Кочина Марина Леонідівна


доктор біологічних наук, професор

Освіта та професійний шлях

У 1977 році закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за спеціальністю  «біофізика» з відзнакою. Кандидат біологічних наук з 1983 року.  Дисертацію захистила   у спеціалізованій вченій раді інституту  кібернетики  ім. В.М. Глушкова  НАН  України.  Тема дисертації : «Дослідження та моделювання поляризаційно-оптичних властивостей рогової оболонки ока з метою діагностики очної патології». Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Біологічна і медична кібернетика» присвоєно у 1991 році. Доктор біологічних наук з 1996 року за спеціальністю «Медична і біологічна кібернетика та інформатика». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді інституту  кібернетики  ім. В.М. Глушкова  НАН  України. Тема дисертації: «Структурно-функціональна організація пристосувальних процесів в зоровій системі до навантаження різного виду».  Вчене звання професора за кафедрою радіоелектронних пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки  присвоєно у 2009 році.

Основні напрями наукової діяльності

 • оцінка та прогнозуванні функціонального стану людини в динаміці  фізичної та розумової праці;
 • оцінка та прогнозування стану окремих систем організму людини в нормі,  при патології та в динаміці діяльності;
 • механізми формування зорової системи людини під впливом візуального навантаження, методи корекції функціональних станів зорової системи;
 • розробка засобів та методів дослідження функціонального стану людини в динаміці діяльності, при лікувальних впливах, фізичній та фармакологічній реабілітації;
 • обробка біомедичної інформації з використанням сучасних математичних  методів.

Підготувала: 2-х докторів  та 2-х кандидатів медичних наук, 4-х кандидатів технічних наук.

М.Л.Кочина є:

 • Академиком  академії наук прикладної радіоелектроники (АНПРЕ) (з 2009 р.)
 • Членом Вченої ради Української асоціації «Комп’ютерна медицина»,
 • Членом Спецради з медичної та  біологічної інформатики та кібернетики з 26.171.03  в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України (з 2009 р.)
 • Членом редакційних колегій наукових журналів: «Клінічна інформатика та телемедицина», «Український журнал медицини, біології та спорту», «Cybernetics and Computer Engineering».
 • Рецензентом з питань біомеханіки Міжнародного журналу  “Medіcal & Bіologіcal Engіneerіng & Computіng”(Немеччіна).

Підвищення кваліфікації

Харківська медична академія післядипломної освіти. «Українська мова в професійній діяльності медиків», 2016 р.

Наукові праці (Scopus та Web of Science)

 1. Kozina, Z, Uvarova, N, Kniaz, H, Kabanska, O., Kochina, M.,Kochin O., Chernozub, A., Prokopenko, I., Shkrebtii, Yu., Zdanyuk, Vadym, Altukhov, V. The influence of results in various types of climbing on the result in the olympic climbing combined at the 2018 world cup (Men) Journal of Physical Education and Sport, 2020. 20 (1), 255 – 261.
 2. Chernozub A.A., Kochina M. L., Adamovich R.G., Shtefiuk I. K., Gorban A. Ye. Impact of Training Load on the State of the Vestibular System of Athletes specializing in Hand-to-Hand Combat. Journal of Physical Education and Sport ®(JPES), Vol.20 (3), Art 222, pp. 1628 – 1636, 2020.
 3. Кочина М.Л., Дьомін Ю.А., Яворський О.В., Ковтун Н.М., Фірсов О.Г. Система підтримки прийняття рішень лікарем щодо патології екстраокулярних м’язів. Офтальмологічний журнал. 2020. 2 (493). С. 70-78. (Scopus)
 4. Kochina, M.L., Demin, Y.A., Yavorsky, O.V.,  Kovtun, N.M. ,  Firsov, O.G. Clinical decision support system for extraocular muscle pathology Oftalmologicheskii Zhurnal, 2020, (2), с. 70-78.

Фахові видання

 1. Кочина МЛ, Ковтун НМ. Результати моделювання напружено-деформованого стану рогівки ока за патології екстраокулярних м’язів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. 5(1). С.135-142.
 2. Кочина М. Л.,  Яворський О. В., Маслова Н. М. Концепція організації інформаційних процесів у зоровій системі людини. Міжнародний медичний журнал. 2020. 1. С.56-60.
 3. Kochina M.L., Kozak L.M., Yavorsky O.V., Firsov O.G., Yevtushenko A.S. Model and method for evaluation and forecast of the changes of visual system functional state in consequence of visual work. Cyb. and comp. eng. 2020. №2(200). Р. 59-76.
 4. Ivan Stefyuk, Maryna Kochyna, Oleh Kochin. Gender characteristics of the reaction to the trainin load of athletes specializing in hand-to-hend combat with partial contact with the opponent. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KhSAPC. 2020, Vol. 8 No. 3, 34-52.
 5. Штефюк ІК, Кочина МЛ, Кочін ОВ. Гендерні особливості реакції на тренувальне навантаження спортсменів, що спеціалізуються у рукопашному бої з легким контактом з супротивником.Слобожанський науково-спортивний вісник. 2020, № 3 (77). 47-71.
 6. Міхановський О.А., Кочина М.Л., Харченко Ю.В., Щит Н.М., Федоренко Н.В., Теплова М.А. Факторний аналіз рівня СА-125, експресії молекулярнобіологічних маркерів та показників терапевтичного патоморфозу раку яєчників залежно від виду комбинованого лікування та наявності рецедиву. Український радіологічний журнал. 2019. Т. ХХVII. ВИП. 4.С. 239-243.
 7. Кочина М. Л., Біла А. А. Результати оцінювання рівня соматичного здоров’я студентів різного віку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5, № 2 (24). С. 235-242.
 8. Кочина М.Л.,Козак Л.М., Яворский А.В., Евтушенко А.С.Результаты оценки функционального состояния человека при зрительном труде.Світ медицини та біології. – 2015.-№2(50). –С.39-44.
 9. Кочина М.Л.Яворский А.В., Маслова Н.М.Информационное обеспечение коррекции зрительных рассторойств у детей и подростков Украинский журнал медицины, биологии и спорта. -2017. -№1(3). –С.96-103
 10. Кочина М. Л.  , Чернозуб А. А.  , Кочін О. В.   Штефюк І. К. , Фірсов О. Г. Модель прогнозу зміни функціонального стану спортсмена під впливом тренувального навантаження. Український журнал медицини, біології і спорту 2019, Том 4,№1(17). С. 283-291.
 11. Кальниш ВВ, Кочина МЛ, Чернозуб АА, Кочин ОВ, Фирсов АГ. Методические подходы к организации проведения профессионального и спортивного психофизиологического отбора. Український журнал медицини, біології та спорту. 2018;3(6(15)):199–208.
 12. Кочина М.Л. Оценка структуры связей между функциональными показателями операторов при зрительном труде с использованием факторных моделей / М.Л. Кочина, Л.М.Козак, А.С. Евтушенко// Кибернетика и вычислительная техника – 2016. – Вып.185. – С. 60-76.
 13. Кочина М.Л., Чернозуб А.А., Кочін О.В., Адамович Р.Г., Штефюк І.К., Фірсов О.Г. Підходи до прогнозування зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, з використанням нечіткої логіки. Клінічна інформатика і Телемедицина.2019. 14(15). С.131-140.
 14. Ivan Stefyuk, Maryna Kochyna, Oleh Kochin Gender characteristics of the reaction to the  trainin load of athletes specializing in hand-to-hend combat with partial contact with the opponent. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KhSAPC. 2020, Vol. 8 No. 3, 34-52.
 15. Kochina M. L., Chernozub A.A., Adamovich R.G., Kochin O.V., Firsov O.G. The model of prediction of changes in the functional state of athletes engaged in hand-to-hand combat under the influence of the training load. Health, sport, rehabilitation. 2019. №2. С.54-63.

М.Л.Кочина є автором понад 300 друкованих праць в фахових виданнях, 10 навчальних посібників (у тому числі : 1 – з грифом МОН України, 1 – з грифом МОЗ України), 14 патентів та авторських свідоцтв.

Електрона адреса: chdu.sport@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-95

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …