Містки між університетом і виробництвом: Відбулась зустріч студентів-екологів з провідним спеціалістом екологічної служби Адміністрації Миколаївського морського порту


22 лютого 2021 року у стінах Могилянки на кафедрі екології відбулась зустріч, під час якої студенти спеціальності «Екологія» мали змогу поспілкуватись з провідним спеціалістом екологічної служби Адміністрації Миколаївського морського порту, випускником кафедри – Дмитром Кольчаком.

1.jpg

 

Зустріч організовано професором кафедри екології Оленою Мітрясовою з метою ознайомлення студентів-екологів із різноманітними аспектами професійної діяльності еколога на підприємстві, надати відповіді на питання: Хто такий еколог? Які знання і уміння потрібні екологу на підприємстві? Які перспективи кар’єрного зростання еколога?

2.jpg

 

Під час діалогу було зазначено, що діяльність еколога на виробництві різноманітна і охоплює чотири важливі складові знань і умінь: екологічну, правову; економічну та комунікативну. Усі ці чотири сторони майбутньої професії еколога дуже важливо опановувати і розвивати під час навчання в університеті.

3.jpg

 

Зустріч завершилась відвідуванням виставки картин митців Ольги і Дмитра Артимів у мистецькій галереї Могилянки.

4.jpg

 

Кафедра екології щиро дякує випускникові, наразі успішному провідному спеціалісту екологічної служби підприємства Дмитру Кольчаку за цікаву та змістовну розповідь! Маємо надію, що такі діалоги між студентами, викладачами та фахівцями-екологами стануть доброю традицією у плані професійної підготовки майбутніх екологів!

5.jpg

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …