Кузенко Галина Миколаївна


завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови,
кандидат філологічних наук,
доцент Інституту філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

 

Освіта та професійний шлях

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (сучасна назва КНЛУ), факультет англійської мови за спеціальністю «вчитель двох іноземних мов (англійська та французька мови)».

1990 – 1993 – вчитель середньої школи № 55 м. Миколаєва.

1994 – 1996 – викладач кафедри романо-германської філології МДПІ ім. В. Г. Бєлінського (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського);

1997 – 2005 – старший викладач кафедри англійської філології МФ Національного у-ту «Києво-Могилянська Академія», з 2002 року МДГУ ім. Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ ім. Петра Могили);

2006 – 2007 – к. філол. н., кафедри теорії і практики перекладу і німецької філології;

2008 – 2015 – доцент кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ ім. Петра Могили);

2015 – 2018 – докторант за спеціальністю 10.02.16 «Перекладознавство» кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова КНЛУ.

З 2018 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

 

Захист дисертації

2006 р. – захищена кандидатська дисертація «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні висловлювання негативної оцінки» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

Коло наукових інтересів: переклад як міжкультурна комунікація, перекладознавство (має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій).

Навчальні курси

 • «Теорія та практика перекладу»;
 • «Теоретична та порівняльна стилістика англійської, української мов»;
 • «Теоретична та порівняльна лексикологія англійської, української мов»;
 • «Практикум перекладу» читається студентам факультету міжнародних відносин.

 

Контакти:

Електронна пошта: gkuzenko@ukr.net; hmkuzenko@gmail.com;

Телефон: (0512) 76-55-87

(093) 646-24-14

 

Основні наукові та методичні публікації

 1. Кузенко Г. М. «The World of Interpreting and Translating»: [навч. пос.] / Г. М. Кузенко. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 230 с. (Рекомендовано МОН України).
 2. Кузенко Г. М. Методичні рекомендації з курсу «Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни». – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 114. – 96 с.
 3. Кузенко Г. М. Культурологічний аспект перекладу у міжмовній комунікації. Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА» № 2 (24) ./ м. Київ 2017 2 т., С.20 -22.
 4. Кузенко Г. М. Екскурс в еволюцію перекладацьких принципів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація м. Херсон,  20017, С. 19-25.
 5. Кузенко Г. М. Кінопереклад як особливий вид художнього перекладу (на матеріалі англійської мови). Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія» Випуск 9. Том 3. С. 70 – 75.
 6. Kuzenko H. M. Translation as cross-cultural communication. Science and education a new Dimension / Philology, V (33), Issue: 123, 2017. – P. 40 -44.
 7. Кузенко Г. М. Кореляція гендерних стереотипів та їх відображення у перекладі. Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» м. Херсон. – С. 160 – 164.
 8. Кузенко Г. М. Базові чинники перекладацьких досліджень: лінгвокультурологічний аспект Колективна монографія на тему: «Розвиток та модернізація філологічних наук: досвід Польщі та перспективи України» Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Польща ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва. – Люблін, Польща. – 2017. – С. 182 – 199.
 9. Кузенко Г. М. Екскурс в еволюцію перекладацьких принципів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація м. Херсон,  20017, С. 19-25.
 10. Кузенко Г. М. Сюжетно-розповідні композиції художніх текстів як перекладацька проблема. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 30 том 2. – Одеса. – 2017. – С. 86 – 90.
 11. Кузенко Г. М. Культурно-концептуальний аспект перекладу художньої літератури. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 4. –Херсон. – 2017. – С. 140 – 145.
 12. Кузенко Г. М. Осмислення семіотичних кодів у перкладознавстві. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Випуск 164. – Кропивницький. – 2018. – С. 529 –533.
 13. Кузенко Г. М. Кроскультурна семіотика у перекладі. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» Український гуманітарний інститут. м. Буча, Київської області. – 2018. – С. 250 – 256.
 14. Кузенко Г. М. Інформативно-семіотичний процес перекладу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 1 (69) ч. 1. – Острог. – 2018. – С. 232 – 236.
 15. Кузенко Г. М. Семіосфера українського бароко: перекладознавча проблематика. «Національна ідентичність у перекладі». Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів, 2018 р.

 

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …