Етапи вступної кампанії-2022


Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) за денною та заочною формою здобуття освіти здійснюється у такі строки:

01 травня – 30 червня Реєстрація для участі у творчих конкурсах
01 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
01 липня – 18 липня Проведення Університетом творчих конкурсів І етап
29 липня – 08 серпня (до 1800) Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів
29 липня – 23 серпня (до 1800) Прийом заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня
09 серпня – 16 серпня Проведення Університетом індивідуальних усних співбесід ІІ епат
09 серпня – 16 серпня Додаткова сесія творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
17 серпня до 1200 Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди
20 серпня до 1000 Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди
22 серпня до 1500 Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням
Не пізніше 29 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням.
29 серпня – 02 вересня (до 1800) Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.
05 вересня Зарахування вступників на навчання за державним замовленням
    ▶ до 18:00 години 02 вересня 2022 року ▶ до 15:00 години 09 вересня 2022 року ▶ до 15:00 години 28 вересня 2022 року Виконання вимог до зарахування:   ▶ за кошти державного або місцевого бюджету ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І хвиля зарахування) ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ хвиля зарахування)
за державним замовленням 05 вересня 2022 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І хвиля зарахування) – 12 вересня 2022 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ хвиля зарахування) – не пізніше ніж 30 вересня 2022 року; Терміни зарахування вступників на навчання
до 19 вересня Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та ступенів бакалавра, магістра проводиться в такі строки:

01 липня 2022 року Реєстрація електроних кабінетів
29 липня 2022 року Початок прийому заяв та документів
о18:00 23 серпня 2022 року Закінчення прийому заяв та документів
  – 02 вересня 2022 року – не раніше 18:00 07 вересня 2022 року Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: ▶ за кошти державного бюджету ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції)
до 18:00 07 вересня 2022 року Виконання вимог для зарахування вступників за державним замовленням
09 вересня 2022 року Терміни зарахування вступників за державним замовленням
не пізніше ніж 21 вересня 2022 року Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
1 хвиля – не пізніше 9 вересня 2022 року 2 хвиля –не пізніше 28 вересня 2022 року Виконання вимог для зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
1хвиля – не пізніше 12 вересня 2022 року 2 хвиля –не пізніше 30 вересня 2022 року Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:

01 серпня 2022 року Початок реєстрації електронних кабінетів вступників
16 серпня 2022 року Початок прийому заяв та документів
15 вересня 2022 року Закінчення прийому заяв та документів
з 12 до 19 вересня 2022 року Строки проведення фахових вступних іспитів
    – не пізніше 20 вересня 2022 року –  24 вересня 2022 року Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  – до 18:00 години 24 вересня 2022 року – о 18:00 годині 28 вересня 2022 року Виконання вимог до зарахування: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
– за державним замовленням – 25 вересня 2022 року– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 вересня 2022 року   Терміни зарахування вступників
не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

             Для здобуття ступеня магістра спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:

27 червня – 18:00 години 18 липня 2022 року Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту
01 серпня 2022 року Початок реєстрації електронних кабінетів вступників
10 серпня до 17 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту
07 вересня до 10 вересня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту
проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності
16 серпня 2022 року Початок прийому заяв та документів
23 серпня 2022 року Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності
з 25 до 31 серпня 2022 року Строки проведення індивідуальних усних співбесід в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності у випадках передбачених цими Правилами
15 вересня 2022 року Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності та/або фахового іспиту в закладі освіти
з 12 до 19 вересня 2022 року Строки проведення фахових вступних іспитів
    – не пізніше 20 вересня 2022 року 24 вересня 2022 року Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  до 18:00 години 24 вересня 2022 року о 18:00 годині 28 вересня 2022 року   Виконання вимог до зарахування: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб
– за державним замовленням – 25 вересня 2022 року– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 30 вересня 2022 року   Терміни зарахування вступників
не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Події та оголошення


липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …

липня
5
Факультет комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили запрошує абітурієнтів на онлайнову зустріч

Факультет комп’ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили запрошує абітурієнтів на онлайн-зустріч. Коли? – 5 липня 2022. Початок об 11:00. Де? – Онлайнова зустріч. Під час заходу можна дізнатися про ряд важливих питань, зокрема: –особливості освітніх програм та спеціальностей; …

червня
21
Про проведення Міжнародної наукової конференції “Балто-Чорноморський союз: історія та виклики” в ЧНУ імені Петра Могили

21 червня 2022 року Українсько-Польський науково-дослідний інститут, кафедра історії та кафедра соціології і політології ЧНУ імені Петра Могили провели Міжнародну наукову конференцію «Балто-Чорноморський союз : історія та виклики» у межах щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2022: стратегії країн …