Мінц Микола Олександрович


Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання ЧНУ імені Петра Могили, кандидат історичних наук, доцент

 

 

Освіта та професійний шлях

В 1978 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Белінського за фахом «вчитель фізичного виховання».

В 1984 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Белінського за фахом «вчитель історії та суспільствознавства».

З 1997 р. – старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.

З 2010 р. – доцент кафедри соціології .

З 2014 р. працює на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили, на посаді доцента кафедри веслування.

У 2015 р. обіймав посаду доцента кафедри спортивних дисциплін, а з 2019 р. – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання.

 

Захист дисертації

2008 р. – захист кандидатської дисертації з Історії України на тему «Розвиток початкової освіти на Півдні України (1861-1917рр.)» в Запорізькому національному університеті.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі соціології.

Коло наукових інтересів: менеджмент, соціологія девіантної поведінки, історія освіти, філософія, фізичне виховання і спорт.

 

Контакти:

Профіль у Google Академії
(0512) 76-55-64
mints.m.o@gmail.com

Основні публікації

 1. Мінц М.О. Плагіат як прояв девіантності: спроба соціологічного аналізу проблеми / Мінц М.О. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.184: Соціологія. – Вип.172. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.38-41.
 2. Минц М.О. Курсова робота з соціології: [методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 6.030101 «Соціологія»] / А.М. Фесенко, М.О. Мінц, Н.В Рожанська. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – 56 с.
 3. Мінц М.О., Фесенко А.М. Олійник А.І. Менеджмент в соціальній сфері: Навчально-методичні рекомендації з дисципліни соціальна робота. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 32 с.
 4. Мінц М.О., Олійник А.І. Соціологія освіти: інноваційний характер. Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 199. Т. 211. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – С. 72-75.
 5. Мінц М.О., БондаренкоІ.Г. Інспекторський контроль в народних школах Херсонської губернії // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4 (17). Том 28 – Иваново. 2014 – С. 7-17.
 6. Мінц М. О., Олійник А. І. Філософія освіти: інноваційний розвиток освіти // Наукові праці:  Науково-методичний  журнал.  – Вип.  Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, Т. 257. 2015. – С.48-52.
 7. Мінц М. О. Філософське осмислення девіації в релігійному житті суспільства // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 250. Т 262. Філософія. – Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015 – С. 71-78.
 8. Мінц М.О. Оцінка рівня знань з теоретичного розділу дисципліни «фізичне виховання» у студентів ВНЗ / Мінц М.О., Бондаренко О.В. // Вісник Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені Т.Г. Шевченка  [Текст].  Вип. 129.  Т. І  /  Чернігівський  національний  педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 34 с. (Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).
 9. Мінц М.О. Охорона здоров’я дітей та фізичне виховання у народних школах Херсонської губернії / Мінц М.О., Бондаренко О.В., Ісаєнко М.В. // Научные труды SWorld. – Выпуск 3(40). Том 13. – Иваново: Научный мир. – 2015 – С. 13-20.
 10. Мінц М.О., Головаченко І.В. Девіантна поведінка: стероїди в культуризмі // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 252. Т. 263. Державне управління. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 47-51
 11. Мінц М.О., Головаченко І.В., Шуст О.М. Травматизм на заняттях фізичного виховання / Научные труды SWorld. – Выпуск 4 (41). Том 15. – Иваново: Научный мир. – 2015 – С. 72-77.
 12. Мінц М.О. Миколаївський яхт-клуб: початок / Мінц М.О., Павліщев О.О., Головаченко І.В. // Научные труды SWorld. – Выпуск 1(42). Том 9. – Олимпийский спорт. Физическое воспитание. Иваново: Научный мир. – 2016 – С. 68-76.
 13. Адаптація студентів першого курсу до занять веслуванням в системі занять фізичного виховання // Мінц М.О., Головаченко І.В. // Научные труды SWorld – Выпуск 3(44). Том 4. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 86-92.
 14. Девіантна поведінка в спорті // Мінц М.О. Дзюбан О.В., Ісаєнко М.В. // Научный взгляд в будущеее. Научные труды SWorld – Выпуск 4. Том 7. – Одесса: Научный мир. 2016 – С. 63-68. Ціннісні орієнтації у фізичному вихованні і спорті у студентів вищих навчальних закладів // Мінц М.О. Дзюбан О.В., Ісаєнко М.В. // Научные труды SWorld – Выпуск 45. Том 5. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 51-56.
 15. Прояви моральної вихованості у студентів вищого навчального закладу на заняттях фізичного виховання // Мінц М.О., Головаченко І.В. // Научные труды SWorld – Выпуск 45. Том 5. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 78-82.
 16. Ставлення студентів вищого навчального закладу до здорового способу життя // Мінц М.О., Шуст О.Н., Сергієнко Ю.М., Коноплянік О.В. Научные труды SWorld – Выпуск 46. Том 3. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 547-63.
 17. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів вищого навчального закладу // Мінц М.О., Головаченко І.В. Наукові праці: наук. журн. Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ред. Кол. О.П. Мещанінов (голова) [та ін.] – Миколаїв, 2-17. – Т. 291. – С. 93-97.
 18. Мінц М.О. / Соціальна адаптація спортсменів після завершення спортивної кар’єри / Мінц М.О., Димов К.В. / Перспективные тренды развития науки: образование, воспитание и спорт.: монография / [авт.кол. Антонов В.Н., Гилев Г.А., Занина Л.В. и др.]. – Одесса: 2016 – 181 с.
 19. Мінц М.О. / Адаптація студентів першого курсу до занять фізичним вихованням у вищому навчальному закладі / Мінц М.О., Дзюбан О.В., Ісаєнко М.В. / Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание и спорт. В 2-х книгах, К 2.: монография / ав.кол : Гилев Г.А., Лозовская М.В., Львович и др.]- Одесса: Куприенко С.В., 2017 – 183 с.

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …