Етапи вступної кампанії-2023


  1. Прийом заяв та документів, проведення співбесід, вступних іспитів, творчих конкурсів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) та НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) за денною та заочною формами навчання здійснюється у такі терміни:
Етапи вступної кампанії Денна/заочна форма навчання
Початок реєстрації особистих електронних кабінетів 01 липня 2023 року
Закінчення реєстрації та роботи особистих електронних кабінетів 30 листопада 2023 року
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах: – для вступу на місця державного або регіонального замовлення – для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 03 липня – до 18.00 10 липня 2023 року 03 липня – до 18.00 25 липня 2023 року
Реєстрація заяв вступників з 19 липня – до 18.00 31 липня 2023 року
Проведення співбесід та творчих конкурсів І етап (для вступу за всіма джерелами фінансування) – 07 – 18 липня 2023 року; ІІ етап (для вступу виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) – 07 липня – 31 липня 2023 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня 2023 року
Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення вступниками, які отримали рекомендації  08 серпня 2023 року до 18:00
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції  09 серпня 2023 року
Зарахування вступників на місця за державного (регіонального) замовлення  не пізніше 10 серпня 2023 року
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2023 року
Зарахування вступників    на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 16 серпня 2023 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2023 року
Дозарахування вступників (можливе за наявності ліцензійних місць) на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 30 серпня 2023 року
  1. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (бакалавр) та НРК7 (спеціаліст, магістр) за денною та заочною формами навчання проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Початок реєстрації особистих електронних кабінетів 01    липня 2023 року
  Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ 08 травня – 31 травня 2023 року (основний період) 12 липня – 14 липня 2023 року (додатковий період)
Реєстрація заяв на участь співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
  Основна сесії ЄВІ та ЄФВВ 26 червня до 18 липня 2023 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ з 17 по 28 липня 2023 року (включно)
Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ 04 серпня до 14 серпня 2023 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі  31 липня  – 18:00 21 серпня 2023 року
Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня – 18:00 14 серпня 2023 року
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 26 серпня 2023 року
Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення вступниками, які отримали рекомендації 29 серпня 2023 року до 18:00
Зарахування вступників на місця за державного (регіонального) замовлення 18:00 31 серпня 2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 30 серпня 2023 року
Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 06 вересня 2023 року
Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 07 вересня 2023 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 08 вересня 2023 року
Дозарахування вступників (можливе за наявності ліцензійних місць) на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 30 вересня 2023 року
  1. ЧНУ імені Петра Могили передбачає проведення додаткового набору для здобуття на навчання ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі ПЗСО та НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 за денною та заочною формами навчання в такі терміни:
Етапи вступної кампанії Форма здобуття освіти
денна/заочна
ІІ етап IІІ етап
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2023 року
Початок прийому заяв та документів 9 жовтня 2023 року 6 листопада 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 20 жовтня 2023 року 17 листопада 2023 року
Строки проведення вступних випробувань 23-25 жовтня 2023 року 20-22 листопада 2023 року
Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення рейтингового списку вступників 26 жовтня 2023 року 23 листопада 2023 року
Виконання вимог до зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 27 жовтня 2023 року не пізніше 24 листопада 2023 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 31 жовтня 2023 року не пізніше 28 листопада 2023 року
  1. Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобуття ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 у такі терміни:
Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 24 квітня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 18 серпня 2023 року
Вступні випробування 1 хвиля – 22-23 червня 2023 року 2 хвиля – 14 – 15 серпня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням Національного агентства України з питань держслужби не раніше 18 серпня 2023 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби відповідно до термінів погодження державного замовлення здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби
Виконання вимог до зарахування відповідно до термінів погодження державного замовлення здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби
Наказ про зарахування відповідно до термінів погодження державного замовлення здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби