Інформація для вступників у 2024 році


 1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2024 року – особистий електронний кабінет вступника.
 2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого ЗВО.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2024 року на вебсайті за адресою. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 31 жовтня.

 1. Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).
 1. Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із закладів вищої освіти (ЗВО) та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Зауважимо, що в 2024 році збережено всі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій (ОНТ) визначено у Наказі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами відповідно Наказу від 5 лютого 2024 року N 30) з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

 1. Скласти вступні випробування.

Вступні випробування в 2024 році:

Для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5):

 • творчий конкурс – на спеціальность 017 Фізична культура та спорт;
 • національний мультипредметний тест (НМТ) ー на всі спеціальності;
 • або співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів – під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (174 Автоматизація, комп’ютерно – інтегровані технології та робототехніка,  014.04 Середня освіта «Математика»,  014.08 Середня освіта «Фізика та астрономія»).

Творчі конкурси можна складати очно та/або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника).

НМТ 2024 року відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з чотирьох предметів: три предмети з основного блоку (українська мова, математика, історія України) та один предмет із додаткового блоку (іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія, або українська література) за вибором вступника. НМТ буде складатися вступником протягом одного дня, загальна тривалість тестування 240 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Замість результатів НМТ 2024 року можна буде скористатися результатами НМТ 2023,2022 року або ЗНО 2021 року.

Для громадян Республіки Польща зараховуються результати матурального іспиту з трьох предметів.

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня бакалавра (НРК6), ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7):

для вступу на спеціальності галузей знань 01 Освіта/Педагогіка, 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 12 Інформаційні технології, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини:

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ 2024 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2024 року);

для вступу на спеціальність 061 Журналістика:

 • ЄВІ 2024 року та ЄФВВ 2024 року (один з предметних тестів на вибір вступника);
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика в тому ж закладі вищої освіти

 для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2024 року та фаховий іспит

для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

 • відповідно до Правил прийому можуть використовуватися тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ здійснюють приймальні комісії ЗВО у дві сесії:

 • основна сесія: 24 червня —  15 липня;
 • додаткова сесія: 31 липня —  14 серпня.

Наказом також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, —  основний та додатковий.

Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури». У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.

Завантажити графік вступних випробувань до магістратури у форматі PDF

Вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу, з яких не більше п’яти заяв на бюджет.

 1. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів та 150 балів («Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Фармація, промислова фармація», «Медицина») (окрім пільговиків).

Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130 та 150 балів.

Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО – 130 та 150 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 за всіма джерелами фінансування не може бути менше ніж:

 • 150 балів для спеціальностей 222 Медицина, 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини, 226 Фармація, промислова фармація» (окрім пільговиків) за всіма джерелами фінансування;
 • 130 балів на всі інші спеціальності.
 1. Отримати рекомендацію на навчання.

Статуси заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати таких значень:

 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням,або
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 1. Підтвердити свій вибір в електронному кабінеті.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у відповідні строки мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

 1. Укласти договір про навчання із ЗВО.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в ЗВО Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання в ЗВО впродовж трьох місяців після початку навчання.