Локтіонова Дінара Анатоліївна


старший викладач кафедри соціології,
факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат політичних наук

Локтіонова Д.А.

Освіта та професійний шлях

 

У 2007 р з відзнакою закінчила. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Політологія». У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі політології Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Електоральна поведінка громадян Південного регіону України в контексті виборчих систем».

Протягом 2013-2014 рр. брала участь у науково-практичних семінарах Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України за такими напрямками: «Методика та техніка розробки соціологічного інструментарію», «Якісні методи в соціологічних дослідженнях», «Метод фокус-груп: методологія підготовки та проведення», «Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу».

У лютому 2014 р. брала участь у програмі з підвищення кваліфікації для викладачів з курсу «Business Communication and Public Speaking» на базі факультету суспільних наук Університеті імені Карла у Празі (Charles University in Prague).

У травні 2017 р. за рекомендацією Південного відділення соціологічної асоціації України взято участь у Школі молодого соціолога за програмою «Методи збору та аналізу соціологічних даних», що проходила на базі Тернопільського національного економічного університету.

У період з 2017-2108 рр. брала участь в україно-німецькому проекті «Платформа аналітика та міжкультурної комунікації» за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини в межах програми «Посилення співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росією». Розробка дослідницької пропозиції за темою: «Громадський бюджет: ефективний інструмент місцевої політики в Україні?».

З 2017 р. – менеджер зв’язків з громадськістю  Миколаївського центру соціологічних досліджень, у рамках діяльності якого організовано та реалізовано дослідження громадської думки з актуальних проблем м. Миколаєва. Більш детально з інформацією можна ознайомитись за посиланням: https://chmnu.edu.ua/tsentr-sotsiologichnih-doslidzhen/

У жовтні 2018 р. отримала сертифікат, який засвідчує рівень володіння англійською – В2.

На кафедрі соціології викладає дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень», «Соціологія урбанізаційних процесів», «Соціологія політики», «Основи демократії». Керує написанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів.

Автор більше ніж 25 наукових праць, з них 18 у фахових виданнях з політичних наук та соціології, дві зарубіжні публікації, а також доповіді і тези на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема, за підтримки Європейської соціологічної асоціації (ESA). Співавтор аналітичних звітів з проведених соціологічних досліджень.

Коло наукових інтересів: соціологія політики, соціологія міста.

Контакти:

Google Scholar

Електронна адреса: dinara.loktionova@gmail.com