Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти


 Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить XXIІ Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію

«Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»

присвячену

Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку
Тиждень науки з 11 по 16 листопада 2019 року

 

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.

Конференція передбачає роботу за секціями:

 

 1. Секція: Освіта та суспільні науки
 • Сталий розвиток університетської системи освіти
 • Соціокультурні та антропологічні тенденції в розвитку сучасної філософської думки
 • Проблеми імплементації європейських соціокультурних та освітніх стандартів в Україні
 • Соціокультурні процеси на Півдні України в сучасних вимірах
 • Економічна теорія і економічна освіта.
 • Аспекти економічного розвитку: підприємство облік фінанси.
 • Теоретичні та управлінські аспекти економічного розвитку.

 

 1. Секція: Охорона здоров’я. Фізичне виховання та спорт
 • Актуальні проблеми медицини
 • Новітні технології медичної діагностики та лікування
 • Сучасні напрямки та методи фізичної терапії та ерготерапії
 • Проблеми психологічного здоров’я населення
 • Досягнення медичної психології
 • Нове у розвитку громадського здоров’я
 • Оптимізація процесу фізичного виховання оздоровчо-рекреаційними засобами та їх вплив на динаміку показників функціонального стану організму студентської молоді
 • Сучасні оздоровчо-педагогічні технології у фізичному вихованні
 • Цільова спрямованість особистості та посттравматичний стрес
 • Забезпечення якості ліків та перспективи аптечного виробництва на сучасному етапі розвитку фармацевтичного ринку України

 

 1. Секція: Гуманітарні науки
 • Професійне англомовне навчання майбутніх економістів у контексті вимог сучасного суспільства
 • Іншомовна підготовка студентів в контексті інтернаціоналізації освіти
 • Політична наука в Україні та зарубіжжі
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Література в контексті сучасності
 • Актуальні проблеми історії в контексті регіональних досліджень
 • Нові тенденції у дослідженні англійської мови та літератури, а також методики їх викладання у вік глобалізації
 • Німецька філологія і методика викладання німецької мови та літератури у вищій школі
 • Романська філологія
 • Нові тенденції у перекладі та стилістиці
 • Національний дискурс і культурні коди Північного Причорномор’я: синхронія і діахронія в лінгвістичному аспектах

 

 1. Секція: Природничі науки
 • Проблеми екології: теорія і практика
 • Екологічна безпека водного і атмосферного середовищ м. Миколаєва
 • Сталий розвиток використання земельних ресурсів в умовах глобалізації

 

 1. Секція: Технічні науки
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Моделі, методи та засоби програмної інженерії
 • Комп’ютерна інженерія
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Диференціальні рівняння та математичні методи в проблемах природничих наук

 

 1. Секція: Право
 • Галузеві юридичні науки
 • Теорія, історія, філософія, соціологія права; порівняльне правознавство

 

 1. Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.
 • Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 • Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Соціальна робота в умовах сучасних соціально-економічних викликів

 

В рамках тижня науки з 11 по 16 листопада проводитимуться наукові конференції і семінари:

 • Науково-практична конференція «Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС?»
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук»
 • Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної та теоретичної медицини»
 • Наукова конференція «Якість і безпека життєвого середовища людини» (пам’яті д-ра біол. наук, професора Томіліна Ю.А.)
 • Науковий семінар з теми «Модель пам’яті в українській модерній та постмодерній літературі»

Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр до 22 жовтня 2019 р. організувати подачу заявок за напрямками роботи секцій із зазначенням переліку викладачів університету і сторонніх учасників, дати, часу та місця проведення засідань відповідних секцій до науково дослідної частини або до відділу аспірантури, кімнати: 1-115, 1-113, тел.: 76-55-99, або за електронною адресою e-mail: mch@ chmnu.edu.ua. Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 22 жовтня 2019 року подати заявку, у якій вказати: назву доповіді, авторів та доповідача (вказати місце їх роботи, науковий ступінь і вчене звання), телефон та E-mail для зв’язку.

 

До початку тижня науки буде видано друком програму конференції та тези доповідей. Друк матеріалів форуму – 130 грн. Повнотекстова наукова інформація доповідачів за рекомендаціями секцій може бути надрукована у фахових випусках наукового журналу «Наукові праці» (видавництво ЧНУ ім. Петра Могили, категорія В) за серіями: «Політологія», «Історія», «Педагогіка», «Філологія. Мовознавство», «Філологія. Літературознавство», «Новітня філологія», «Техногенна безпека» (галузь наук – біолог.), «Техногенна безпека» (галузь наук – техн.), «Комп’ютерні науки», «Новітня філологія», «Історичний архів», «Чорноморський літопис» (вартість згідно кошторису журналу).

 

Запрошуємо до співробітництва у випуску наукових журналів проекту
«Нові журнали ЧНУ ім. Петра Могили» (в тому числі категорії Б)

 

 1. Acta de Historia α Politica Saeculum XXI
 2. Borders and Cultures
 3. Computer Science and Engineering
 4. Environmental and Radiation Safety
 5. Public Administration and Regional Development
  (Публічне управління та регіональний розвиток)
 6. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport
  (Український журнал медицини,біології та спорту)

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …