Кочина Марина Леонідівна


доктор біологічних наук, професор

У 1977 році закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за спеціальністю  «біофізика» з відзнакою. Кандидат біологічних наук з 1983 року.  Дисертацію захистила   у спеціалізованій вченій раді інституту  кібернетики  ім. В.М. Глушкова  НАН  України.  Тема дисертації :«Дослідження та моделювання поляризаційно-оптичних властивостей рогової оболонки ока з метою діагностики очної патології». Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Біологічна і медична кібернетика» присвоєно у 1991 році. Доктор біологічних наук з 1996 року за спеціальністю «Медична і біологічна кібернетика та інформатика». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді інституту  кібернетики  ім. В.М. Глушкова  НАН  України. Тема дисертації: «Структурно-функціональна організація пристосувальних процесів в зоровій системі до навантаження різного виду».  Вчене звання професора за кафедрою радіоелектронних пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки  присвоєно у 2009 році.

Основні напрями наукової діяльності:

– оцінка та прогнозуванні функціонального стану людини в динаміці  фізичної та розумової праці;

– оцінка та прогнозування стану окремих систем організму людини в нормі,  при патології та в динаміці діяльності;

– механізми формування зорової системи людини під впливом візуального навантаження, методи корекції функціональних станів зорової системи;

– розробка засобів та методів дослідження функціонального стану людини в динаміці діяльності, при лікувальних впливах, фізичній та фармакологічній реабілітації;

– обробка біомедичної інформації з використанням сучасних математичних  методів.

Підготувала: 2-х докторів  та 2-х кандидатів медичних наук, 4-х кандидатів технічних наук.

М.Л.Кочина є:

Академиком  академії наук прикладної радіоелектроники (АНПРЕ) (з 2009 р.)

Вченим секретарем Української Асоціації “Комп’ютерна медицина“,

Членом Спецради з медичної та  біологічної інформатики та кібернетики

Д 26.171.03  в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України (з 2009 р.)

Членом редакційних колегій наукових журналів:

«Клінічна інформатика та  телемедицина», «Вісник проблем біології та

медицини», «Український журнал медицини, біології та спорту», «Актуальні

проблеми сучасної медицини: Вісник української стоматологічної академії».

Рецензентом з питань біомеханіки Міжнародного журналу  “Medіcal & Bіologіcal Engіneerіng & Computіng”(Немеччіна).

М.Л.Кочина є автором більш  280 друкованих праць в фахових виданнях, 10 навчальних посібників (у тому числі : 1 – з грифом  МОН України, 1 – з грифом  МОЗ України), 14 патентів та авторських свідоцтв.

Події та оголошення


Вільна вакансія у Відділі міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків запрошує на роботу випускників/магістрів зі знанням англійської мови! З усіх деталей звертатися до ВМЗ (ауд. 5-104). Контактний телефон: 76-55-77

лютого
25
Запрошуємо до гри «Засоби протидії дискримінації та розвитку толерантного суспільства»

Запрошуємо взяти участь в організаційно-діяльнісній грі «Засоби протидії дискримінації та розвитку толерантного суспільства», яка відбудеться 25 лютого 2019 року.