Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти


Мотиваційний лист – це можливість представити себе як умотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету. Зробіть свій лист яскравим особистим описом унікального «я», щоб показати, хто ви є й чому хочете, щоб вас прийняли.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?

Мотиваційний лист – це документ, який складає та подає вступник до закладу вищої освіти. У цьому листі пояснюються причини, через які абітурієнт вважає себе найкращим кандидатом для вступу на певну навчальну програму. Підготовка такого документу вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм.

Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом під час вступу. За однакових балів ЗНО заклади освіти зможуть надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, створюючи свій мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати власні рішення, утвердитись у переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Тож, як справедливо наголосила колишній міністр освіти Ганна Новосад, колишній міністр освіти України: «Мотиваційний лист матиме невелику вагу, тобто він не буде критично можливим при обчислені бала під час вступу. Проте, все-таки це та новація, яка, на нашу думку, надасть можливість університетам обирати кращих студентів, а самим абітурієнтам думати, навіщо їм той чи інший заклад освіти».

Практика подання мотиваційних листів під час вступу є новою для України, тож виникає питання про те, як саме треба писати мотиваційні листи, якою має бути їхня структура та зміст.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?

На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись п’яти порад для того, аби написати гарний мотиваційний лист:

 1. Пізнайте себе. Для створення хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для себе, чому ви зацікавлені саме в цьому закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є непересічним кандидатом.
 2. Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, для вступу на які ви претендуєте. Розгляньте їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, зокрема основні завдання, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Що конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, то краще. Можна переглянути приклади мотиваційних листів в інтернеті.
 3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб правильно написати. У кожному проєкті слід почати з запису основних ідей і роботи над окремими розділами.
 4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Серед них можуть бути такі: Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти на навчання? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.
 5. Завершіть лист. Переконайтеся, що лист вміщено на одну сторінку, написано правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком близьким людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних ЗВО переважно не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на власному офіційному сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому не зайвим буде заздалегідь ознайомитись із сайтом обраного університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 • відсутність емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, а бути максимально стриманим, розважливим, серйозним, практичним;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

Мотиваційний лист повинен містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону). Ця інформація розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Олександре Сергійовичу!»). Важливо пам’ятати, звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета та причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання тут сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступник має описати:

 • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
 • отримані знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Чим урегульоване подання мотиваційних листів при вступі?

Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти є однією з новацій, впровадженою Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». Цим законом внесено зміни до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 відсотка конкурсного бала, за умови оприлюднення результатів його оцінювання на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання мотиваційних листів розробляються та затверджуються головами приймальних комісій закладу вищої освіти не пізніше ніж за один місяць до початку прийому мотиваційних листів та оприлюднюються на офіційному сайті закладу освіти. У цей же строк голова приймальної комісії затверджує склад комісії з оцінювання мотиваційних листів, до якої можуть входити представники роботодавців (за згодою).

Джерело