Матеріально-технічна база кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ імені Петра Могили поповнена новим обладнанням


Матеріально-технічна база кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили поповнена новим обладнанням.

З січня 2021 р. введено в експлуатацію кафедри та навчальний процес  наступні прилади:

  • комплект GPS приймача Trimble R3 з віхою для GPS-ровера поєднує  L1 GPS-приймач з антеною і просте у використанні програмне забезпечення системи Trimble R3, призначений для створення мереж згущення або для виконання топографічної зйомки з сантиметровою точністю;
  • тахеометр електронний безвідбитковий ZTS-320R, що являє собою геодезичний прилад для виміру віддалей, горизонтальних та вертикальних кутів;
  • оптичний нівелір Bosch GOL 26 D SET, за допомогою якого можна точно визначити і перевірити горизонтальні лінії, виміряти висоту, відстані і кути;
  • лазерна рулетка (дальномір) Nivel system HDM-120BC, що являє собою портативну вимірювальну станцію, яка дозволяє отримати інформацію щодо довжини ділянки та інші складні характеристики, необхідні для конструкторських бюро, будівельних майданчиків;
  • рейка Bosch GT 500, яка дозволяє проводити будь-які вимірювання висот над рівнем земної поверхні;
  • штатив Bosch BT 160, який застосовується в практичній діяльності для точної роботи з лазерними приладами.

Роботу приладів випробували та продемонстрували самі викладачі кафедри. Застосування цих приладів у навчальному процесі допоможе підвищити фахові компетенції студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …