Міцкевич Неоніла Василівна


заступник декана факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

мицкевич

Освіта та професійний шлях

 

В 1979 р. Неоніла Василівна закінчила Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й.Макарова за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація – інженер-економіст. Працювала інженером в науково-дослідному центрі інституту. З 1998 р. працює в Миколаївській філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» викладачем. З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили (колишн. МДГУ та ЧНУ). Після закінчення аспірантури працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили. З 2013 р. Неоніла Василівна обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили, як обрана за конкурсом. З вересня 2010 р. є заступником декана факультету економічних наук ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Управління соціальним розвитком трудових колективів підприємств з виробництва харчових продуктів».

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

 

Наукові інтереси: управління соціальним розвитком трудових колективів.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: nelly@chdu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

 

Статті в наукових фахових виданнях

 • Міцкевич Н.В. Управління соціальним розвитком трудових колективів промислових підприємств на сучасному етапі / Н.В.Міцкевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. Правознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип.149. Т.161. – С. 51 – 55.
 • Міцкевич Н.В. Особливості управління соціальним розвитком трудових колективів підприємств / Н.В.Міцкевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 177. Т.189. – С.149-152.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Економіко-правові проблеми працевлаштування молоді в країнах ЄС / Н.В.Міцкевич,  Д.І. Міцкевич  // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С.31-33.
 • Міцкевич Н.В., Хухаркін С.П. Актуальні проблеми мотивації ефективної праці на підприємстві /Н.В.Міцкевич, С.П.Хухаркін // Наукові праці. Науково-методичний – Вип. 235. Т. 247. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С.76-82
 • Міцкевич Н.В. Регіональні аспекти інвестиційного потенціалу підприємства / Н.В.Міцкевич // Наукові праці.  Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –  С.103-107.
 • Міцкевич Н.В., Маньківський В.В. Особливості інноваційної інфраструктури в Україні / Н.В.Міцкевич, В.В. Маньківський // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т.265. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2015. – С. 39-44.
 • Міцкевич Н.В., Маньківський В.В.Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства / Н.В.Міцкевич, В.В. Маньківський // Молодий вчений. №1(28). Частина 1. 2016. – С.120-123.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки України  / Н.В.Міцкевич,  Д.І. Міцкевич  // Наукові праці. Науково-методичний журнал ЧДУ ім. Петра Могили. Серія «Економіка». Випуск 267. Том 279. – Миколаїв: 2016. С.120-123.

Монографії

 • Міцкевич Н.В. Розвиток сільських територій: [монографія]  / Кузьменко О.Б., Н.В.Міцкевич; за ред. В.В. Горлачука. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 381 с.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Організаційно-економічні аспекти управління інвестиційним проектом в енергозберігаючій сфері / Н.В.Міцкевич, Д.І. Міцкевич   //Збірник  наукових праць SWorld. – Випуск 2. Том 25. – Вид-во Маркова А., 2014. – С. 67-70.
 • Mitskevych N.V. Relevance of  investment potential  enterprises wind energy /  V. Mitskevych // Wirtschaft  und  management: problem der wissenschaft  und praxis.Volume 1. – Verlag SWG imexGmbH. Nurnberg, Deutschland,  2014. – С. 227-230.

 

Матеріали наукових конференцій

 • Mitskevych V. The forming of system of social development of labour collectives into the enterprises (on example of Mykolaiv region) / N.V. Mitskevych // Ekonomics: current affairs and development prospects: Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф.: тези доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 17.
 • Міцкевич Н.В. Формування системи соціального розвитку трудових колективів підприємств Миколаївської області / Н.В. Міцкевич // Економіка та фінанси України: тези доп. – Київ, 2010. – С. 39.
 • Міцкевич Н.В. Управління соціальним    розвитком трудових колективів підприємств / Н.В. Міцкевич // «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі»: тези доп. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 8. – С.85 – 87.
 • Міцкевич Н.В. Організаційно-правові форми соціальних ризиків/ Н.В. Міцкевич // «Ольвійський форум – 2014: тези доп. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.
 • Міцкевич Н.В. Роль французів у розвитку науки в Миколаєві кінця XIX- початку XX ст. // Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання – 2014» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 17-21 листопада 2014 р.
 • Міцкевич Н.В. Роль французів у розвитку науки в Миколаєві кінця XIX- початку XX ст. // Щорічна науково-методична конференція «Могилянські читання – 2014» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 17-21 листопада 2014 р.
 • Міцкевич Н.В. Перспективи соціального розвитку трудових колективів підприємств // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези, – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – С.45-46.
 • Міцкевич Н.В. Маньківський В.В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в кризових умовах / Н.В.Міцкевич, В.В.Маньківський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 12-20 листопада 2015 р.  – Тези: С. 22-24.
 • Міцкевич Н.В. Актуальні проблеми сучасної системи організації праці / Н.В. Міцкевич // Щорічна науково-методична конференція « Могилянські читання – 2015» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 12-20 листопада 2015 р. – Тези: С. 20-22.
 • Міцкевич Н.В. Особливості впливу на діяльність підприємства використання інвестицій в Україні/ Н.В. Міцкевич // Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: тези. –  Том 3. Ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 20-23.
 • Міцкевич Н.В., Міцкевич Д.І. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки України // Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2016» «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний». Миколаїв, 20-24 листопада 2016 р.  – Тези: С. 32-34.

 

Методичні рекомендації

 • Міцкевич Н.В. Організація виробництва: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – 46 с.
 • Міцкевич Н.В. Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: 2013. –23 с.
 • Міцкевич Н.В. Організація виробництва: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 223. – 47 с.

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …