Галина Миколаївна Кузенко


доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили
кандидат філологічних наук, доцент

 

Освіта і професійний шлях

В 1990 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю  англійська та французька мови. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію по спеціалізації 10.02.04 – германські мови, на тему: «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості емотивних висловлювань негативної оцінки» .

З 2015-2019 рр. – навчається в докторантурі.

 

Теоритичні курси, що читає: Лінгвокраїнознавство англомовні країни, лексикологія англійської мови, порівняльна лексикологія англійської та української мов, теоретична граматика англійської мови, порівняльна граматика англійської та української мов, теорія мовної комунікації, теорія перекладу. Український переклад.

 
Наукові інтереси: прагмалінгвістика,  перекладознавство, компаративістика.
 
Електронна адреса: Halyna.Kuzenko@chmnu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-55-87
 

Наукові публікації

 • Емоціональні висловлювання як об’єкт наукових досліджень // Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі. – Миколаїв: Миколаїв. держ. пед. ін-т, 1998. – С. 110-117.
 • Мова та емоції // Мовні і концептуальні картини світу. – Київський університет імені Тараса Шевченка – К., 1998. – С. 62-66.
 • 3. Експресивні лексико-граматичні моделі в мовленні // Наукові записки т. 18 ч. І, Національний університет „Києво-Могилянська Академія”. – К., 2000. – С. 29-31.
 • Емотивність на різних мовних рівнях // Новітня філологія № 1 Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили – Миколаїв, 2005. – С. 13-25.
 • Засоби реалізації суб’єктно-емоційної оцінки в мовленні // Вісн. Харків. нац. ун-та ім. В.Н. Каразіна. – Х.: Константа, 2005. – № 649. – С. 122-124.
 • Sociocultural Factors in Speech // Наукові праці МФ НаУКМА випуск 1. – Миколаїв, 2001. – Р. 96-100.
 • 7. Feelings and Emotions in Speech // 4th National TESOL Ukraine Conference (January 26-27, 1999). – Khmelnitskiy, – Р. 97-98.
 • 8. Emotional Settings of Discourse: a Cross Culture Approach // International Conference and Summer School (May 27-29, 1999). – Cherkasy, – Р. -94.
 • 9. Communicating Emotion in Everydaу Life: Cues // 5th National TESOL Ukraine Conference (January 25-26, 2000). – Lviv, – Р. 133-134.
 • 10. Principles of Communication and Emotions Social Interaction // 6th National TESOL Ukraine Conference (January 23-24, 2001). – K., – Р. – 41.
 • 11. Cooperative Learning in the EFL Classroom // International Scientific Conference. – Mykolaiv, – Р. 153-155.
 • Засоби реалізації суб’єктно-емоційної оцінки в мовленні // Вісник Харків. нац. ун-ту ім.. В.Н. Каразіна. – 2005. – № 649. – С. 122-124.
 • Емотивність на різних мовних рівнях // Новітня філологія. – Миколаїв. – 2005. – № 1. – С. 13-25.
 • Емотивні висловлення негативної оцінки як засіб реалізації стратегій і тактик конфліктного дискурсу в ситуації ревнощів // Новітня філологія. – Миколаїв. – 2005. – № 1. – С. 66-74.
 • Antecedents of Jealousy in Communication // Наукові праці. – Миколаїв. – 2007. – № 57. – С. 66 – 69.
 • Емотивні висловлення негативної оцінки адресата і адресанта у комунікативній ситуації ревнощів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький нац. ун-т. – 2007. – С. 282 – 287.
 • Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Прагматичні особливості емотивних висловлень негативної оцінки у комунікативній ситуації ревнощів”.- 2008. – Кіровоград. – С. 78 -83.
 • XIV National TESOL – Ukraine Conference “Discovery Learning: Content-Based Learning for EFL / ESP Teacher” – Listening as a relating skill of communication. – 2009.
 • Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» – «Communication Process and Competence». – Київ – 2010 – С. 156-164.

Навчально-методичні праці

 • Методичний посібник з курсу «Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни». Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008
 • Навчальний посібник «The World of Interpreting and Translating». З грифом МОН України. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.

 

 

Події та оголошення


Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210

квітня
25
Семінар з прикордонних студій професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду Астрід Феллнер

25 та 26 квітня на базі Інституту філології ЧНУ ім. Петра Могили пройде семінар з прикордонних студій під керівництвом професора, доктора, завідувача Департаменту американських студій Університету Саарланду (Німеччина) АСТРІД ФЕЛЛНЕР у рамках міжнародної програми Erasmus+. Seminar Program: Doing Cultural Border …