Іванова Ірина Федорівна


доцент кафедри соціології,
факультету політичних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат педагогічних наук, доцент

Іванова І.Ф.

Освіта та професійний шлях

У 1979 р. Ірина Федорівна закінчила Київський державний інститут культури імені О.Є.Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство-бібліографія», отримала червоний диплом. З грудня 1992 р. по грудень 1996 р. навчалася в аспірантурі Київського державного інституту культури без відриву від виробництва зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство». У 2009 р. закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з психології. Має 24 роки наукового стажу, у тому числі 18 – у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. З 1998 р. по серпень 2006 р. працювала у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв на посадах заступника директора з наукової роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, старшого викладача, доцента за наказом, доцента, професора за наказом.

У 2006-2009 рр. Ірина Федорівна працювала на посаді доцента кафедри загальної та соціальної психології у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. У 2009-2014 рр. працювала у Миколаївському національному університеті ім. В.О.Сухомлинського на посаді доцента кафедри загальної та вікової психології. З вересня 2014 р. працює у ЧНУ імені Петра Могили на посаді доцента кафедри соціології.

 

Захист дисертації

1999 р. – захист кандидатської дисертації за темою: «Читацькі об’єднання в публічних бібліотеках: особливості розвитку і діяльності» (у рамках соціально-психологічного підходу до бібліотечного обслуговування) на засіданні спеціалізованої Вченої ради К.26.807.01. при Київському державному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1999 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

2003 р. – нагороджена почесним нагрудним знаком управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації до 150-річчя із дня народження Миколи Миколайовича Аркаса.

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

2005 р. – нагороджена Подякою і годинником мера м. Києва.

2017 р. – нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України.

Коло наукових інтересів:

2009- 2014 рр. – науково-дослідницька діяльність у рамках теми «Формування професійної ідентичності та професійної компетентності у студентів різної професійної спрямованості».
2014-2018 рр. – науково-дослідницька діяльність у рамках гендерної соціології, етносоціології, соціології громадської думки, соціології культури, соціології освіти.

 

 

Наукові публікації: 64 наукові і науково-методичні публікації, у т.ч. 31 наукова стаття у фахових виданнях, 15 методичних матеріалів на допомогу навчальному процесу.Підготовлені до друку у співавторстві 2 навчальних посібника.

Google Scholar

Електронна адреса: krusser58@gmail.com

Телефон: (0512) 57-18-00