Кафедра економіки та підприємництва


!Фото кафедри

У 2006 році була створена кафедра економіки підприємства. Очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Горлачук Валерій Васильович.

У 2007 році відкрито напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», а в 2012 р. − спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) за рівнем «Спеціаліст», у 2014 році був ліцензований  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

У 2012 році кафедра була реорганізована у кафедру економіки підприємства та землеустрою, а у січні 2016 року поділена на кафедри економіки підприємства та управління земельними ресурсами.

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра економіки підприємства здійснює підготовку бакалаврів і магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

До теперішнього часу на кафедрі працювало 5 штатних викладачів, зокрема один доктор економічних наук, професор − Кузьменко О.Б., 3 кандидата економічних наук, доцента – Семенчук І.М. заступник завідувача кафедри, Міцкевич Н.В., Кузьменко Б.П., один викладач-аспірант – Лопатін А.

З метою посилення кадрового складу, підвищення інтенсивності і якості навчальної та наукової роботи з листопада 2019 року кафедра була реорганізована шляхом приєднання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки до кафедри економіки підприємства та отримала нову назву: «Кафедра економіки та підприємництва».

Завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Кузьменко Олександр Борисович.

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» можуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності та обіймати такі посади:

  • у сфері підприємництва: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організації з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;
  • у сфері торгівлі; керівник торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; менеджер у роздрібній і оптовій торгівлі;
  • у сфері біржової діяльності: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є єдиною на факультеті економічних наук де у 2016 році відкрито аспірантуру з підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії, тобто кафедра економіки та підприємництва має повний цикл підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр, PhD.

Контактна інформація: 

10-й корпус, кімн. 10-312
(0512) 76-55-96

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Контакти

Кузьменко Олександр Борисович доктор економічних наук, професор завідувач

oleksandr.kuzmenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar

Верланов Юрій Юрійович кандидат економічних наук професор (0512) 76-55-96
Google Scholar
Палехова Вікторія Антонівна доцент viktoria.palehova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Фертікова Тетяна Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент tetyana.fertikova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Іщенко Наталія Михайлівна кандидат економічних наук, перший проректор доцент nataly.ishchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Погромський Віктор Олександрович кандидат історичних наук доцент
б.в.з
(0512) 76-55-96
Дранус Валентин Вікторович кандидат економічних наук в.о. доцента б.в.з drval8@ukr.net
(0512) 76-55-96
Семенчук Ірина Миколаївна кандидат економічних наук,доцент доцент irina.semenchuk@ chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Міцкевич Неоніла Василівна кандидат економічних наук, доцент доцент

neonila23@gmail.com
(0512) 76-55-96
Google Scholar

Лопатін Артем Олегович аспірант в.о. викладача areterik@gmail.com
(0512) 76-55-96
Де  Вітт Сенфорд Пол старший
викладач
 (0512) 76-55-96
Прядко Ірина Валеріївна старший
викладач
iryna.priadko@chmnu.edu.ua
i.pryadok@gmail.com
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Крутських Лариса Анатоліївна викладач (0512) 76-55-96
+38 (067) 510-31-11
Петренко Ірина Василівна провідний
фахівець
irinapetrenko2017chnu@gmail.com
(0512) 76-55-96

 

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут