Міцкевич Неоніла Василівна


заступник декана факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

мицкевич

Освіта та професійний шлях

 

В 1979 р. Неоніла Василівна закінчила Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й.Макарова за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація – інженер-економіст. Працювала інженером в науково-дослідному центрі інституту. З 1998 р. працює в Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» викладачем. З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили (колишн. МДГУ та ЧНУ). Після закінчення аспірантури працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили. З 2013 р. Неоніла Василівна обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили, як обрана за конкурсом. З вересня 2010 р. є заступником декана факультету економічних наук ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Управління соціальним розвитком трудових колективів підприємств з виробництва харчових продуктів».

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

 

Наукові інтереси: управління соціальним розвитком трудових колективів.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: nelly@chdu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

 

Статті в наукових фахових виданнях

 • Міцкевич Н.В. Управління соціальним розвитком трудових колективів промислових підприємств на сучасному етапі / Н.В.Міцкевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип.149. Т.161. – С. 51 – 55.
 • Міцкевич Н.В. Особливості управління соціальним розвитком трудових колективів підприємств / Н.В.Міцкевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 177. Т.189. – С.149-152.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Економіко-правові проблеми працевлаштування молоді в країнах ЄС / Н.В.Міцкевич,  Д.І. Міцкевич  // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С.31-33.
 • Міцкевич Н.В., Хухаркін С.П. Актуальні проблеми мотивації ефективної праці на підприємстві /Н.В.Міцкевич, С.П.Хухаркін // Наукові праці. Науково-методичний – Вип. 235. Т. 247. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С.76-82
 • Міцкевич Н.В. Регіональні аспекти інвестиційного потенціалу підприємства / Н.В.Міцкевич // Наукові праці.  Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –  С.103-107.
 • Міцкевич Н.В., Маньківський В.В. Особливості інноваційної інфраструктури в Україні / Н.В.Міцкевич, В.В. Маньківський // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т.265. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2015. – С. 39-44.
 • Міцкевич Н.В., Маньківський В.В.Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства / Н.В.Міцкевич, В.В. Маньківський // Молодий вчений. №1(28). Частина 1. 2016. – С.120-123.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки України  / Н.В.Міцкевич,  Д.І. Міцкевич  // Наукові праці. Науково-методичний журнал ЧДУ ім. Петра Могили. Серія «Економіка». Випуск 267. Том 279. – Миколаїв: 2016. С.120-123.

Монографії

 • Міцкевич Н.В. Розвиток сільських територій: [монографія]  / Кузьменко О.Б., Н.В.Міцкевич; за ред. В.В. Горлачука. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 381 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Організаційно-економічні аспекти управління інвестиційним проектом в енергозберігаючій сфері / Н.В.Міцкевич, Д.І. Міцкевич   //Збірник  наукових праць SWorld. – Випуск 2. Том 25. – Вид-во Маркова А., 2014. – С. 67-70.
 • Mitskevych N.V. Relevance of  investment potential  enterprises wind energy /  V. Mitskevych // Wirtschaft  und  management: problem der wissenschaft  und praxis.Volume 1. – Verlag SWG imexGmbH. Nurnberg, Deutschland,  2014. – С. 227-230.

 

Матеріали наукових конференцій

 • Mitskevych V. The forming of system of social development of labour collectives into the enterprises (on example of Mykolaiv region) / N.V. Mitskevych // Ekonomics: current affairs and development prospects: Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф.: тези доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 17.
 • Міцкевич Н.В. Формування системи соціального розвитку трудових колективів підприємств Миколаївської області / Н.В. Міцкевич // Економіка та фінанси України: тези доп. – Київ, 2010. – С. 39.
 • Міцкевич Н.В. Управління соціальним    розвитком трудових колективів підприємств / Н.В. Міцкевич // «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі»: тези доп. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 8. – С.85 – 87.
 • Міцкевич Н.В. Організаційно-правові форми соціальних ризиків/ Н.В. Міцкевич // «Ольвійський форум – 2014: тези доп. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.
 • Міцкевич Н.В. Роль французів у розвитку науки в Миколаєві кінця XIX- початку XX ст. // Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання – 2014» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 17-21 листопада 2014 р.
 • Міцкевич Н.В. Роль французів у розвитку науки в Миколаєві кінця XIX- початку XX ст. // Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання – 2014» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 17-21 листопада 2014 р.
 • Міцкевич Н.В. Перспективи соціального розвитку трудових колективів підприємств // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези, – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – С.45-46.
 • Міцкевич Н.В. Маньківський В.В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в кризових умовах / Н.В.Міцкевич, В.В.Маньківський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 12-20 листопада 2015 р.  – Тези: С. 22-24.
 • Міцкевич Н.В. Актуальні проблеми сучасної системи організації праці / Н.В. Міцкевич // Щорічна науково-методична конференція « Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 12-20 листопада 2015 р. – Тези: С. 20-22.
 • Міцкевич Н.В. Особливості впливу на діяльність підприємства використання інвестицій в Україні/ Н.В. Міцкевич // Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. –  Том 3. Ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 20-23.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки України // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 20-24 листопада 2016 р.  – Тези: С. 32-34.

 

Методичні рекомендації

 • Міцкевич Н.В. Організація виробництва: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – 46 с.
 • Міцкевич Н.В. Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: 2013. –23 с.
 • Міцкевич Н.В. Організація виробництва: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 223. – 47 с.

Події та оголошення


листопада
14
Тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)»

14.11.2018 о 10.30 запрошуємо кураторів-дорадників на тренінг «Технології ефективної взаємодії куратора-дорадника зі студентською групою (комунікація, методи згуртування групи та вирішення конфліктів)» в ауд.10-109. Програма тренінгу: – потреби студентів та ефективні методи комунікації; – методи експрес-діагностики психологічного клімату в групі та …

листопада
14
Презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр. Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція»

14 листопада о 14.30 у приміщені Вченої ради університету відбудеться презентація книги «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 рр.

листопада
12
Всесвітній день науки: Могилянські читання – 2018 та міжнародна організація «Лікарі без кордонів»

        До Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку та Могилянських читань – 2018 ректоратом та медичним інститутом спільно з Миколаївським офісом міжнародної організації «Лікарі без кордонів» підготовлені заходи, на які запрошуються усі студенти та співробітники