Етапи вступної кампанії-2022


  1. Прийом заяв та документів, проведення співбесід, вступних іспитів, творчих конкурсів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) за денною та заочною формою здобуття освіти здійснюється у такі строки:
Етапи вступної кампанії Денна / заочна форма навчання
Реєстрація електроних кабінетів 01 липня 2022 року
Реєстрація для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення 01 липня – 18 липня 2022 року (бюджет і контракт) 09-16 серпня  2022 року (тільки контракт)
Прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається з 11 липня для заяв в паперовій формі; з 29 липня для заяв в електронній формі; та закінчується о 18:00 08 серпня;
Індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору)
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складатимуться з 09 до 16 серпня) 08 серпня 2022 року о 18 годині
Закінчення прийому заяв за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 до 18 липня 23 серпня 2022 року о 18 годині
Проведення вступних іспитів, творчих конкурсів І етап (для вступу на місця державного та регіонального замовлення) – 01 – 18 липня 2022 року; ІІ етап (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) – 09-16 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 17 серпня 2022 року о 12:00
Виконання вимог до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди вступниками, які отримали рекомендації  20 серпня 2022 року до 10:00 години
Зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за результатами індивідуальної усної співбесіди вступників, які отримали рекомендації 22 серпня 2022 року не пізніше 15:00 години
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за Квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 години 17 серпня 2022 року (Основний етап)
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації до 10:00 годин 20 серпня 2022 року (Основний етап)
Зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації, включаючи подання заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення не пізніше 15:00 години 22 серпня 2022 року (Основний етап)
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня 2022 року
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за Квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 години 29 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації до 10:00 годин 30 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації, включаючи подання заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення не пізніше 15:00 години 30 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: ▶ за кошти державного бюджету ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції) – не пізніше 29 серпня 2022 року – не раніше 18:00 02 вересня 2022 року
Виконання вимог до зарахування: ▶ за кошти державного або місцевого бюджету ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І хвиля зарахування) ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ хвиля зарахування) – до 18:00 години 02 вересня 2022 року– до 15:00 години 09 вересня 2022 року– до 15:00 години 28 вересня 2022 року
    Терміни зарахування вступників – за державним замовленням 05 вересня 2022 року;- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (І хвиля зарахування) – 12 вересня 2022 року;- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (ІІ хвиля зарахування) – не пізніше ніж30 вересня 2022 року;
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 19 вересня 2022 року
  1. Прийом заяв та документів на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії Форма здобуття освіти
Денна та заочна
Реєстрація електроних кабінетів липень 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди о 18:00 08 серпня 2022 року
Проведення індивідуальної усної співбесіди 9 – 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 17 серпня 2022 року о 12:00
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10:00 20 серпня 2022 року
Зарахування за державним замовлення. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються 22 серпня 2022 року до 15:00 години впродовж 22 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів (за результатами НМТ/ЗНО) о 18:00 23 серпня 2022 року
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за Квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 години 17 серпня 2022 року (Основний етап)
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення до 10:00 годин 20 серпня 2022 року (Основний етап)
Зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації, включаючи подання заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення не пізніше 15:00 години 22 серпня 2022 року (Основний етап)
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за Квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 години 29 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня 2022 року
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення за Квотою-2, які отримали рекомендації до 10:00 годин 30 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб за Квотою-2 не пізніше 15:00 години 30 вересня 2022 року (Завершальний етап)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: ▶ за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) ▶ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції) 02 вересня 2022 року – не раніше 18:00 07 вересня 2022 року
Виконання вимог для зарахування вступників за державним або регіональним замовленням до 18:00 07 вересня 2022 року
Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) 09 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 21 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2022 року
  1. ЧНУ імені Петра Могили передбачає проведення додаткового набору для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та ступенів бакалавра, магістра за денною та заочною формами навчання в такі строки:
Етапи вступної кампанії Форма здобуття освіти
денна/заочна
ІІ етап IІІ етап
Реєстрація електроних кабінетів 01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 10 жовтня 2022 року 10 листопада 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 18 жовтня 2022 року 18 листопада 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 19-21 жовтня 2022 року 21-23 листопада 2022 року
Надання рекомендацій для зарахування та оприлюднення рейтингового списку вступників 24 жовтня 2022 року 24 листопада 2022 року
Виконання вимог до зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 27 жовтня 2022 року не пізніше 29 листопада 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 жовтня 2022 року не пізніше 30 листопада 2022 року
  1. Вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») на основі здобутого ступеня вищої освіти або ОКР спеціаліста за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 15 вересня 2022 року
Строки проведення фахових вступних іспитів з 12 до 19 вересня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2022 року–  24 вересня 2022 року
Виконання вимог до зарахування: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 години 24 вересня 2022 року– о 18:00 годині 27 вересня 2022 року
  Терміни зарахування вступників – за державним замовленням – 25 вересня 2022 року– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року
  1. Вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 27 червня – 18:00 години 18 липня 2022 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 серпня 2022 року
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 10 серпня до 17 серпня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 07 вересня до 10 вересня 2022 року за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти
Спеціально організована сесія магістерського тесту навчальної компетентності проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
Початок прийому заяв та документів 16 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності 23 серпня 2022 року
Строки проведення індивідуальних усних співбесід в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності у випадках передбачених цими Правилами з 25 до 31 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності та/або фахового іспиту в закладі освіти 15 вересня 2022 року
Строки проведення фахових вступних іспитів з 12 до 19 вересня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2022 року 24 вересня 2022 року
Виконання вимог до зарахування: – за кошти державного бюджету – за кошти фізичних та/або юридичних осіб   до 18:00 години 24 вересня 2022 року о 18:00 годині 27 вересня 2022 року  
  Терміни зарахування вступників – за державним замовленням – 25 вересня 2022 року– за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше ніж 10 жовтня 2022 року
  1. Прийом заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма формами здобуття освіти за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 у такі строки:
Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 18 квітня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 15 вересня 2022 року
Вступні випробування 1 хвиля – 27-28 липня 2022 року 2 хвиля – 07– 10 вересня 2022 року 3 хвиля – проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України
Оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням Національного агентства України з питань держслужби не раніше 12 серпня 2022 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням Національно агентства України з питань державної служби відповідно до термінів погодженням державного замовленням здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби
Виконання вимог до зарахування відповідно до термінів погодженням державного замовленням здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби
Наказ про зарахування відповідно до термінів погодженням державного замовленням здобувачам освіти Національним агентством України з питань державної служби