Костельнюк Марина Михайлівна


старший викладач кафедри соціології,
факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили

Костельнюк

Освіта та професійний шлях 

В 2004 р. Марина Михайлівна закінчила історичний факультет Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. З листопада 2002 р. по грудень 2004 р. працювала вчителем історії та правознавства в гімназії №4 м. Миколаєва. У січні 2005 р. прийнята до ЧНУ (колишн. МДГУ) імені Петра Могили на посаду завідуючого кабінетом кафедри філософії. З вересня 2005 по липень 2006 р. працювала за внутрішнім сумісництвом на посаді викладача-асистента кафедри філософії. З 2008 р. Марина Михайлівна переведена на посаду викладача кафедри філософії. В 2009-2011 роках – навчалась в аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили зі спеціальності 23.00.01 – Історія і теорія політичної науки. З вересня 2012 р. – і по теперішній час – старший викладач кафедри філософії ЧНУ імені Петра Могили.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки 

2015 р. – нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України» Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Наукові інтереси: історія українського державотворення.

Google Scholar

Телефон: (0512) 76-55-60

Наукові публікації 

  • Костельнюк М.М. Философские взгляды Петра Могилы. // Международный электронный научный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины). – Санкт-Петербург. – 2016. – № 2
  • Костельнюк М.М. Погляди Петра Могили щодо форм державного устрою в Україні. // Всеукраїнське фахове видання: збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» – Вип.110 – 2016 р.
  • Костельнюк М.М. Історико-філософські та державницькі помисли митрополита Петра Могили. // Вісник аграрної науки Причорномор´я, випуск 2(72)-2013 р.
  • Костельнюк М.М. Ідея української державності Петра Могили: спроба ретроспекції першоджерел українського консерватизму. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. – 2013р. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.
  • Костельнюк М.М. Прояви політичної мудрості державного діяча у роздумах Петра Могили. // Научно-практическая интернет конференція «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2013», 17-26 декабря 2013 – (www.sworld.com.ua).
  • Костельнюк М.М. Осмислення спадщини Петра Могили як передумови формування українського консерватизму. // Третя Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.
  • Костельнюк М.М. Соціально-політичні чинники побудови української держави в політичній концепції Петра Могили. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку суспільних наук», м. Київ, 20-21 грудня 2013р.
  • Костельнюк М.М. Ідеали консерватизму в ідеях української державності Петра Могили. // «EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ», Чехія. 2015