Кафедра економіки та підприємництва


!Фото кафедри

Історія створення кафедри

У 2006 році була створена кафедра економіки підприємства. Очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Горлачук Валерій Васильович.

У 2007 році відкрито напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», а в 2012 р. − спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) за рівнем «Спеціаліст», у 2014 році був ліцензований  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

У 2012 році кафедра була реорганізована у кафедру економіки підприємства та землеустрою, а у січні 2016 року поділена на кафедри економіки підприємства та управління земельними ресурсами.

З метою посилення кадрового складу, підвищення інтенсивності і якості навчальної та наукової роботи з листопада 2019 року кафедра була реорганізована шляхом приєднання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки до кафедри економіки підприємства та отримала нову назву «Кафедра економіки та підприємництва». Завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Кузьменко Олександр Борисович.

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №256 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра економіки підприємства здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Програма  підготовки спрямована на опанування теорії, методології та практичних навичок у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що забезпечує здобувачам затребувані на ринку праці компетентності.

На кафедрі працюють штатні викладачі та сумісники:

  • доктор економічних наук, професор − Кузьменко О.Б.;
  • кандидат економічних наук, професор Верланов Ю.Ю.;
  • 5 кандидатів економічних наук, доцентів: Іщенко Н.М. перший проректор ЧНУ, Семенчук І.М. заступник завідувача кафедри; Міцкевич Н.В., Фертікова Т.М., Горобченко О.А.;
  • доцент Палехова В.А.;
  • канд. істор. наук, доцент б.в.з. Погромський В.О.;
  • викладачі Прядко І.В., Лопатін А.О., Джигалюк Д.В.;
  • сумісники: Крутських Л.А. – заступник генерального директора ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», підприємець, керівник бізнес-проектів; Татенко Ю.В. – керівник консалтингової компанії GoodStaff і Школи продажів у Миколаєві, підприємець, сертифікований бізнес-тренер і коуч; Братусь О.О. − заступниця директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області.

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» можуть компетентно розпочинати та розвивати власний бізнес, працювати на підприємствах різних сфер виробництва продукції, надання послуг та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних і фондових біржах.

Випускники спеціальності можуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності та обіймати такі посади:

  • у сфері підприємництва: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організації з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;
  • у сфері торгівлі; керівник торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; менеджер у роздрібній і оптовій торгівлі;
  • у сфері біржової діяльності: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є єдиною на факультеті економічних наук, де у 2016 році відкрито аспірантуру з підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії, де зараз навчаються 6 аспірантів. Відповідно кафедра економіки та підприємництва має повний цикл підготовки всіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) доктор філософії.

 

Контактна інформація: 

10-й корпус, кімн. 10-312
(0512) 76-55-96

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Назарова Людмила Володимирівна доктор економічних наук, доцент завідувач кафедри, професор б.в.з. (0512) 76-55-96
Google Scholar
kaf.economy@gmail.com
Кузьменко Олександр Борисович доктор економічних наук, професор завідувач oleksandr.kuzmenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Верланов Юрій Юрійович кандидат економічних наук професор (0512) 76-55-96
Google Scholar
yyv2014@ukr.net
Палехова Вікторія Антонівна доцент viktoria.palehova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar  
Фертікова Тетяна Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент tetyana.fertikova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Іщенко Наталія Михайлівна кандидат економічних наук, перший проректор доцент nataly.ishchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Погромський Віктор Олександрович кандидат історичних наук доцент Google Scholar
(0512) 76-55-96,
pogromski_y@ukr.net
Горобченко Оксана Анатоліївна кандидат економічних наук доцент
б.в.з
Google Scholar
(0512) 76-55-96
omamaluk@gmail.com
ORCID:
iD 0000-0002-1449-7674
ResearcherID:
ID :C-8895-2018
Прядко Ірина Валеріївна старший викладач iryna.priadko@chmnu.edu.ua
i.pryadok@gmail.com
(0512) 76-55-96
Google Scholar
Крутських Лариса Анатоліївна Викладач

(зовнішній сумісник)

(0512) 76-55-96
+38 (067) 510-31-11
Татенко Юлія Вікторівна Викладач
(зовнішній сумісник)
 (0512) 76-55-96
Лопатін Артем Олегович аспірант викладач alochnu@gmail.com
(0512) 76-55-96
Джигалюк Дмитро Віталійович аспірант викладач dydyv1996@gmail.com,
(0512) 76-55-96
Овчинникова Олександра аспірант викладач (0512) 76-55-96
Семененко Ганна Миколаївна аспірант провідний
фахівець,  викладач
kaf.economy@gmail.com
anna.semenenko97@gmail.com
(0512) 76-55-96

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …