Кузенко Галина Миколаївна


завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови,
кандидат філологічних наук,
доцент Інституту філології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

 

Освіта та професійний шлях

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (сучасна назва КНЛУ), факультет англійської мови за спеціальністю «вчитель двох іноземних мов (англійська та французька мови)».

1990 – 1993 – вчитель середньої школи № 55 м. Миколаєва.

1994 – 1996 – викладач кафедри романо-германської філології МДПІ ім. В. Г. Бєлінського (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського);

1997 – 2005 – старший викладач кафедри англійської філології МФ Національного у-ту «Києво-Могилянська Академія», з 2002 року МДГУ ім. Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ ім. Петра Могили);

2006 – 2007 – к. філол. н., кафедри теорії і практики перекладу і німецької філології;

2008 – 2015 – доцент кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. Петра Могили (сучасна назва: ЧНУ ім. Петра Могили);

2015 – 2018 – докторант за спеціальністю 10.02.16 «Перекладознавство» кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова КНЛУ.

З 2018 – завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

 

Захист дисертації

2006 р. – захищена кандидатська дисертація «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні висловлювання негативної оцінки» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

Коло наукових інтересів: переклад як міжкультурна комунікація, перекладознавство (має понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій).

Навчальні курси

 • «Теорія та практика перекладу»;
 • «Теоретична та порівняльна стилістика англійської, української мов»;
 • «Теоретична та порівняльна лексикологія англійської, української мов»;
 • «Практикум перекладу» читається студентам факультету міжнародних відносин.

 

Контакти:

Електронна пошта: gkuzenko@ukr.net; hmkuzenko@gmail.com;

Телефон: (0512) 76-55-87

(093) 646-24-14

 

Основні наукові та методичні публікації

 1. Кузенко Г. М. «The World of Interpreting and Translating»: [навч. пос.] / Г. М. Кузенко. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 230 с. (Рекомендовано МОН України).
 2. Кузенко Г. М. Методичні рекомендації з курсу «Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни». – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 114. – 96 с.
 3. Кузенко Г. М. Культурологічний аспект перекладу у міжмовній комунікації. Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА» № 2 (24) ./ м. Київ 2017 2 т., С.20 -22.
 4. Кузенко Г. М. Екскурс в еволюцію перекладацьких принципів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація м. Херсон,  20017, С. 19-25.
 5. Кузенко Г. М. Кінопереклад як особливий вид художнього перекладу (на матеріалі англійської мови). Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал Національного університету «Одеська юридична академія» Випуск 9. Том 3. С. 70 – 75.
 6. Kuzenko H. M. Translation as cross-cultural communication. Science and education a new Dimension / Philology, V (33), Issue: 123, 2017. – P. 40 -44.
 7. Кузенко Г. М. Кореляція гендерних стереотипів та їх відображення у перекладі. Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» м. Херсон. – С. 160 – 164.
 8. Кузенко Г. М. Базові чинники перекладацьких досліджень: лінгвокультурологічний аспект Колективна монографія на тему: «Розвиток та модернізація філологічних наук: досвід Польщі та перспективи України» Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Польща ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва. – Люблін, Польща. – 2017. – С. 182 – 199.
 9. Кузенко Г. М. Екскурс в еволюцію перекладацьких принципів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація м. Херсон,  20017, С. 19-25.
 10. Кузенко Г. М. Сюжетно-розповідні композиції художніх текстів як перекладацька проблема. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 30 том 2. – Одеса. – 2017. – С. 86 – 90.
 11. Кузенко Г. М. Культурно-концептуальний аспект перекладу художньої літератури. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 4. –Херсон. – 2017. – С. 140 – 145.
 12. Кузенко Г. М. Осмислення семіотичних кодів у перкладознавстві. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Випуск 164. – Кропивницький. – 2018. – С. 529 –533.
 13. Кузенко Г. М. Кроскультурна семіотика у перекладі. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» Український гуманітарний інститут. м. Буча, Київської області. – 2018. – С. 250 – 256.
 14. Кузенко Г. М. Інформативно-семіотичний процес перекладу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Випуск 1 (69) ч. 1. – Острог. – 2018. – С. 232 – 236.
 15. Кузенко Г. М. Семіосфера українського бароко: перекладознавча проблематика. «Національна ідентичність у перекладі». Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів, 2018 р.