Козлова Людмила Василівна


доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили,

кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта та професійний шлях

1996-2001 рр. – навчалася у Миколаївському державному педагогічному університеті.

2003-2005 рр. – навчалася на магістратурі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ, м. Одеса).

2005-2008 рр. – навчалася в аспірантурі ОРІДУ НАДУ (м. Одеса).

2012-2015 рр. – навчалася в докторантурі НАДУ при Президентові України (м. Київ).

В різний час працювала на посадах журналіста, кореспондента, редактора. Професійна діяльність також пов’язана зі службою в органах місцевого самоврядування (прес-служба виконкому Миколаївської міської ради).

З 2010 року і по теперішній час – викладач в Інституті державного управління.

Захист дисертацій

2010 рік – захист дисертації на тему: «Механізм формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників в Україні (в контексті вступу до СОТ)» на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, в ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Коло наукових інтересів: європейська інтеграція України, муніципальне управління, стратегічне управління.

Контакти:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=repgTuQAAAAJ