Кафедра економіки підприємства - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра економіки підприємства


!Фото кафедри

Викладацький склад

Кузьменко Олександр Борисович
завідувач кафедри економіки підприємства, д. екон. н., професор

Освіта та професійний шлях:
У 1985 році закінчив факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адм. С. О. Макарова. З цього часу працював інженером науково – дослідного сектору МКІ ім. адм. С. О. Макарова, інженером – технологом відділу головного зварювальника Чорноморського суднобудівного заводу, старшим викладачем, доцентом у Миколаївському сільськогосподарському інституті. У 1988-1992 роках навчався в заочній аспірантурі Інституту електрозварювання ім. О. Патона, м. Київ. З лютого 2001 року працював на посаді доцента кафедри економіки та економетрії  Миколаївської філії Національного університету «Києво – Могилянська академія», заступника декана факультету економічних наук. У жовтні 2013 року обраний на посаду професора кафедри економіки підприємства та землеустрою ЧДУ ім. П.Могили, а у вересні 2016 завідувача кафедри економіки підприємства  ЧДУ ім. П.Могили
Захист дисертацій:
1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розробка технології електрошлакового зварювання дисперсійно-зміцненої сталі великих товщин з електророзрядною обробкою зварювальної ванни» в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
2012 р. – захист дисертації «Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1998 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2006 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної ради.
2007 р. – нагороджений почесно грамотою Міністерства освіти і науки України №118576.
2011 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.
2012 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної ради.
2013 р. – нагороджений почесно грамотою Виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
2013 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства та землеустрою.
2015 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.
2014 р. – нагороджений Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси: ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств, регіональна економіка.
Електронна адреса: economy15@kma.mk.ua
Телефон:(0512) 76-92-77

Мельничук Любов Сергіївна
заступник зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент б.в.з.

Мельничук Любов Сергіївна

Освіта та професійний шлях:
З 2002 по 2007 рр. навчалася в Миколаївському державному аграрному університеті, де здобула спеціальність менеджера-економіста зі спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності», кваліфікаційного рівня магістр.З 2007 по 20010рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. Викладацьку діяльність розпочала в 2010 році.
Захист дисертацій:
2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Ефективне використання трудових ресурсів та удосконалення механізму мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах».
Наукові інтереси: економічне управління підприємствами, соціальна відповідальність, мотивація праці, біржова діяльність, маркетингові дослідження.
Електронна адреса: lyuba_melnichuk@mail.ru
Телефон: (0512) 76-92-77

Міцкевич Неоніла Василівна
Заступник декана факультету економічних наук, к.е.н., доцент

міцкевич

Освіта та професійний шлях:
В 1979 р. закінчила Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й.Макарова за спеціальністю економіка та організація машинобудівної промисловості, кваліфікація інженер-економіст. Працювала інженером в науково-дослідному центрі інституту. З 1998 року працює в Миколаївській філії Національного університету Києво-Могилянська академія викладачем. З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі МДГУ ім. П.Могили. Після закінчення аспірантури працювала старшим викладачем кафедри економіки підприємства Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. З 2013 р. обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства ЧДУ ім. П.Могили, як обрана за конкурсом. З вересня 2010 р. є заступником декана факультету економічних наук ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертацій:
2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Управління соціальним розвитком трудових колективів підприємств з виробництва харчових продуктів».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
20016 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.
Наукові інтереси: управління соціальним розвитком трудових колективів.
Електронна адреса: nelly@chdu.edu.ua
Телефон:(0512) 76-92-77

 

Семенчук Ірина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент  кафедри економіки підприємства

Семенчук Ірина Миколаївна

Освіта та професійний шлях:
В 1997 році закінчила Український державний морський технічний університет за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» Кваліфікація:  інженер-економіст Спеціальність: менеджер у виробничій сфері
Захист дисертацій:
2004 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища на тему «Розвиток земельного менеджменту» в ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, м. Київ
Звання:
2008 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіка підприємства.
Наукові інтереси: фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил України.
Електронна адреса: irina.semenchuk@chdu.edu.ua
Телефон:(0512) 47- 77-97

Яненкова Ірина Георгіївна
професор б.в.з. кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук.

Яненкова_фото

Освіта та професійний шлях:
В 1997 р. закінчила економічний факультет Національного університету кораблебудування ім. С.Й. Макарова. З 2002 року працює в ЧНУ імені Петра Могили. З 2005 р. працює на посаді доцента, а з 2013 р. – професора б.в.з. кафедри економіки підприємства Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (з червня 2016 року – Чорноморського національного університету ім. Петра Могили).
Захист дисертацій:
2003 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції» в Національному університеті харчових технологій (м.Київ).
2013 р. – захистила дисертацію на тему: «Організаційний ресурс інноваційного розвитку економіки» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – національна економіка та управління національним господарством в Інституті економіки та прогнозування НАН України (м.Київ).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2005 р. –  присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
2013 р. – нагороджена почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної ради.
Наукові інтереси: економіка та організація інноваційної діяльності, економіка підприємства, інноваційний розвиток підприємства (регіону, країни), менеджмент якості, методологія наукових досліджень. Викладає однойменні дисципліни українською та англійською мовами.
Електронна адреса: 777fler@gmail.com
Телефон: (0512) 76-92-77

 

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.