Олена Володимирівна Лазарєва


доцент кафедри управління земельними ресурсами

факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили,

доктор економічних наук, доцент

Lazaryevo_Olena

 

Освіта та професійний шлях

У 2002 р. Олена Володимирівна закінчила економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету. З 2005 р. працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр державної політики та менеджменту, економіки підприємства та землеустрою, управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили. У 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. У 2005 р. призначена на посаду викладача кафедри державної політики та менеджменту як обраної за конкурсом. З 2015 р. Олена Володимирівна працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства та землеустрою, а з 2016 р. – доцента кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2007 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням» в Національному гірничому університеті МОН України.

2017 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Теоретичні та методологічні засади формування інноваційної моделі регіонального сільськогосподарського землекористування» у Львівському національному аграрному університеті МОН України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2009 р. – присвоєне звання доктор філософії академічного ступеню міжнародного рівня (Ph.D).

2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної політики та менеджменту.

2018 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у вітчизняну науку.

2018 р. – нагороджена  Почесною грамотою Чорноморського національного університету імені Петра Могили за активну громадську діяльність та сумлінну працю.

 

Наукові інтереси: проблеми управління землекористуванням на регіональному рівні.

Google Scholar
ORCID
Scopus

Електронна адреса:: lazareva95@chmnu.edu.ua

Наукові публікації

за 2018-2019 роки

Лазарєва О.В. (2018) Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 3 (99). С. 20-25. (Представлений у міжнародних та науково-метричних базах Index Copernicus, Journal Factors, Google Scholar).

Лазарєва О.В. (2018) Впровадження концепції LEADER у практику розвитку сільських територій Бізнес-Інформ. № 10. С. 198-202. (Представлений у міжнародних та науково-метричних базах Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща); Research Bible (Японія); OpenAIRE (Європейський Союз).

Лазарєва О.В. (2018) Збалансоване використання зрошуваних земель Проблеми Економіки. № 4. С. 386-392. (Представлений у міжнародних та науково-метричних базах Ulrichsweb Global Directory (CША), Research Papers in Economics (США), Рінц (Росія), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Академія Google (США), Research Bible (Японія).

Лазарєва О.В. (2019) Оцінка сталого розвитку сільських територій Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». № 1 (42). С. 178-185. (Представлений у міжнародних та науково- метричних баз Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Index Copernicus Journals Master List).

Лазарєва О.В. (2019) Особливості економічного розвитку сільських територій Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 1(69). Частина 2. С. 68-72. (Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index). Категорія Б

Лазарєва О.В. (2019) Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування Причорноморські економічні студії. Випуск 38. Частина 2. С. 54-58. (Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

за 2017-2018 роки

Lazarieva O. (2018). State policy and competitiveness of the machine- building industry in the conditions of Euro integration. European Integration of economics, education and law: Proceedings of the International Scientific Conference, March 22-23. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, p. 32-35.

Лазарєва О.В.  (2017). Бізнес-модель розвитку сільськогосподарського землекористування. Подільський науковий вісник. Науки економіка, педагогіка. Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД», №3.

Лазарєва О.В. (2018). Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. Л.Г. Ліпич, М.Б. Кулинич. Луцьк: Вежа-Друк, № 1(13),  С. 81-87. Режим доступу: http://echas.eenu.edu.ua

Лазарєва О.В. (2017). Кадрове забезпечення системи управління земельними ресурсами. Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» (2-3 листопада 2017 р.) : [До 80-річчя професора Ківера В.Х.]. Дніпро : ДДАЕУ.

Лазарєва О.В.  (2017). Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні. Вісник аграрної науки Причорномор’я, Вип. 4 (96), С. 25-35. (Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Journal Factor, Google Scholar)

Лазарєва О.В. (2018). Новітній вектор планування землекористування на основі форсайту. Журнал Київського університету ринкових відносин «Економіка, бізнес-адміністрування, право»,  №4(4), С. 85-95. (включено Міжнародним центром періодичних видань (INTERNATIONAL IDENTIFIER FOR SERIALS AND OTHER CONTINUING RESOURCES IN THE ELECTRONIC AND PRINT WORLD, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації)

Лазарєва О.В. (2017). Новітня траєкторія розвитку сільськогосподарського землекористування в контексті децентралізації. Modern economics, № 5.

Лазарєва О.В.,  Бреславець О.В. (2018). Організаційні засади конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування. Інвестиції: практика та досвід, № 9, С. 63-66. Режим доступу: http://www.investplan.com.ua  (Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Scientific Indexing Services,Google Scholar)

Лазарєва О.В. (2018). Питання кадрового забезпечення в системі управління земельними ресурсами. Management and entrepreneurship: trends of development. Electronic scientific journal issue, 1(03),  С. 19-28. Режим доступу: www.management-journal.org.ua (Представлений у міжнародній та науково метричній базі Google Scholar)

Лазарєва О.В. (2018). Пріоритети розвитку перспективного сільськогосподарського землекористування. Економічний форумm № 1, С. 112-117. (Представлений у міжнародних та науково метричних базах Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ)

Лазарєва О.В. (2017). Продовольча безпека в контексті сталого розвитку. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 р.). Херсон : ДВНЗ «ХДАУ».

Лазарєва О.В. (2018). Розвиток земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту,  № 20,  С. 150-156.

Лазарєва О.В. (2017). Розвиток інноваційних орієнтирів у землекористуванні. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 30 листоп. 2017 р. Частина 2. Тернопіль : Крок.

Лазарєва О.В. (2018). Ситуаційний підхід у землекористуванні в умовах децентралізації влади. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки»,  № 1 (38),  С. 107-113. (Входить до національної та міжнародної науково- метричної баз даних: Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Index Copernicus Journals Master List)

Лазарєва О.В. (2018). Сільськогосподарське землекористування в контексті збалансованого розвитку сільських територій. Eurasian Academic Research Journal. Multilanguage science journal (м. Єреван,Вірменія), № 1 (19), С. 38-50. Режим доступу: http://www.earj.org/

Лазарєва О.В. (2018). Стратегія розвитку раціонального землекористування. Подільський науковий вісник. Науки: економіка, педагогіка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», № 1,  С. 43-49. – Режим доступу: http://pnv.in.ua/index.php  (Представлений у міжнародній та науково-метричній базі Google Scholar, Index Copernicus)

Лазарєва О.В.  (2017). Теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського землекористування. Наукові праці (Економіка). Науковий журнал ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, Т. 302 , Вип. 290.

Лазарєва О.В., Вакар К.В.  (2017). Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку.  Агросвіт, № 22.

Лазарєва О.В., Фромольс В.О. (2017). Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. № 23.

Лазарєва О.В., Хапун О. С. (2017). Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. № 21.

Лазарева Е.В. (2017). Преимущества и недостатки объединения территориальных общин. Bezpieczenstwo, zdrowie i kultura fizyczna wybrane zagadnienia. Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański. Том 6.

Лазарєва О.В.,  Бірюкова О.О., Юзик В.А. (2018). Шляхи підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Подільський науковий вісник. Науки: економіка, педагогіка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», № 1, С. 8-17. – Режим доступу: http://pnv.in.ua/index.php (Представлений у міжнародній та науково-метричній базі Google Scholar, Index Copernicus)

до 2016 року

Статті в наукових фахових виданнях

 • Лазарєва О. В. Формування продовольчої безпеки як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 1 (48). – 2009. – С. 87–93.
 • Лазарєва О. В. Проблеми кадрового забезпечення системи управління земельними ресурсами / О. В. Лазарєва // Землеустрій і кадастр. Науково-виробничий журнал. – № 2. – 2009. – С. 72–79.
 • Лазарєва О. В. Стратегічні орієнтири розвитку земельної політики України / О. В. Лазарєва // Наукові праці : Науково-методичний журнал. –
  Т. 109. Вип. 96. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 91–94.
 • Лазарєва О. В. Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів / О. В. Лазарєва // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2009. – № 3. – С. 81–87.
 • Лазарєва О. В. Особливості формування конкурентних переваг агропід-приємств / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 3 (54). – 2010. – С. 84–88.
 • Лазарєва О. В. Теоретико-методологічні аспекти формування і реалізації державної політики розвитку земельних відносин / О. В. Лазарєва // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – С. 211–215.
 • Горлачук В. В. Теоретичні основи формування інноваційної політики землекористування / В. В. Горлачук, О. В. Лазарєва, О. М. Білоусов // Бізнес-навігатор. – 2012. – №1. – С. 152–156 (0,39 ум. друк. арк.). Особистий внесок автора: обґрунтовано підходи до трактування сутності терміну «інновація».
 • Лазарєва О. В. Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах / О. В. Лазарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 190. Т. 102. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 140–143.
 • Лазарєва О. В. Організаційно-господарський механізм управління конкурентоспроможністю землекористування / О. В. Лазарєва // Вчені записки Університету «Крок» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 1 (1997). – Вип. 32. – Т. 1. – К., 2012. – С. 177–179.
 • Лазарєва О. В. Діагностика соціально-економічного стану регіону /
  О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2 (78). – 2014. – С. 65–71.
 • Лазарєва О. В. Методологічні підходи формування механізму інновацій-ного управління сільськогосподарським землекористуванням [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2 (12). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_35.pdf.
 • Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка і регіон. – 2014. – № 5(48). – С. 90–96.
 • Лазарєва О. В. Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 4. – 2015. – Режим доступу : http:// global-national.in.ua.
 • Лазарєва О. В. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2 (83). – 2015. Том 1. –
  С. 102–107.
 • Лазарєва О. В. Інституціональна трансформація ринку землі / О. В. Ла-зарєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. Випуск 2. – 2015. – С. 75–82 .
 • Лазарєва О. В. Логічно смислова модель раціонального сільськогоспо-дарського землекористування / О. В. Лазарєва // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 265. Вип. 253. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 139–143.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Лазарева Е. В. Мировой опыт рационализации землепользования [Электрон-ный ресурс] / Е. В. Лазарева // The Caucasus and the world. International Scientific Journal. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – 2014, № 17. – Тбилиси, 2014. – С. 57–63. – Режим доступа : www.Iberia.edu.ge.
 • Лазарєва О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі / О. Лазарєва // Економіст (представлений у міжнародній наукометричній базі RePEc). – 2013. – № 3. – С. 42–43.
 • Лазарєва О. В. Особливості розвитку земельного менеджменту в системі в системі раціонального використання земель / О. В. Лазарєва // Інноваційна економіка (представлений у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. – № 1(50), 2014. – С. 82–86.
 • Лазарєва О. В. Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування / О. В. Лазарєва // Збалансоване природокористування (представлений у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Research Bible). – 2014. – № 2. – С. 110–114.
 • Лазарева Е. В. Управление конкурентоспособностью землепользования, которое основывается на знаниях [Электронный ресурс] / О. В. Лазарєва // The Caucasus and the world. International Scientific Journal. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. 2014, № 20. – Тбилиси, 2015. – С. 11–15. – Режим доступа : www.Iberia.edu.ge.
 • Лазарєва О. В. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарсь-кого землекористування / О. В. Лазарєва // Проблеми економіки (представле-ний у міжнародних наукометричних базах Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics). – № 3. – 2015. – С. 59–64.

Публікації в інших наукових виданнях

 • Лазарєва О. В. Державна політика у сфері регулювання земельного ринку / О. В. Лазарєва // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв. – 2008. – Вип. 14. – С. 313–320.
 • Lazareva Olena. Planning of Agricultural Land Utilization [Електронний ресурс] – Public policy and economic development / Olena Lazareva // Scientific and Practical Journal. – Issue 2(6). – 2014. – Р. 108–115. – Режим доступу : http://idu.at.ua/publpol/v6.pdf (copyright by Adam Mickiewicz University Press Faculty of Political Science and Journalism).
 • Лазарєва О. В. Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Науковий огляд. – № 4(14). – 2015. – С. 38–50.
 • Lazareva Olena. The development of the process of convergence in agricultural land utilization [Електронний ресурс] / Olena Lazareva // Public policy and economic development. – Scientific and Practical Journal. – Issue 5 (9). – 2015. – Р. 49–60. – Режим доступу : http://idu.at.ua/publpol/v6.pdf (copyright by Adam Mickiewicz University Press Faculty of Political Science and Journalism).

Матеріали наукових конференцій

 • Лазарєва О. В. Обґрунтування механізму регулювання земельних відносин / О. В. Лазарєва // Моделювання сучасних економічних процесів та інформаційні технології : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2009 року, Том 2. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 125–128.
 • Лазарєва О. В. Реалізація інноваційних особливостей моніторингу дов-кілля / О. В. Лазарєва // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку еко-номіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 травня 2009 р., Національний гірничий університет, 2009. – Т. ІІ. – С. 201–203.
 • Лазарєва О. В. Концептуальні основи інноваційного розвитку земле-користування / О. В. Лазарєва // Ефективність бізнесу в умовах трансформа-ційної економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 травня 2009 р. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 94–96.
 • Лазарєва О. В. Управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Лазарєва // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 жовтня 2010 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 56–57.
 • Лазарєва О. В. Стратегічні напрями державного регулювання земле-користування / О. В. Лазарєва // Проблеми і перспективи інноваційного роз-витку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2–4 черв. 2011 р., Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 175–176 .
 •  Лазарєва О. В. Теоретико-методологічні засади управління конкуренто-спроможністю землекористування / О. В. Лазарєва // Збережемо для нащадків : матеріали ІV Миколаївських міських екологічних читань. Миколаїв, 28–29 жовтня 2011 р. / Управління з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Цент екологічної інформації та культури [та ін.] ; уклад. І. Б. Чер-нова. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2011. – С. 55–57.
 • Лазарєва О. В. Концептуальні засади розвитку управління в аграрному секторі економіки / О. В. Лазарєва // Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – Том 6. – С. 40–41.
 • Лазарєва О. В. Принципи, напрями та завдання державної регіональ-ної політики в України / О. В. Лазарєва // Управління міжнародною конкуренто-спроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії : матеріали ІІ міжнарод-ної науково-практичної конференції 16–19 жовтня 2012 р. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 43–46.
 • Лазарєва О. В. Функції ринку земель у конкурентному середовищі / О. В. Лазарєва // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 30 січня 2013 р. – Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Ін-т еко-номіки і упр. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – Том 1. – С. 362–365.
 • Лазарєва О. В. Пріоритети розвитку сільськогосподарського земле-користування в умовах конкурентного середовища / О. В. Лазарєва // Проб-леми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали ІІІ між-народної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2013 р. – Львів : АртДрук, 2013. – С. 132–133.
 • Лазарєва О. В. Стратегія розвитку землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали другої міжнар. наук.-прак. конф., 26–27 вересня 2013 р. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 162–164.
 • Лазарєва О. В. Перспективи розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали ХVІІ Між-народної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 28–30 листопада 2013 р. – С. 65–67. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 •  Лазарєва О. В. Соціальний розвиток сільських територій / О. В. Лазарєва // Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економіч-ного розвитку суспільства : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 5–6 грудн. 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 197–199. – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/Zbirnyk_tez_iconf_ter_12_2013.pdf.
 • Лазарєва О. В. Обґрунтування стратегії розвитку землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 січ. 2014 р. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 47–49.
 • Лазарєва О. В. Продовольча безпека країни / О. В. Лазарєва // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 6–7 березня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 204–206. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id= 21463066.
 •  Лазарєва О. В. Проблеми розвитку соціально-економічного стану регіону / О. В. Лазарєва // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції, 24–25 квітня 2014 р. – Умань : Візаві (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С. 118–120.
 • Лазарєва О. В. Інституційне забезпечення аграрного виробництва /
  О. В. Лазарєва // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефектив-ності АПК України : матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. 15–16 травн. 2014. Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 114–116.
 • Лазарєва О. В. Інноваційний розвиток землекористування [Електронний ресурс] / Лазарєва О. В. // Інноваційні технології та інтенсифікацій розвитку національного виробництва : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 16–17 жовтня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 248–250. – Режим доступу : http://econf.at.ua/load/1-1-0-1.
 •  Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету, 12–14 листопада 2014 р., м. Миколаїв / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 49–50.
 • Лазарєва О. В. Управлінські фактори формування конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2014 р. // Національний гірничий університет. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. – Ч. 2. – С. 28–31.
 • Лазарєва О. В. Формування інноваційної стратегії землекористування [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Конкурентоспроможність та інно-вації: проблеми науки та інновації : матеріали Міжнародної науково-практич-ної конференції 14–15 листопада 2014 р. – Х. : ІНЖЕК, 2014. – С. 161–163.
 • Лазарєва О. В. Конвергенція сільськогосподарського землекористу-вання [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін : матеріали міжнар. наук-практ. Інтернет-конф. 4–5 грудня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 156–158. – Режим доступу : http://econf.at.ua/publ/konferencija_2014_12_4_5/9.
 • Лазарєва О. В. Філософія управління сільськогосподарським земле-користуванням [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Екологія і природо-користування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали
  ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 19–20 березня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 289–290. – Режим доступу : http://conf.at.ua/publ/konferencija _2015_03_19_20/ sekcija_3_ekonomika_i_prirodokoristuvannja.
 • Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії сільськогосподарського земле-користування / О. В. Лазарєва // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7–8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред. кол. Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – С. 65–68.
 •  Лазарєва О. В. Інституційні засади сільськогосподарського земле-користування / О. В. Лазарєва // Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – С. 49–51.
 • Лазарєва О. В. Формування продовольчого кластеру [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20–21 жовтня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 290–292. – Режим доступу : http://econf.at.ua.
 •  Лазарєва О. В. Державна земельна політика у сфері використання земель сільськогосподарського призначення / О. В. Лазарєва // Могилянські читання – 2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти : збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Том 2. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 16–18.

Навчальні посібники

 • Лазарєва О.В. Фінансове регулювання економіки: [навчальний посібник] / О.В. Лазарєва. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248 с. (14,41 ум. друк арк.). (ISSN 978-966-336-302-8).  (гриф МОН (лист МОНУ № 1/11-10920 від 15.07.2014 р.).

Методичні рекомендації

 • Лазарєва О.В. Маркетинг: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи / О.В. Лазарєва. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Вип. 174. – 28 с. (Методична серія).

Події та оголошення


березня
10
Запрошуємо до участі у літературно-мистецькому конкурсі, присвяченому 206-літтю з дня народження Тараса Шевченка

10 березня 2020 року о 14:00 в аудиторії 11-312 (Інститут філології ЧНУ імені Петра Могили) відбудеться літературно-мистецький конкурс «Моя ти доле молодая», присвячений 206-літтю з дня народження Т. Шевченка. До участі запрошуємо студентів, викладачів, співробітників нашого університету для виконання поезій …

квітня
1
Навчання або літня школа в Латвії для студентів та науковців

Українським студентам та науковцям пропонують продовжити навчання або дослідження у закладах вищої освіти Латвії впродовж 2020/2021 навчального року. Про це повідомляють на сайті МОН. Вони також зможуть пройти навчання у літній школі. Податися на участь у державній стипендійній програмі можна …

березня
4
Набір на військову підготовку за програмою офіцерів у 2020 році

4 березня 2020 року о 12:00 в читальній залі університету відбудеться зустріч із представником Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба щодо навчання на військовій кафедрі. Запрошуються студенти 1-5 курсів. За детальною інформацією звертайтеся до кабінету 5-102.