Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change & Sustainable Development», яка відбулась на базі кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Школа реалізувалась за підтримки Вишеградського фонду в межах Міжнародного проєкту «Україно-Вишеградські діалоги з питань змін клімату та сталого розвитку». Координаторм проєкту є професорка кафедри екології ЧНУ імені Петра Могили Олена Мітрясова.

Партнерами в проєкті є університетів країн Вишеградської групи:

  • Жешувський технологічний університет, Жешув, Польща;
  • Університет Пряшіва, Пряшів, Словаччина;
  • Палацький університет в Оломоуці, Оломоуц, Чехія;
  • Університет Коменського, Братислава, Словаччина;
  • Університет Óbuda, Будапешт, Угорщина.

Школа відбулась в онлайн форматі; до участі зареєструвалось 138 представників різних університетів України. Це насамперед студенти-екологи, а також науковці, практики, державні службовці, громадські діячі.

До початку роботи Школи опубліковано навчальний посібник «Зміна клімату та сталий розвиток: нові виклики століття» англійською мовою, який адресовано студентам екологічних спеціальностей.

Програму школи та навчальний посібник англійською мовою вже опубліковано на сторінці проєкту.

Під час роботи Школи розглянуто різноманітні аспекти проблем змін клімату та сталого розвитку.

Адже з кожним роком зміни клімату Землі стають все більш відчутними. Ці питання сьогодні віднесено до пріоритетних напрямків міжнародної політики (Всесвітній економічний форум у Давосі 2020 р., Саміт ООН щодо протидії клімату 2019 року тощо).

За останні 10 років середня температура повітря зросла на 1,0°С, порівняно з доіндустріальним періодом, і процес глобального потепління останні 2-3 роки став помітним. Так, було оновлено 9 рекордів середньомісячних температур.

На початку 2020 року Європейська Комісія запровадила політичну ініціативу European Green Deal із загальною метою зробити клімат Європи нейтральним до 2050 року через скорочення викидів парникових газів наполовину до 2030 року. Реалізація зеленої угоди передбачає план дій з циркулярної економіки, системи торгівлі викидами, лісової стратегії ЄС та ін.

Україна долучається до зусиль ЄС щодо зазначеної ініціативи через впровадження принципів сталого розвитку, зменшення викидів парникових газів, підвищення використання альтернативних джерел енергії, спроб збереження природних екосистем, адаптації здоров’я та добробуту громадян до наслідків зміни клімату, зменшення виробництва та споживання енергоємних продуктів, а також низки наукових, просвітницьких заходів з відповідних питань.

Школа є одним з заходів, який став історичною подією  для розвитку науково-практичного партнерства країн Вишеградської групи й України за умов серйозних викликів, які постали перед університетом у період війни!