Гетманцев Сергій Васильович


Завідуючий кафедрою медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, кандидат біологічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях

У 1976 році вступив на біологічний факультет Московського Державного Університету імені М.В.Ломоносова. Навчання на факультеті проходив по кафедрі фізіології вищої нервової діяльності.

З 1982 по 1984 роки навчався в аспірантурі Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології АН СРСР, де виконував роботу, пов’язану з дослідженням морфологічних та фізіологічних особливостей механізмів роботи мозку тварин в різних експериментальних умовах існування. Під час навчання в аспірантурі брав участь у наукових конференціях молодих вчених та дослідників, на яких неодноразово був нагороджений Почесними грамотами за кращі доповіді серед учасників конференцій.

У 1983 році Рішенням Вченої Ради Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології Академії Наук СРСР моя наукова робота на тему «Вплив функціонального виключення дендритів пірамідних нейронів сенсомоторної кори на реалізацію інструментального рефлексу» була представлена на Всесоюзний конкурс кращих робіт молодих вчених і зайняла на ньому І місце і я, як переможець, був нагороджений Почесним  дипломом Академії Наук СРСР для молодих вчених 1984 року за підписом Президента Академії Наук СРСР академіка А.П.Александрова  (постанова Президії  Академії Наук СРСР секції хіміко-технологічних і біологічних наук за   № 354-103-12000 від 27 березня 1985 року).

У 1985 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю – 03.00.13 «Фізіологія людини та тварин». Тема дисертаційного дослідження – «Структурно-функціональні характеристики слідових процесів в кірковій проекції умовного стимулу при різній його інтенсивності». Захист відбувся 12 червня 1985 року на засіданні спеціалізованої Вченої Ради при Інституті вищої нервової діяльності та нейрофізіології Академії наук СРСР, м. Москва.

Основні напрями наукової діяльності

 • дослідження психофізіологічних механізмів діяльності нервової системи, головного мозку і організму людини в цілому в різних умовах існування;
 • дослідження резервних можливостей організму і психіки;
 • управління поведінкою людини та тварин;
 • вивчення впливу різноманітних факторів навколишнього середовища на психічний, емоційний та фізичний стан здоров’я людини.

 

Фахові статті  за 2016-2020 рр.

 1. Гетманцев С.В. Исследование показателей быстроты движений у девушек в академической гребле / Богуш В. Л., Гетманцев С.В., Богатырев К. А., Смирнова И. Н., Сокол О. В., Резниченко О.И. // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2017. – № 1 (57). – С.7-14. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 2. Гетманцев С.В. Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек / Богуш В. Л., Гетманцев С.В., Богатырев К.А., Кулаков Ю. Е., Кувалдина О. В., Яцунский Е. А.// Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2017. – № 4 (60). – С.7-16. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 3. Гетманцев С.В. Показатели быстроты движений у юношей в гребле на байдарках / Богуш В. Л., Гетманцев С.В., Богатырев К. А., Вертелецкий О.И.,  Кувалдина О. В., Яцунский Е. А. // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2018. – № 1 (63) – С.7-14. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 4. Гетманцев С.В. Сравнительная характеристика физического качества быстроты у юношей в гребле академической и на байдарках / Богуш Владимир, Гетманцев Сергей, Яцунский  Александр, Смирнова Ирина, Веселова Ирина // Спортивний вісник Придніпров’я, 2018, № 1. – С. 6-13. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 5. Гетманцев С.В. Показатели функционального состояния спортсменов 15 -16 лет в разных видах спорта / Богуш В.Л.,  Гетманцев С.В., Кувалдина О.В., Чумак М.Ю.// Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Випуск 152. Том I. Чернігів, 2018. – С. 140-147.  (Фахове видання)
 6. Гетманцев С.В. Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в гребле на байдарках / Богуш Владимир, Гетманцев Сергей, Богатырев Константин, Колоскова Ирина, Сокол Ольга, Резниченко Оксана // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2018. – № 4 (66) – С.37-46. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 7. Гетманцев С.В. Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках (юношей) при моделировании тренировочной деятельности / Владимир Богуш,  Сергей Гетманцев, Ольга Кувалдина, Александр Косенчук, Евгений Яцунский // Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2018. – № 6 (68)  – С.21-30. (Фахове видання, наукометрична база Index Copernicus)
 8. Гетманцев С.В. Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в группах начального обучения / Богуш В. Л., Гетманцев С.В., Яцунский А. С., Смирнова И. Н., Веселова И. Н.// Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Випуск 154. Том ІI. Чернігів, 2018. – С.201- 207.(Фахове видання)
 9. Гетманцев С.В. Функциональное состояние гребцов на байдарках на этапе специальной базовой подготовки // Богуш В.Л., Тарасова А.К., Кулаков Ю.Е., Яцунский Е.А. Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2019. – № 3 (71). –  С. 10-17. doi: 10.15391/snsv.2019-3.002 (Фахове видання, категорія Б).
 10. Гетманцев С.В. Функціональні показники організму спортсменок, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках // Володимир Богуш, Сергій Гетманцев, Костянтин Богатирьов, Оксана Резниченко, Володимир Косенчук, Олег Вертелецький, Юрій Кулаков Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2019. – № 5 (73). – С. 14-24. doi: 10.15391/snsv.2019-5.002 (Фахове видання, категорія Б).

Протягом останніх років  керував науково-дослідними роботами, які були включені до тематичного плану наукової роботи університету:

 1. «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Підвищення працездатності різних груп населення» (2014-2016 рр.)
 2. «Дослідження функціонального стану спортсменів під час фізичних навантажень» (2017-2018 рр.)
 3. «Оцінка функціональних можливостей спортсменів в циклічних та ігрових видах спорту»  (01.01.2019 – 31.12.2021 р.)

20 років поспіль був організатором щорічних  Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини», «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини» для викладачів вищих навчальних закладів та науковців, 15 Всеукраїнських науково-практичних студентських конференцій  «Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»,  в яких щорічно приймало участь більше 100 студентів з різних регіонів України.  Редагував збірники наукових праць конференцій.

С.В.Гетманцев є автором 200 друкованих праць в фахових виданнях, 5 навчальних посібників (у тому числі:
3 – з грифом МОН України, 2 – з грифом МНУ ім. В.О.Сухомлинського).

Електрона адреса: chdu.sport@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-95

Google Scholar